תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתמשמ/ 142שינוי משבצות חקלאיות10/11/1996
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןתוכניתמשמ/ 144/ 1בר17/04/1997
מרכזשורקות, ברנר, בניהתוכניתמשמ/ 152(בר) בניה10/02/2003
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתמשמ/ 153(בר) בית גמליאל10/02/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתמשמ/ 51שינוי משבצות חקלאיות29/10/1987
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתמשמ/ 51/ בריסודות והסביבה29/11/1987
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתמשמ/ 52שינוי משבצות חקלאיות29/10/1987
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתמשמ/ 71בר29/02/1988
מרכזשורקות, גדרות, מישרתוכניתמשמ/ 71/ ברתוכנית משמ/ 71/ בר14/01/1988
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתמשמ/ 72שינוי משבצות חקלאיות18/04/1988
מרכזשורקות, גדרות, כפר אביבתוכניתמשמ/ 72/ ברכפר אביב18/04/1988
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתמשמ/ 73בר25/09/1988
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתמשמ/ 73/ 1שינוי משבצות חקלאיות09/11/1988
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתמשמ/ 73/ 1/ ברמשגב דב09/11/1988
מרכזשורקות, גדרות, משגב דבתוכניתמשמ/ 73/ ברמשגב דב25/08/1988
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיות17/01/1991
מרכזשורקות, חבל יבנה, קבוצת יבנהתוכניתמשמ/ 75/ ברתכנית מפורטת מס' משמ/75(בר)18/04/1988
מרכזשורקות, גדרות, גן הדרוםתוכניתמשמ/ 76/ ברתכנית מפורטת מס' משמ/76 (בר)27/07/1988
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתמשמ/ 86/ ברמושב בני ראם27/07/1988
מרכזשורקות, חבל יבנה, בני דרוםתוכניתמשמ/ 87/ ברבני דרום18/04/1988
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתמשמ/ 88/ 1/ ברניר גלים07/03/1989
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתמשמ/ 88/ 2שינוי משבצות חקלאיות22/01/1998
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתמשמ/ 88/ ברניר גלים27/07/1988
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתמשמ/ 91שינוי משבצות חקלאיות07/03/1989
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתמשמ/ 91/ 1שינוי משבצות חקלאיות16/02/1995
מרכזשורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתמשמ/ 91/ ברכפר מרדכי07/03/1989
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתמשמ/ 92שינוי משבצות חקלאיות18/04/1990
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתמשמ/ 92/ 1שינוי משבצות חקלאיות09/05/2001
מרכזשורקות, גדרות, שדמהתוכניתמשמ/ 92/ ברמושב שדמה והסביבה21/09/1989
מרכזשורקות, גן רוה, גן שורקתוכניתמשמ/ 94שינוי משבצות חקלאיות18/04/1989
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתמשמ/ 95/ ברפלמחים והסביבה18/04/1989
מרכזשורקות, גדרותתוכניתע/ 16קרקעות לייעוד משק קבוצי, הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהתוכניתע/ 17תכנית מס' ע/1721/02/1952
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתע/ 21חלוקה לאזורים חקלאיים + ביטול דרך12/05/1955
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתע/ 87לערוך תוכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של מושב שיתופי.29/11/1951
מרכזשורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתע/ 87/ 2חסר22/07/1965
מרכזשורקות, חבל יבנהישות כלליתש/ 7/ 44/ אשמורת טבע שיטה מלבינה אשדוד (תיקון), לפי תכנית מס' בר/ 280 , תחנת מיתוג יבנה
מרכזגלילית מחוז המרכז, יבנה, שורקות, גן רוה, מקומית - מחוזית מחוז המרכזישות כלליתש/ מר/ מח/ 185שמורת טבע חולות פלמחים
מרכזשורקות, חבל יבנהישות כלליתשלט/ בר/ ש/ 2עדי + ADI + שעונים.
