תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 69שינוי מחקלאי למגורים א', דרכים רישוי מבנים קיימים
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 72אזור מגורים א' עם חזית מסחרית, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 73שינוי לחקלאי מיוחד שתותר בו:משתלה,פינת חי,משרד,מחסנים,מקלחות ושרותים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 77שינוי לשטח מסחר ושרותים,דרכים דרכים משולבות וחניה, ש.ב.צ. ש.צ.פ. ומגורים א'.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 78תוכנית מש/ 8/ 1/ 78
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 81דרום זמר - הגדלת זכויות בניה בקרקע חקלאית.10/08/2011
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 85לשנות יעוד קרקע חקלאית לאזור מגורים א שטחים לדרכים ושבילים,לקבוע שטחים לחלוקה
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 9תוכנית מש/ 8/ 1/ 9
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 90בית מגורים בראס אבו חסאן.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 838/ 5קביעת קו בניין חזיתי 4.0 מ' לפי הקיים
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ במ/ 7/ 1/ 57קלנסואה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ ממ/ 1049הקלה בקו בניין אחורי 5 מ' במקום 6 מ'
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ ממ/ 1172איחוד וחלוקה מחדש כתוצאה מבניה, ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות...
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 102.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 121.10/12/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 125/ א.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 130.10/12/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 133.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 136/ גשינוי ייעוד קרקע משטח למבני ציבור לאזור מגורים ג'16/06/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 140קביעת קוי בנין, קביעת הוראות בניה10/12/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 145שינוי קוי בנין01/12/2004
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 146הקטנת קוי בניין01/08/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 165תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 16516/05/2000
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 167תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 16704/12/2000
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 168תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 16804/12/2000
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 169תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 16904/02/2001
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 172קלנסואה - שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק20/07/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 176קלנסווה08/10/2003
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 185קלנסואה - שינוי בקוי בנין08/10/2003
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 207קביעת קווי בנין למבנים קיימים09/01/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 208קביעת קוי בניין אחוריוקביעת הוראות וזכויות בניה12/12/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 214הקטנת קו בנין13/08/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 217קביעת קווי בנין למבנים הקיימים, קביעת הוראות בניה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 220הקטנת קו בנין צדדי לפי המצב הקיים
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 233שינוי קו בניין בחזית הדרומית מ-5מ' ל-2מ'.קביעת הוראות וזכויות בניה.07/06/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 235שינוי יעוד קרקע ממגורים לדרך ומדרך למגורים,חלוקה מחדש למגורים בהסכמה.31/10/2007
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 246בית מגורים בקלנסואה, שינוי יעוד.02/02/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 257איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.31/12/2007
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 258שכונה דרומית קלנסווה. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים.14/02/2008
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 271הקטנת קווי בנין מערבי, צפוני ודרומי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 279הקטנת קו בניין.26/02/2009
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 280שינוי מיקום שטחים ציבוריים ותוואי דרכים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 283הקטנת קו בנין בגוש: 7861 חלקה 32.18/08/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 285הקטנת קו בנין צדדי (צפוני).18/03/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 287משפחת מתאני - שכונה צפונית לקלנסואה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 292הקטנת קו בניין בגוש 7863 חלקה 40 - האני סלמה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 294בית תאיה אחמד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 298הרחבת דרך וחלוקה חדשה בגוש 7863 ח"ח 17
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 304בית מגורים בקלנסואה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 307הקטנת קו בנין קדמי מ 4 מ' ל 3 מ'.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 309העברת זכויות בניה מקומה שלישית לקומת קרקע.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 311הקטנת קוי בנין, קדמי ואחורי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 315הקטנת קווי בניין שכונת אל-ג'רדא
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 316הקטנת קו בנין
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 321הקטנת קו בנין
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 102הקטנת קווי בנין קדמי וצדדיים.09/11/2008
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 124הקטנת קווי בנין בכל הצדדים.13/09/2012
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 130ביראלסיכה מזרח- הקטנת קווי בניין
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 32.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 62חלוקה חדשה של חלקה מס' 12 בגוש 8644 בהסכמת הבעלים30/06/2005
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 70שינוי הוראות בינוי והקטנת קו בנין אחורי במגרש 1/7.26/02/2009
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 91אבת'אן-זמר, שינוי גבולות מגרש מגורים שקיים על שני יעודים שונים של מגורים.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 92מרכז ימה.החלפת שימוש בקרקע ממגורים א' לחניה ציבורית ומחניה ציבורית למגורים א'.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 94הקטנת קו בנין קדמי ואחורי.28/05/2008
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתמש/ מק/ 8/ 1/ 97הוספת קומת מרתף, שינוי קווי בנין.02/10/2008
מרכזמזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 10שמוש חורג חצר חניה למשאיות.
מרכזמזרח השרוןבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 11ש.חורג חניון בקרקע חקלאית חניון רכבים פתוח.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 12שמוש חורג תחנת מעבר לאיסוף גזם וחממה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 14שמוש חורג אזור תעשיה לתחנת תדלוק רכבים בגז(גפמ)
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 15שמוש חורג תחנת גריסה ומחזור פסולת בניין
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 16מפעל ליצור בטון ומשרד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 17תחנת מעבר לגירסת ומחזור פסולת בנין וגושית.
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתעח/ 105שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור חנוך22/07/1971
מרכזמזרח השרון, זמרתוכניתעח/ 305תכנון מחדש30/06/1985
מרכזמזרח השרוןתוכניתעח/ 324/ 1.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתצש/ 8/ 22/ 9מתקנים לטיפול ולאגירת שפכים - מ.מ. קלנסווה ל.השרון