תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5383התנגדות למתן היתר לשמוש חורג למזנון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 06/ 5386התנגדות למתן תוקף לתוכנית תא/ מק/ 3628
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5387פיצויים בגין אשור תוכנית תממ 5/1
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5388התנגדות להקמת מבנה חדש מרתף 3 קומות סה"כ 9 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5396התנגדות להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5399בקשה לתוספת בנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5403בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5404בקשה למתן שימוש חורג ממשרדים לעסק של מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5411התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5413התנגדות למתן היתר לשימוש חורג למזנון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5414התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5415בקשה למתן היתר לשימוש חורג למוסך פחחות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5427התנגדות לתוספת בניה על הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5428התנגדות לתוספת ארובה במסעדה בחזית הבניין האחורי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5429בקשה לקירוי וסגירת מרפסת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5430בקשה למתן היתר לשימוש חורג ממרתף למשרד לצמיתות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5439בקשה למתן היתר בניה ללא תנאי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5440בקשה להצבת 2 תרנים והסבת חדר לשימוש בציוד תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5442התנגדות לתוספת בניה, שינויים ביציאה לגג ופרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5449סירוב לאשר בקשה לשימוש חורג לרשיון עסק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5450בקשה לחנייה מקורה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5451בקשה לתוספת בנייה, החלפת גג רעפים ואסבסט ישן לגג רעפים חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5452התנגדות לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5454התנגדות למתן היתר לבריכה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5454-5455התנגדות למתן היתר לבריכה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5456בקשה לא לנתק חיבורי חשמל וטלפון בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5458בקשה לשיפוץ פנימי וחיצוני וסגירת מרפסת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5459בקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5460בקשה לתוספת בנייה ומעלית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5462בקשה לתוספות ושינויים פנימיים באולם אירועים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5463התנגדות לתוספת בניה ופרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5465בקשה להריסת גדר והסדרת חנייה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 06/ 5467-5468התנגדות לתכנית תא/ 2493 ככר עליה א' הריסה ושיקום של מבני השוק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5469התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5471בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5472בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5474התנגדות לתוספת בניהושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5476בקשה להיתר לש.חורג למשחקיה לילדים -ג'ימבורי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5479התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5480סירוב מתן היתר לשמוש חורג מדירת מגורים לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5481סירוב מתן היתר לשמוש חורג מדירת מגורים לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5482בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5484בקשה לתוספת בניה בקומת מרתף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5485התנגדות להקמת חניון ומעליות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5488בקשה להיתר לש.חורג לבית עסק לדגים ובעלי חיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5492בקשה לתוספת בניה, החלפת גג ושיפוץ המבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5495התנגדות להקמת חניון ומעליות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5496בקשה להריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5510בקשה להיתר לש.חורג ממחסן למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5512בקשה להריסת חזית קיימת והחזרתה למצב שבהיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5518התנגדות לתוספת בניה בק.ק ופרגולה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5523בקשה לתוספת בניה למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5524התנגדות להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5528התנגדות לש.חורג ממגורים לפעוטון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 06/ 5529התנגדות לתוכנית 3651 הכובשים 1-5
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5533בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5534בקשה להיתר לש.חורג מקומה טכנית למחסנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5537בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5543התנגדות להקמת חניון ומעליות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 06/ 5544התנגדות לבקשה להסדר שלושה מקומות חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5005התנגדות להארכת תוקף החלטה לבניין מגורים חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5005 אהתנגדות להארכת תוקף החלטה לבנין מגורים חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5015בקשה למתן האישור לשימוש חורג לעסק של אריזה ואחסנת חול וטיט
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5020בקשה למתן היתר לשימוש חורג לעסק שלמכירת חומרי בניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5027בקשה למתן היתר למצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5028התנגדות למתן היתר לתוספת בניה +שינויים פנימיים+שימוש חורג מבית כנסת לבית תמחוי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5033התנגדות לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5035התנגדות לעסק למכירת כלי רכב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5039בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5040בקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5049התנגדות למתן היתר לש.חורג מבית כנסת לבית תמחוי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5051ערר על קרן חניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5054התנגדות להקמת מבנה חדש בן 5 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5056בקשה לתוספת בניה בקומה שניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 07/ 5057התנגדות לתכנית מס' ו' (2) ככר התזמורת (חניון הבימה)
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5061התנגדות לתוספת דירות בהקלה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5066התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות 3 קומות לבנין+שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5068התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות 3 קומות לבנין+שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5079בקשה להריסת חלק מגגון והתאמתו לחוק התו"ב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5086בקשה להיתר לש.חורג לעסק הכולל השכרת חדרים על בסיס יומי ושני גני ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5087בקשה להיתר לש.חורג ממקלט למחסן של חנות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 07/ 5090התנגדות לתכנית מפורטת מס' תא/ מק/ 3606
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5092בקשה לתוספת פרגולה במרפסת דירה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5095בקשה להיתר לש.חורג לפאב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5097בקשה להחלפת גגון מאסבסט לאיסכורית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5102בקשה לשיפוץ מבנים קיימים והיתר לש.חורג מהמותר בתב"ע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5103בקשה לתוספת סוכך מתקפל
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5108היתר לש.חורג למסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5110התנגדות להיתר לש.חורג למתחם תחנת הרכבת ביפו
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5115התנגדות לש.חורג למתחם תחנת הרכבת ביפו
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5116התנגדות להיתר לבקשה לתוספת ק"ק והיתר לש.חורג ממשרד לדירת מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5120מתן היתר בתנאים לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5121מתן היתר בתנאים לבקשה לאישור מצב קיים ושינויים בחזיתות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5127התנגדות לשמוש חורג במתחם תחנת הרכבת ביפו
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5128התנגדות לשמוש חורג במתחם תחנת הרכבת ביפו
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5139התנגדות להיתר לש.חורג לבית כנסת בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5145התנגדות לדרישת הו. המקומית לנקיטת הליך של ש.חורג ממרתף למשרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5146סירוב מתן היתר לבקשה לשמוש חורג לגן ילדים בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5147סירוב מתן היתר לבקשה לשמוש חורג לגן ילדים בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 07/ 5150בקשה לתוספת בנייה למגורים