מרכזשורקות, חבל יבנהישות כלליתשלט/ בר/ ש/ 2/ אקבוצת יבנה + תוית של קופסות זיתים
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 02/ 320/ 4דחיית תכנית להקמת תחנת תדלוק
מרכזשורקות, ברנר, קדרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 071/ 4דחיית התנגדות למתן הקלה
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 185/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק (אי-מתן החלטה)
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 701/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 703/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 704/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 708/ 4ערר על החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 727/ 4סירוב למחסן
מרכזשורקותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 04/ 1011/ 4תנאים להפקדת תכנית לתחנת דלק
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 04/ 773/ 4דחיית התנגדות לתכנית בסמכות מקומית
מרכזשורקות, גן רוה, גאליהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 05/ 294/ 4סירוב לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 05/ 395/ 4אי מתן החלטה בבקשה לאישור בריכת השקייה
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 06/ 326/ 4ערר על דחיית תביעת פיצויים
מרכזשורקותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 06/ 424/ 4החלטת שמאי מכריע
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 07/ 058/ 4דחיית בקשה להעברת זכויות בניה עבור בניית בית מגורים נוסף בנחלה
מרכזשורקות, גן רוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 07/ 321/ 4תמ"מ 21/3 גוש 3743 חלקות שונות
מרכזשורקותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 07/ 521/ 4דחית פיצויים הגז הטבעי- תמ"א/ 37/ א/1
מרכזשורקותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 08/ 295/ 4בר/ 266
מרכזשורקות, ברנר, בית אלעזריערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 09/ 144/ 4התנגדות לתכנית בר/מק/ 51/ 11/ב
מרכזשורקותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 09/ 160/ 4התנגדות לשימוש חורג
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 041/ 4תוספת למבנה קיים
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 192/ 4ביצוע עבודות עפר והקמת בית מגורים חדש
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9005/ 4תביעת פיצויים בגין אישור תכנית בר/ 266
מרכזשורקות, ברנר, גבתוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9006/ 4תביעת פיצויים בגין אישור תכנית
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9007/ 4תכנית בר/ 265
מרכזשורקות, גן רוהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 11/ 096/ 4תב"ע 1/109
מרכזשורקות, גן רוה, נטעיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 11/ 152/ 4בר/17/51
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 11/ 246/ 4הקמת מחסן לוגיסטי
מרכזשורקות, ברנרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 11/ 308/ 4בר/מק/4/232
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 111/ 4שינוי בגובה גדר מזרחית אחורית
מרכזשורקות, גן רוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 148/ 4בקשה להקמת בית מגורים חדש כולל 2 חניות
מרכזשורקותערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 12/ 15/ 4בר/8/256
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20060056הוספת אנטנות ומבנה יביל לאתר קיים לפי תמ"א 36
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20070181בקשה להיתר של עבודות עפר ופיתוח, פארק פלמחים
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20090176הקמת מתקן שידור של חב' פלאפון ע"ג עמ' חשמל קיים + ציוד נלווה
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20090360בקשת היתר בניה לפלאפון תקשורת בע"מ בפלמחים.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100046הקמת בית מגורים ו-2 חניות.
מרכזשורקות, ברנר, גבעת ברנרבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100047הקמת בית מגורים.
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתשרק/ 20100054הקמת מתקן שידור קטן.
מרכזשורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתתגפ/ 265לערוך תכנית מסודרת של קרקעות שנועדו לישוב של פועלים חקלאיים.08/02/1950
מרכזשורקות, חבל יבנה, בית גמליאלתוכניתתגפ/ 326בית גמליאל, יבנה ב'12/07/1951
מרכזשורקות, גדרות, עשרתתוכניתתגפ/ 353תכנית מס' תגפ/35309/10/1952
מרכזשורקות, גן רוה, כפר הנגידתוכניתתגפ/ 389כפר הנגיד14/03/1963
מרכזשורקות, חבל יבנה, בן זכאיתוכניתתגפ/ 438בן זכאי28/01/1954
מרכזחבל מודיעין, רמלה, שורקותתוכניתתמא/ 31/ א/ 12תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 12 - דרך מס' 6 מדרך 1 עד דרך מס' 316/02/1995
מרכזזמורה, שורקות, גדרה, נחל שורקתוכניתתמא/ 31/ א/ 6תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 6 - דרך מס' 6 מכנות ועד נתיבה17/03/1996
מרכזשורקות, גן רוה, פלמחיםתוכניתתמא/ 34/ ב/ 5/ אשינוי לתמא/ 34/ ב/ 5 - הגדלת תפוקת מתקן ההתפלה הקיים בפלמחים16/01/2012
מרכזזמורה, יבנה, נס ציונה, שורקותתוכניתתממ/ 3/ 21/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז המרכז שינוי מס' 21 - נחל שורק וסביבותיו
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 21/ 26אזורי פיתוח כפריים (ישובים כפריים חדשים) נצר חזני וגני טל
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 21/ 28תמ"מ חלקית - מחוז מרכז - שינוי מס 28 - הקטנת אזור תעשיה במועצה אזורית נחל שורק
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 21/ 6אזור תעשייה "שערי אברהם"
מרכזשורקותתוכניתתממ/ 3/ 36תכנית מתאר מחוזית-מחוז מרכז-שינוי מס. 36-שמורת טבע פלמחים
מרכזשורקותתוכניתתממ/ 3/ 45תכנית מתאר מחוזית-מחוז המרכז-שינוי מס' 45-אס"פ רתמים
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 48תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 48- צומת ראם04/12/2003
מרכזשורקות, חבל יבנהתוכניתתממ/ 3/ 51תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 51 - ביג אשדוד אזור תעסוקה22/03/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתתממ/ 3/ 7/ 2שינוי מס' 2 לתממ/ 3/ 719/05/2008
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2010/ 1עבודות עפר וגידור למתקן ההתפלה
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2010/ 5דרך גישה זמנית, עבודות עפר ואתרי התארגנות
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2010/ 6קו בוצה לפירוק והנחה וקו מים לפירוק והנחה
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2010/ 7עבודות חפירה ביסוס ודיפון למתקן ההתפלה