תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3536/ 87/ 7סלקום ישראל, נחלת בנימין 1 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3537/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה קרויס 6 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3538/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3539/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה ל-7 מקומות חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3540/ 87/ 7בקשה להסדר חניה, הדמומית, שביל 14 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3541/ 87/ 7תוספת בניה בעליית גג בצמחי היהודים 18 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3542/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה למקום אחד רח' מאור הגולה ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3543/ 87/ 7ערר על תנאים יהודה מרגוזה 44 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3544/ 87/ 7ערר על תנאים ברח' רוקח 19 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3545/ 87/ 7ערר על תנאים ברנדס 5
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3546/ 87/ 7תוספת בניה בקומת קרקע לאחר לצד בשטח של 19.96 מ"ר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדת ערר3547/ 87/ 7הגשת ערר לפי סע' 111(ג) לגבי תכנית תא/ מק/ 2746 ג'
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3548/ 87/ 7פטור מתקן חניה בורלא יהודה 9 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3549/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה ברחוב עברי 8 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3550/ 87/ 7פטור מהסדר חניה ברח' פטאי יוסף 18 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3551/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה ברח' סנהדרין 12 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3552/ 87/ 7אישור פטור מהסדר חניה רח' ורדיאל 28
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3553/ 87/ 7פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3554/ 87/ 7פטור מהסדר חניה פיזי עבור הגדלת דירה. אחרון יוסף 15
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3555/ 87/ 7תוספת בניה - כפר יונה פטור מהסדר חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3556/ 87/ 7תוספת קומה - הנרייטה סולד 6 פטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3557/ 87/ 7נמל ת"א לפי סעיף 97א'
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3558/ 87/ 7אישור תשריט חלוקה עבור שירותים ציבוריים בפארק הירקון
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3559/ 87/ 7תוספת בניה בקומת קרקע ביצרון 12 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3560/ 87/ 7ביה"ס אלחריזי תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3561/ 87/ 7שטח נמל ת"א 19
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3562/ 87/ 7פטור מדרישת חניה, שינויים פימיים וחלוקה מחדש קהילת לבוב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3563/ 87/ 7הקלה מגודל מגרש ופטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3565/ 87/ 7הקטנת תקן חניה, יהודה הלוי 6
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3566/ 87/ 7הרחבות דיור רח' לקרט 8 קרית שלום
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3567/ 87/ 7אישור הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3568/ 87/ 7אישור בקשה לתוספת בניה ברח' רוקח ישראל 97 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3569/ 87/ 7פטור מהסדר חניה פיזי, שבטי ישראל 33
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3570/ 87/ 7בקשה לאשור בניית מדרך עץ ברח' התערוכה 3 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3572/ 87/ 7הקטנת תקן חניה הלפיד 6 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3573/ 87/ 7הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3574/ 87/ 7פטור בהסדר חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3575/ 87/ 7הקטנת תקן חניה עיר שמש 10 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3576/ 87/ 7הקטנת תקן חניה שפ"ר 16 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3577/ 87/ 7הקטנת תקן חניה - מלצ'ט 23 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3578/ 87/ 7פטור מהסדר חניה ברחוב בן זבארה 7 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3579/ 87/ 7פטור מהסדר חניה קהילת לודג' תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3580/ 87/ 7פטור מהסדר חניה, טורי זהב 4 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3581/ 87/ 7פטור מהסדר חניה, אורים 26 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3582/ 87/ 7פטור מהסדר חניה, רשפים 4 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3583/ 87/ 7פטור מתקן חניה, הארי 24 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3584/ 87/ 7תוספת בניה בסמטת שלוש 4
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3585/ 87/ 7פטור מתקן חניה ברחוב התבור 26
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3586/ 87/ 7פטור מהסדר חניה בברכיהו הנקדן 4
