תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5016התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממשרדים למרפאה וטרינרית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5017התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת בניין מגורים בן 9 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5020סירוב מתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג לעסק של בית מלאכה לפחחות וייצור דברי מתכת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5029סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5030התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת 3 קומות מעל בית קולנוע וחנויות מ
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5032סירוב מתן היתר לבקשה להחלפת גג במקום המשמש כיום למסחר בהיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5034התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות ושינויים בבניין בן 3 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5035התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5041התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת בניין מגורין בן 9 קומות לאחר שניתן היתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5043סירוב מתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג לעסק של ליטוש אבנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5052התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5053סירוב מתן היתר לבקשה לבריכת שחיה פרטית בבית משותף
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5054התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+ תוספת 3קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5055התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת3 קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5056התנגדות למתן היתר לבקשה להוספת יח' דיור+תוספת3קומות מעל בית קולנוע וחנויות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5058סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים בבית מדרגות ובחזיתות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5059סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מתקן שידור ע"ג עמוד חשמל קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5060התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים לתק' של 10שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5062התנגדות למתן היתר לבקשה לאישור שימוש חורג ממגורים למרפאת שיניים לתק' של10 שנים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5073סירוב מתן היתר לבקשה לקירוי חניה קיימת בשטח 20 מ"ר בטון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5074התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5077סרוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5080סרוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת קרקע וראשונה במקום המשמש כיום למרפאה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5084סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5085התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג לעסק של אפייה ומכירת דברי מאפה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5087הריסת בניה קיימת מחוץ לקווי בניין אישור מצב קיים לסככת אסכורית עמדת עבודה לשטי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5089סירוב מתן היתר לבקשה לבניית קומות נוספות בבניין ותוספת מעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5091סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ואישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5098סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת מעלית +חדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5101התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג ממגורים לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5103התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג לעסק של הגשת משקאות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5104התנגדות למתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש בן 4 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5105התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים ובניית מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 08/ 5106ערר על תוכנית תא/מק/3735
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5108התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת חזית בקומת הגג לחזית הצד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5111סירוב מתן היתר לבקשה להקמת אנטנות תקשורת ע"ג עמו דחשמל קיים והצבת ארון תקשורת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5115סירוב מתן היתר לבקשה לאישור מצב קיים והחלפת גג ובניית עליית גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5116סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5121ערר על הארכת תוקף החלטת ועדת ערר לאישור שימוש חורג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5123התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5128סירוב מתן היתר לבקשה לשימוש חורג מדירה למכון עיסוי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5129סירוב מתן היתר לבקשה להקמת ביתן שמירה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5133התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומת גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5136סירוב מתן היתר לבקשת שימוש חורג ממגורים למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5137סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בקומה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5139התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה ישינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5140התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5141התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5142סירוב מתן היתר לבקשה להוספת שתי קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5143סירוב מתן היתר לבקשה לאישור מצב קיים במקום המשמש כיום למגורים בהיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5152התנגדות למתן היתר בתנאים לבניית 36 יחידות דיור
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5153התנגדות למתן היתר להקמת מבנה של 2 קומות מגורים +מרתף+חניות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5155התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5155+5328 אהתנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5156סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5157התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת 3 קומות לבניין +שינויים בחדר מדרגות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5158התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ולאישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5159סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5160סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה במקום המשמש כיום למגורים בהיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5164סירוב מתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג לעסק של אולם שמחות וגן אירועים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5168התנגדות למתן היתר לבקשה לבניית בריכת שחיה וחדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5172התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5176סירוב מתן היתר לבקשה לחידוש שימוש חורג לעסק של חניון כלי רכב
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5180התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג במרתף למשרד חופשי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5182ערר על שינויים פנימיים הכוללים עדכון שטחים עפ"י דרישות הג"א חדשות ועדכון לפי מ
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5186התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5187התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג למרכול
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5192סירוב מתן היתר לבקשה לתוספות בניה ושינויים בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5194התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג מדירת מגורים לעסק של אוכל והכנת משקאות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5202התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5207סירוב מתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5211התנגדות למתן היתר לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5213סירוב מתן היתר לבקשה לאישור מצב קיים של תוספת יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5216סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ואישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5217התנגדות למתן היתר לבקשה לשינויים בזמן הבניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5220סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5223התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה לחזית ולצד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5226סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים במלון דירות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5229התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5230התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג ממחסן למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5231התנגדות למתן היתר לבקשה להריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5234התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה של 2 קומות לבניין
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5235סירוב מתןן היתר לבקשה לתוספת בניה ולאישור מצב קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5237סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים במלון דירות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5238סירוב מתן היתר לבקשה להוספת מעלית חיצונית בחזית.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5241סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5243התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספת בניה של 2 קומות לבניין הכוללת 2 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5245התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג מדירת מגורים לעסק של מכירת מצרכי מזון
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5246סירוב מתן היתר לבקשה לשינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5247סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה ושינויים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5251סירוב מתן היתר לבקשה להקמת מבנה חדש הכולל 4 קומות מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5254התנגדות למתן היתר הבקשה לתוספת בניה ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5263סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5265התנגדות למתן היתר לבקשה לשימוש חורג בבית דו-משפחתי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 08/ 5269ערר על תוכנית תא/מק/3722
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5270התנגדות למתן היתר לבקשה לאשר שימוש חורג ממסחר לגן ילדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5275סירוב מתן היתר לבקשה לתוספת בניה בעליית גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5280סירוב הארכת תוקף לשימוש חורג לעסק של מסעדת דגים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5284התנגדות למתן היתר לבקשה לתוספות בניה בקומת ק. ובעליית גג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 08/ 5293התנגדות לבקשה להקמת במנה חדש בן שבע קומות