תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 422שמוש חורג כריית חול.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 428בקשה להקמת מתקן תקשורת חב' פרטנר.
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 429בקשה לש.ח.בשטח מחפורת קיימת למילויה בפסולת בניין.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 430שמוש חורג למטמנת פסולת אינרטית.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 431בית מלאכה לעיבוד עץ.
מרכזשורקות, חבל יבנה, צופיהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 434הרחבת מוסד צופיה
מרכזשורקות, ברנר, בניהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 435בקשה לשמוש חורג לשיפוץ מכונות לנגרות.
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 436ש.ח. הקמה סככת איסכורית לאחסון מנופים וצנרת.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 437בקשה לשמוש חורג בית מלאכה לייצור תכשיטים.
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 440מועדון בר וריקודים.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 441שמוש חורג למשרד הקמת סככה לציוד חקלאי וגדר.
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 442בית מלאכה לתיקון מכונות קידוח.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 443שמוש חורג לבית מלאכה.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 444הקמת מועדון ובית תרבות וש.חורג לאולם אירועים.
מרכזשורקות, גדרות, מישרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 445שמוש חורג לגלריה ומסגור תמונות
מרכזשורקות, ברנרבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 446שמוש חורג ריהוט גן.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 447שמוש חורג איחסון חמרי בניה.
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 448שמוש חורג אחסנת לוחות גבס ואבן.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 449ש.חורג לאחסון משקאות קלים.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 450בינוי 236/א - כפר נופש בחוף פלמחים.
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 451אחסון צעצועים במבנה קיים בהיתר.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 452דיור מוגן
מרכזשורקותתוכניתגמ/ 559ברנר, גן רוה, גדרות, נחל שורק, יבנה וגלילי07/06/1956
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתד/ 538תכנית מס' ד/53824/11/1966
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתד/ 715תכנית מס' ד/71527/08/1970
מרכזראשון לציון, שורקותבקשה ועדה מקומיתדרכ/ ש/ 40מסילת פלשת - בני דרום.
ירושלים, מרכזבית שמש, לוד, שורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתדרכ/ ש/ 41גשר בין כביש 3 למסילת לוד- בית שמש
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתזמ/ 60קדרון09/03/1980
מרכזזמורה, רחובות, שורקות, גן יבנה, גן רוהתוכניתמח/ 13סלילת כביש, הקמת גשרים, תעלות,סגירה וביטול דרכים, הסדר הסתערפויות וצמתים.13/12/1973
מרכזזמורה, יבנה, רחובות, שורקותתוכניתמח/ 140תוכנית מח/ 14028/10/2002
מרכזנס ציונה, רחובות, שורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתמח/ 145/ אדרך 411 בקטע צומת גבירול עד דרך 42.03/03/2005
מרכזרחובות, שורקותתוכניתמח/ 145/ ביעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית,25/06/2006
מרכזזמורה, רחובות, שורקות, ברנר, קרית עקרון, גבעת ברנרתוכניתמח/ 145/ גמערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)21/07/2008
מרכזיבנה, ראשון לציון, שורקותתוכניתמח/ 148פרוזדור מסילת הברזל בקטע ראשל"צ - פלשת.30/11/2006
מרכזזמורה, שורקות, ברנר, גדרה, גבעת ברנרתוכניתמח/ 168גן לאומי גבעות מרר
מרכזיבנה, שורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתמח/ 175הסדרת כניסה למושב בן זכאי ולבית העלמין יבנה.24/07/2001
מרכזשורקותתוכניתמח/ 181תוכנית מח/ 181
מרכזשורקותתוכניתמח/ 184מחלף בני דרום30/05/2002
מרכזיבנה, שורקותתוכניתמח/ 185שמורת טבע חולות פלמחים.12/07/2007
מרכזשורקותתוכניתמח/ 210דרך מס' 4 ? מחלף אשדוד צפון22/12/2011
מרכזגזר, שורקותתוכניתמח/ 215שיפור תוואי למסילת הרכבת לאזור יסודות ויצירת מפגש דו מפלסי עם כביש 3.09/08/2006
מרכזזמורה, שורקותתוכניתמח/ 217קטע צומת גדרה - צומת ראם.30/01/2007
מרכזדרום השרון, חבל מודיעין, טירה, כפר סבא, לב השרון, לוד, מזרח השרון, עמק חפר, שורקותתוכניתמח/ 224מוביל מים וקולחים ארצי - פרוייקט 6150 התוואי: מחדרה דרך ראש העין עד יסודות.
מרכזיבנה, שורקות, גן רוהתוכניתמח/ 228הרחבת מחלף יבנה17/09/2008
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתמח/ 233מסדרון הנדסי ימי להעברת צנרת התפלה פלמחים.18/05/2005
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתמח/ 233/ אמסדרון הנדסי ימי להעברת צנרת התפלה - מתקן פלמחים
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתמח/ 242מחלף ראם - דרכים 40/3
מרכזגזר, זמורה, רחובות, שורקות, ברנר, גדרה, קרית עקרוןתוכניתמח/ 26כביש מספר 12- צומת בילו -גדרה20/11/1975
מרכזיבנה, שורקותתוכניתמח/ 261תכנון מפורט לרובע "יבנה מזרח" ע"י קביעת יעודי קרקע זכויות ומגבלות בניה.
