תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2010/ 9הנחת קווי מים יבשתיים + פיר מטרה + פיר חוף הים
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2011/ 1קו מחבר תחנת שורק לקו סניקת פלמחים
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2011/ 3קו מקביל לקו מחבר מתקן התפלה פלמחים
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2011/ 4מאגרים ותחנת שאיבה שורק
מרכזשורקות, גן רוהבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2011/ 5מבנים ומתקנים באתר ההתפלה + פיתוח
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2011/ 6קווים ימיים למתקן ההתפלה
מרכזשורקותבקשה ועדה מקומיתתתל/ 2011/ 7דרך גישה קבועה למתקן ההתפלה
דרום, מרכזאשדוד, שורקותתוכניתתתל/ 23תחנת כח בקוגנרציה במתחם סולבר באזור תעשיה אשדוד
מרכזשורקותתוכניתתתל/ 26/ 145הפרדה מפלסית בית גמליאל16/08/2007
מרכזשורקותתוכניתתתל/ 26/ 200הפרדה מפלסית בין יבנה לנמל אשדוד24/07/2008
מרכזגלילית מחוז המרכז, ראשון לציון, שורקות, גן רוהתוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורק29/07/2010
דרום, מרכזאשדוד, שורקותתוכניתתתל/ 46השלמת כביש 7 מערב