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3587/ 87/ 7פטור מהסדר חניה בקהילת ורשה 52
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3588/ 87/ 7שימוש חורג בפיינשטיין מאיר 83
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3589/ 87/ 7הקטנת תקן חניה רח' מנדלקרן 11 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3590/ 87/ 7פטור מהסדר חניה רח' מבצע קדש 8 תל אביב
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3591/ 87/ 7בקשה לפטור מתקן חניה רח' צבי ברוק 10
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3592/ 87/ 7הקטנת תקן חניה רח' שלונסקי 60 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3593/ 87/ 7הבית ברח' פיארברג 16 - הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3594/ 87/ 7פטור מהסדר חניה בנין לשימור
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3595/ 87/ 7פתור מתשלום קרן חניה ברח' ליסין 25 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3596/ 87/ 7פתור מהסדר חניה ברח' קראקוב 8 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3597/ 87/ 7פטור מדרישה בהחלטת רשות רישוי
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3598/ 87/ 7הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3599/ 87/ 7פטור מחיזוק הבנין
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3600/ 87/ 7פטור מחניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3601/ 87/ 7הגדלת אחוזי בניה ברח' עירית 16
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3602/ 87/ 7מסעדה ברוקח 2
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3603/ 87/ 7שימוש חורג - רוטשילד 13 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3604/ 87/ 7פטור מהסדר חניה בחנינא בן דוסא 26
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3605/ 87/ 7פטור מסידור חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3606/ 87/ 7פטור מתמא/ 38
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3607/ 87/ 7פטור מחיזוק מבנה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3608/ 87/ 7פטור מתקן חניה רח' האר"י 24
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3609/ 87/ 7הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3610/ 87/ 7פטור מסידור חניה ברח' בן יהודה 17 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3611/ 87/ 7פטור מהסדר חניה ברח' הירקון 90 ת"א
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3612/ 87/ 7הארכת תוקף החלטה לתוספת בניה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3613/ 87/ 7הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3614/ 87/ 7תוספת בניה הרחבות דיור
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3615/ 87/ 7פטור מתמא/ 38 היתר בניה ברומנילי 16
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3616/ 87/ 7הקטנת תקן חניה ברח' אנילביץ
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3618/ 87/ 7פטור מתקן חניה בשלומציון המלכה 7
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3619/ 87/ 7הקטנת גודל מגרש בלמדן יצחק 18
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3620/ 87/ 7בקשה להיתר חפירה ודיפון שלב ד'
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3621/ 87/ 7שינוי מועד הצגת אישור
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3622/ 87/ 7הריסת מבנה מספר 465בדרום הקריה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3623/ 87/ 7תוספת בניה - יציאה לגג
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3625/ 87/ 7תחנת שאיבה בפארק דרום
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3626/ 87/ 7פטור מחיזוק מבנה - קהילת פאדובה 12
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3627/ 87/ 7החלפת גדר רשת בתחום תחנת הכוח רידינג של חברת חשמל
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3628/ 87/ 7פטור מחיזוק מבנה לפי תמא/ 38
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3629/ 87/ 7שינויים במרתפים - פרישמן 46
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3630/ 87/ 7בקשה לחידוש שימוש חורג משטח פתוח לעסק של חניית כלי רכב
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3631/ 87/ 7שינוי שלביות בתכנית תא/ 1770/ א
תל-אביבתל אביב-יפוישות כללית3633/ 87/ 7שינוי שלביות בתכנית תא/ 2738 יהודה הלוי - סירקין
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3634/ 87/ 7פטור מתקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3635/ 87/ 7בניה בשלבים מלון סוויטות
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3636/ 87/ 7תוספת בניה - הקטנת תקן חניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3637/ 87/ 7שימוש חורג ממחסן הג"א לתחנת כיבוי אש זמנית
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3638/ 87/ 7בקשה לאשור הפקעה רח' שלום עליכם 40 גוש 6906 חל'67
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3639/ 87/ 7בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפובקשה ועדה מקומית3640/ 87/ 7תוספת בניה עפ"י סעיף 97ב