מרכזזמורה, שורקות, גדרה, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתמח/ 268מאגר חפץ חיים למים שפירים.03/06/2009
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתמח/ 287חיבור שכונה דרומית של יבנה למחלף אשדוד צפון.
מרכזגלילית מחוז המרכז, ראשון לציון, שורקות, גן רוהתוכניתמח/ 298תחנת כח נחל שורק
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתמח/ 82בתחום מועצה אזורית גן שורק - מועצה איזורית גן רוה03/12/1995
מרכזזמורה, שורקותתוכניתמח/ 86מחלף אשדוד כביש 4 עם כביש 7.15/02/1998
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתמח/ 92כביש 4311 לנטעים.18/06/1996
מרכזשורקות, גן רוהתוכניתמח/ 92/ אכביש עוקף מושב גן שורק.01/12/1996
מרכזיבנה, רחובות, שורקותתוכניתמח/ 95דרך מס' 410 - קטע יבנה רחובות.31/07/1997
מרכזגלילית מחוז המרכז, זמורה, שורקותתוכניתמח/ 97/ אקביעת הוראות וסייגים להטמנת קו דלק 10 אשדוד נען17/05/1998
מרכזגזר, זמורה, שורקות, ברנר, מזכרת בתיה, קרית עקרוןתוכניתמח/ 99כביש מס' 411 קטע משמר דוד.13/03/2003
מרכזשורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 419קו אספקת מים ממתקן התפלה אשדוד למפא"ר
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 423נחל שורק קטע יבנה
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 457/ אמתקן התפלה פלמחים-צינור יניקה צפוני
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 474בן זכאי - העתקה ושדרוג מתקן טיפול שפכים.
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 475תכנית בינוי וביוב - כפר מרדכי.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 499תחנת שאיבה וקו סניקה פלמחים - חוף הים. גן רווה.
מרכזשורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 500קו מחבר ת"ש 6 בשפד"ן לכביש 431.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 509תכנית ביוב כללית בני דרום.
מרכזזמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 513קו בוצה שפד"ן - פלמחים.
מרכזזמורה, שורקות, ברנר, מזכרת בתיה, קרית עקרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 527תכנית אב מט"ש ברנר
מרכזשורקות, גן רוה, בית עובדבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 532פרשה טכנית לאיסוף וסילוק שפכים.
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 534יסודות-נצר חזני, סלוק שפכים.
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 543העתקת תחנת שאיבה לביוב מושב נטעים
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 554גבעת ברנר-הרחבה- תחנת שאיבה לביוב
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 559פלמחים - שדרוג מכון שאיבה מס' 2.
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 565בית גמליאל - תחנת שאיבה ראשית
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 570תכנית אב לביוב שכונת האירוסים.
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 571גן דרום הרחבה - תחנת סניקה - פרשה טכנית.
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 587מי גדרות, מפעל השבת קולחים בהמרה
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 602חפץ חיים, הקמת תנחת שאיבת שפכים
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 603שדרוג תחנת שאיבה לביב רחובות, נס ציונה לגן רווה
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 615מאסף ביוב חדש לחיבור נס ציונה לת"ש גן רווה
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 618חפץ חיים - קו ירקון מזרחי
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתממ/ 805/ 2חקלאי עם אפשרות חציבה לתקופה של 5 שנים20/02/1975
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002גז טבעי, קו אשדוד - גזר שורקות
מרכזשורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ 1גז טבעי מ.א נחל שורק
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ 2קו אשדוד גזר חדש
מרכזשורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ גהקמת תחנת הגז "שורק"
מרכזשורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ ג/ 1הרחבת צנרת בתחנת גז שורק
מרכזשורקות, גדרותבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ דהקמת תחנת הגז "מישר".
מרכזשורקות, חבל יבנהבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ ההקמת תחנת הגז "כפר אביב".
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2006היתר להקמת מיתקן גז, מכלול יבשתי מקטע שורק-קרית גת
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2010קו הולכה יסודות מסילת ציון
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתמשמ/ 119/ ברגבעת ברנר07/03/1989
מרכזשורקות, ברנרתוכניתמשמ/ 124שינוי משבצות חקלאיות29/07/1990
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתמשמ/ 127שינוי משבצות חקלאיות27/12/1990
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתמשמ/ 128שינוי משבצות חקלאיות27/12/1990
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתמשמ/ 140שינוי משבצות חקלאיות16/02/1995
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתמשמ/ 140/ 1לצרכי הסדר רישום10/12/2002
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתמשמ/ 140/ 2שינוי משבצות חקלאיות08/05/2003