תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5113פיצויים בגין אשור תוכנית 2769
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 06/ 5118התנגדות לאשור תוכנית תא/מק/3593 הרחבת מגרש צבורי עבור בית פרנקפורט הדר יוסף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5121התנגדות למתן היתר להסבה ממשרדים למגורים ב-5 קומות ולמסחר בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5123התנגדות לשינויים פנימיים החלפת גג אסבסט לגג רעפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 06/ 5127התנגדות לתוכנית מס' תא/מק/3570
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5135התנגדות להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5138התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5140בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5141בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5143בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5144התנגדות לתוספת מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5146אי מתן טופס 4 + סרוב המשיבה מלתן אשור להספקת חשמל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5152התנגדות לתוספת בניה בקומה ד+ה שיפוצים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5152 א'התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5153התנגדות לתוספת בניה בקומה ד+ה שיפוצים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5159ערר על סרוב הועדה המקומית לבקשה להשכרת חדרים יומית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5160תביעת פיצויים בגין אשור תוכנית 2769 + אי מתן החלטה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5162התנגדות לתוספת בניה הרחבת בנייה בקומה ראשונה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5182בקשה לתוספת מעלית פנימית +הרסה ובניית מדרגות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5184ערר על בקשה לתוספת בניה - החלפת גג אסבסט בגג בטון תיקני+שפוץ המבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5188בקשה להריסת קומות א+ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5192בקשה לתוספת מעלית חיצונית שנויים פנימיים ןשינויים בחזית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5199בקשה לתוספת בניה בקומה הקרקע ובא'.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5201התנגדות לתוספת בניה עוד 1 קומה לבניין+מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5203בקשה למתן שמוש חורג ממגורים לגן ילדים ל-5 שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5206בקשה לתוספת מעלית פנימית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5207בקשה לתוספת בנייה, שינויים בחלוקת מחיצות פנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5210התנגדות לתוספת 3 קומות ומעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5212תוספת בניה בקומות 2 ו-3 ,סגירת פטיו והשלמת מרפסת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5213תוספת בניה בקומות 2 ו-3 ,סגירת פטיו והשלמת מרפסת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5215תוספת מעלית פנימית ,הריסת מדרגות ובנייתן מחדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5216התנגדות לתוספת בניה בק.ק., שינוי החללים, הריסת קירות ומרפסות בחזית הבית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5217התנגדות לתוספת עמוד בטון לחיזוק מרפסות שקרסו בקו בניין אחורי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5218בקשה לתוספת בניה בדיעבד-החלפת גג מאסבסט לרעפים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5220בקשה לתוספת בניה בק.ק. ותוספת ממ"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5221התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש הכולל ק.ק. ו-2 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5222התנגדות לתוספת יח"ד על גג ומעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5225התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש עם מקלט, מחסן , פרגולה וגדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5226בקשה לקבלת רשיון עסק למכירת חומרי בניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5227ערר על חנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5231בקשה להארכת מועד להיתר לבניית פרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5232בקשה להריסת מבנה ישן והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5236התנגדות לתוספת בניה , תוספת קומה לבניין ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5237התנגדות לתוספת חדר, יציאה לגג ופרגולות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5243בקשה לתוספת בנייה בק.ק ואישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5245התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5248בקשה להריסה ובניית מחיצות ותוספות בניה בק.ק בחלק האחורי של המבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5249בקשה לתוספת בניה, שינויים פנימיים והחלפת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5252התנגדות לתוספת בניה בק.ק ,קומה א' וממ"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5253התנגדות לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5255בקשה למתן שמוש חורד מאולם ספריה לתאטרון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5259התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5263היתר לשימוש חורג למשרד עו"ד והסדר חנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5265התנגדות להיתר לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5266בקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5267התנגדות לתוספת בניה על גג ותוספת מעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5268התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת בניין חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5273בקשה לתוספת בניה בגג, תוספת קומה שניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5276התנגדות לתוספת בנייה לשם השלמת משרד לבעלי מקצוע בקומת מרתף קיימת וחניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5278בקשה להריסת מפעל והקמת תחנת תידלוק (אי מתן החלטה)
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5280התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנהחדש ב-2 קומות על חצי חלקה השייכת למבקש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5281בקשה לתוספת בניה בקומה ד' וחדר על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5282בקשה לתוספת בניה- עליית גג, מעלית ומדרגות למרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5283בקשה לתוספת בנייה בקומה ד' וגג ו2 מעליות חיצוניות והגדלת לובי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5284התנגדות לתוספת בניה למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5289התנגדות לפתיחת 2 דלתות כניסה למשרד בחזית המערבית של מבנה מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5291בקשה להריסת קירות פנימיים ובניית קירות חלופיים, תוספת מרפסת ופרגולה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5292בקשה לתוספת בניה, הזזת מדרגות,הגדלת חלון ותוספת מחסן
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5294התנגדות לתוספת בניה בק.קרקע ותוספת בריכה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5298התנגדות לתוספת מעלית בחלל המדרגות וחדר מכונות בק.קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5301התנגדות לתוספת בניה בקומה א' ושינוי במחיצות פנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5302התנגדות להיתר לשימוש חורג למכולת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5303התנגדות לתוספת בניה ,בריכה ופרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5305התנגדות לתוספת בניה בקומה 9 למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5307התנגדות להרחת דירה, שינויים פנימיים ,פרוק גג אסבסט, ותוספת פרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5308היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד לתקופה של 10 שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5312בקשה לפתיחת שתי דלתות כניסה למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5314בקשה להקמת מבנה יביל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5315בקשה להארכת תוקף לתוספת בניה בדירה אחת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5316היתר לשימוש חורג ממחסנים לגלריה וחדר מכונות למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5319בקשה לשיחזור מבנה למצבו משנת 1980 והחלפת גג אסבסטלגג רעפים בקו אחיד עם הבנין ה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5321בקשה לתוספת בניה בקומה א'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5322בקשה לתוספת בניה בק.קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5323בקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5330בקשה לשימוש חורג ותוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5332בקשה להתקנת אנטנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5333בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5339בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5342התנגדות לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5347בקשה לשימוש חורג לחנות בשר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5350בקשה להריסת מבנה ובניית חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5352בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5357בקשה לחנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5359התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5360התנגדות להקמת מרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5361התנגדות להריסת מבנה והקמת חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5362בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5364בקשה לשימוש חורג לאחסנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5380בקשה לתוספת פרגולה במרפסת הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5382התנגדות להקמת מבנה חדש מרתף 3 קומות 9 יח"ד