תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 11מושב כפר הנגיד - שינוי בקו בנין לחממה19/06/2003
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 12שינוי קטע מקו בנין צדדי למגורים09/07/2002
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 15הקטנת קו בנין צדדי למגורים09/01/2005
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 2כפר הנגיד16/03/1997
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 3לח"ב התקנת קווי חשמל ותקשורת תת-קרקעיים19/08/1997
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 5הקטנת קו בנין30/04/2001
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 6כפר הנגיד- שינוי קוי בנין לחממה24/03/2004
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 7תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות14/03/2002
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 8תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות31/10/2002
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתבר/ מק/ 199/ 9שינוי קטע מקו בנין למגורים12/07/2002
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות27/07/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 6שנוי קו בנין30/06/1999
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 20/ 7הקטנת קו בנין26/03/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ בשינוי גבול, תוכנית לאיחוד וחלוקה.27/07/1997
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ התכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות02/07/2001
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ מק/ 204/ ושינוי גובה מבנה06/11/2001
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתבר/ מק/ 204/ זתכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות08/08/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ מק/ 206/ 1שינוי יעוד קרקע מחקלאי לתחנת תדלוק24/03/2004
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 212/ 1מושב נטעום27/07/1997
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 212/ 2הקטנת קו בנין חזיתי04/12/2001
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 212/ 4הקלה בקו בנין קדמי.30/06/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 213/ 1גן רווה20/10/1996
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 213/ 2גן רווה28/04/1999
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתבר/ מק/ 213/ 6מבנה תעשיה-אזה"ת גן רווה,שינוי קווי בנין להצבת מיכל מים.28/02/2007
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ מק/ 223/ 4הקטנת קו בנין אחורי לפרגולת בטון,הקטנת קו בנין צדדי05/10/2006
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתבר/ מק/ 223/ 6הסדרת סטיות בגבולות מגרשים ע"י איחוד וחלוקה.29/01/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 2.28/04/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 4שינוי הוראות בנייה לגדרות26/08/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 5.08/02/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 7/ 1מושב בני ראם, משק מידאני
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 8תחנת תדלוק - בני ראם15/07/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 9הקטנת קו בניין קדמי לבית מגורים, הקטנת קו בניין צדדי22/08/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 2גבעת ברנר16/06/2002
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 3תוכנית בר/ מק/ 232/ 3
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 3/ 1הרחבת הדרך המיועדת לצרכי ציבור
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 232/ 4שינוי קו בנין לדרך מס' 40 בחלקה 4 גוש 3799.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 1בני דרום - תעסוקה - שינוי קווי בניין.15/04/2007
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 2מושב בני דרום - העברת זכויות בניה באזור תעסוקה.09/06/2010
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 240/ א/ 3שינוי בקו בנין במגרש 1 באזור תעשוקה בני דרום10/05/2012
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתבר/ מק/ 244/ 1שינוי בקוי בניין באזור מגורים, באזור תעשיה ובמבני משק הקבועים בתכנית17/11/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ מק/ 246מושב יסודות14/10/2001
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ מק/ 246/ 1תחנת דלק - יסודות
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 1שינוי תכנית מפורטת ואיחוד וחלוקה לפי סימן ז' לפרק ג'.22/02/2005
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 2שינוי באחד מקוי הבנין הקדמיים במגרשים פינתיים22/03/2006
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 3הרחבת קיבוץ גבעת ברנר.15/03/2007
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 255/ 4שינוי בינוי בשכונת ההרחבה - קיבוץ גבעת ברנר.29/01/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 10יד בנימין שינוי הוראות לגמר גגות.15/10/2009
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 2איחוד מגרשים ושינוי בקו בנין במגרשים.01/12/2004
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 4שינוי קווי בניין למתקנים הנדסיים12/12/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 1הרחבת כביש קיים עבור חניות ציבורים.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 3יד בנימין - שינוי קווי בנין.08/07/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 3/ 1יד בנימין שינוי קווי בניין בנין במגרש 26010/10/2011
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 4יד בנימין - חילופי שטחים - מגורים/ מוסד חינוכי.17/05/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 6יד בנימין שינוי קווי הבנין במגרש 26 ב'.28/06/2012
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 9אזור התעשיה יד בנימין,איחוד וחלוקה הסכמת הבעלים.15/01/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 2מושב בני דרום - שינויים בהוראות התכנית26/12/2002
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 3בני דרום-שינוי גבולות מגרשים שיעודם אזור מבני משק ואזה"ת.03/03/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 4שינוי קוי בנין - בני דרום 212.11/12/2008
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתבר/ מק/ 26/ 5בני דרום - אשור מבני משק 216/06/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260תחנת תדלוק בגבעת ברנר.15/07/2008
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260/ 1תחנת תדלוק דלק מדרגה ב' - גבעת ברנר.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 260/ 2תחנת תדלוק ושרותי רכב,גבעת ברנר
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 2גיבתון - הסדרה לצרכי רישום.13/01/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 3גיבתון משק בן ישראל04/08/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 4גיבתון משק קינן04/08/2011
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ מק/ 266/ 6גיבתון משק בן גל
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 267שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ב
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 282/ 2שינוי בקו בנין קדמי לכביש באזור התעשיה באופן נקודתי17/07/2005
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ מק/ 282/ 4/ 1מרכז גני טל
מרכזשורקות, ברנרתוכניתבר/ מק/ 289חלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים10/02/2003
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 289/ 1חלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים, על פי פרק ג', סימן לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965,
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 303תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקותתוכניתבר/ מק/ 308קביעת פתרון אחסון נוסף ע"י הצבת מבנה טרומי מפלסטיק26/11/2006
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתבר/ מק/ 309/ 1בריכת שחיה - מושב בניה 373
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ מק/ 312/ 1/ 1מגרש 2028 בגני טל.
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ מק/ 353/ 54/ 3דיור מוגן גדרות27/10/2003
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ מק/ 353/ 57/ 2שינוי קו בנין31/12/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ מק/ 353/ 57/ 3שינוי חלק מקו בנין09/11/1999
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ מק/ 353/ 57/ 4קביעת קן בנין20/07/2000
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ מק/ 353/ 57/ 6מושב כפר מרדכי19/01/2005
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ מק/ 353/ 68הקטנת קו בנין26/03/2001
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 10קידרון - שינוי קו בנין למגורים08/10/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 11שנוי קו בנין למגורים - קדרון10/11/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 13מושב קדרון - קביעת גובה מפלס למגורים03/06/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 14שנוי קו בנין אחורי למגורים27/10/2003
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 18שינוי גבול בין אזור חקלאי בנחלה לחצר מגורים בנחלה.09/09/2008
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות22/05/1998
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 7שינוי יעוד מש.צ.פ. למגורים א'.27/10/1998
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתבר/ מק/ 40/ 9תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות10/01/2002
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ מק/ 417/ 11שינוי קטע מקו בנין חזיתי למגורים31/12/1998
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתבר/ מק/ 417/ 8.30/07/1998
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ מק/ 437/ 12גן שורק05/05/2002
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתבר/ מק/ 437/ 13גן רוה - הקטנת קוי בנין12/08/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 48/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות29/08/1999
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 51/ 11/ בנטעים - פיצול נחלה.18/08/2010
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 51/ 18הסדרת צומת כניסה לישוב,הסדרת רצועת שצ"פ.28/05/2007
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ מק/ 51/ 18/ 1שינוי קווי בנין.30/06/2008
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ מק/ 571/ 8/ 1א.ת. ברנר16/02/1997
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 84/ 9.26/08/1999
מרכזשורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 421כריית חול וישור שטח "אשדוד-צפון".