תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 248הגדלת שטחי הבנייה ומס' יח"ד המאושרים למגורים והקטנת קו בנין אחורי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 249שינוי ייעוד ממגורים ג למגורים ב' עם חזית מסחרית21/10/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 250שינוי הוראות במגרש המיועד למגורים תוך הגדלת קבולת הבניה.הגדלת מס' קומות ויח"ד.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 251שינוי הוראות בניה במגרש 19 המיועד למגורים, הגדלת מס' קומות,מס' יח"ד,אחוזי בניה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253שינוי מחקלאות למגורים ולש.צ.פ., וקביעת 3 מבנים על המגרש לפי המצב הקיים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253/ אבית מגורים בקלנסווה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 253/ בבית מגורים בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 255בית מגורים הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קוי בנין.21/06/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 259הגדלת זכויות בניה.04/01/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 261מגורים בקלנסואה.21/07/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 262/ אבית ורדה וליד אחמד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 265בית מגורים בקלנסווה16/09/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 270קרקע חקלאית בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 273בניין דירות בקלנסווה.26/06/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 274בית זמירו מוחמד ע'אלגני - קלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 275איזור חקלאי בקלנסוואה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 276בית מגורים בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 277בית אריזה לתותים14/06/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 281קרקע חקלית בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 284בית מגורים בקלנסואה11/09/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 286תכנית לשינוי חלק מש.ב.צ לשביל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 29שנוי יעוד שטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 290שינוי יעוד מש.צ.פ למגורים א'
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 291אבו אלחארס מוחמד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 295בית מופיד אבו ראס
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 296מגורים בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 30קביעת קו בנין לחזית, הריסת נגריה הקיימת בסטיה.10/09/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 303שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.11/01/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 305מגורים ב' בכניסה המזרחית
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 3089 יח"ד בבית מגורים בקלנסוואה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 312בריכת שחיה לימודית
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 33/ אשינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה ומלאכה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 33/ באזור תעשיה.16/07/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 37קביעת קוי בנין לפי קיים, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 44קביעת קוי בנין אחוזי בניה והוראות בניה ובינוי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 45שינוי יעוד ממגורים ג לשטח ציבורי לבניני ציבור.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 47קביעת שטח מגרש מינימלי לפי המצב הקיים,קביעת קוי בנין ואחוזי בניה לפיהמצב הקיים16/09/1997
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 50לשנות קו בנין קדמי לדרכים מהירות, פרבריות,ראשיות ואזוריות.כדי לאפשר הקמת חממות
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 52בנית שני בתים נפרדים עם חזית מסחרית, שינוי בקו בנין לחזית,קביעת הוראות והגבלות11/06/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 55מחקלאי למגורים ג'06/08/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 56ינוי יעוד מחקלאי למגורים.29/05/1997
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 58הקטנת רוחב דרך, שינוי ממגורים ג' לג' עם חזית מסחרית.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 59שינוי יעוד דרך למגורים ג, חלוקה למגרשים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 60שינוי יעוד חניה ציבורית לדרך גישה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 62הקטנת קו בנין, שינוי יעוד מצבורי פתוח למגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 63איחוד שני מגרשים, שינוי יעוד קרקע משביל למגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 65שינוי ממגורים לצבורי פתוח ודרך,בטול חלק מדרך והמרתה למגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 68קביעת הוראות והגבלות בניה,התווית דרכים חדשות,שינוי ממגורים ג לג עם חזית מסחרית
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 71יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים.15/03/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 72חלוקת מגרש לשני מגרשים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 75קביעת תוואי לנחל אלכסנדר08/06/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 77קביעת שני בנינים נפרדים על המגרש.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 81שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ג', לבניני ציבור וחלוקה למגרשים30/07/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 82מש.ב.צ לשביל ולמגורים ג'.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 84תחנת דלק.22/10/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 87ביטול חלק מדרך והפיכתה למגורים ג' ולש.צ.פ.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 88תכנון כולל11/07/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 93שינוי יעוד קרקע מאזור צבורי פתוח למגורים ג'01/09/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 95/ בתקון לתכנית מש/ 7/ 1/ 0, מש/ 7/ 1/ 301.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 737שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, חלוקה למגרשי מגורים, הקצאת שטח לבנייני ציבור.12/11/1970
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 776/ 1לשנות את ייעוד השטח ממגורים ג' למבני ציבור
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 778לחלק השטח למגרשי בניה, ש.ב.צ הרחבת דרכים קיימות ביטול דרך קיימת.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 10שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 1005זמר תוכנית מתאר מקומית
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 101בועה מסחרית אבת'אן
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 104הכשרת מצב קיים מבחינת קווי בנין ליח' השניה והגדלת אחוזי הבניה לשטחי השירות.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 109חאמד.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 109/ אחאמד
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 112תכנית מפורטת לחלק ממתחם 2 - ימה מערב.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 118/ אימה - שכונת נאסר
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 12/ 1שינוי שטח חקלאי למגורים,הקצאת שטח לצרכי ציבור,חלוקה למגרשים,רשוי מבנים ללא הית
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 123אזור תעסוקה ותחנת תדלוק ביר-אלסיכה - זמר.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 125וליד ח'טיב
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 126שינוי יעוד מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 בחלק מחלקה 13
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 132ביר אלסכה - זמר צפון
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 19.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 2חלוקת החלקה למגרשי בניה, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 21שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים א' לאיזור חקלאי01/09/1998
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 23.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 24.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 25.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 28.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 31קלנסווה- שינוי מחקלאי לאזור מגורים א', הפקעת שטח לש.צ.פ.שינוי חלק מדרך למגורים25/09/2008
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 36.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 39מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.08/01/2009
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 8/ 1/ 42שינוי יעוד מחקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה, רישוי מבנים קיימים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 44שינוי לשטח מגורים, שטח לגידול עדרים ודרכים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 46שינוי מחקלאי למגורים א' ופתיחת דרכים חלוקת מגרשים בהסכמה
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 47שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 48מאזור חקלאי למגורים א', מדרך קיימת למגורים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 49שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 50ביטול דרך קיימת והמרתה לחקלאי, שינוי יעוד שטח מגורים לשטח חקלאי ולדרך מוצעת.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 51שינוי מחקלאי למגורים א' ודרכים ושצפים, ממגורים א' לדרכים, שבילים, רישוי מבנים
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 52ימה-שכונת סורה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 55שינוי קרקע חקלאית למגורים א, קביעת הוראות בניה, הקצאת שטח לדרכים,חלוקה למגרשים
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 56שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים,דרכים משולבות ומגורים א',רישוי מבנים קיימים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 58שינוי מחקלאי למגורים א' בגוש 8657 חלק מחלקה 14.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 64שינוי יעוד מגורים ג' למגורים ג' עם חזית מסחרית, אחוד וחלוקה מחדש בהסכמה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68שינוי מחקלאי ל: מגורים א' לדרך, לש.צ.פ, לש.ב.צ. קביעת קוי בניין למבנה קיים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 68/ אשינוי יעוד קרקע מחקלאי למגורים א' לדרך לשצ"פ ולשביל