תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2712מגדל אחים אלה
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 2719מבני גזית
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תא/ 3040רסיטל
תל-אביבתל אביב-יפוישות כלליתשלביות/ תגפ/ 597תגפ/ 597 מחלף גנות ותת"ל/ 19 לכביש 4
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא' 10/ 85023ערר על היטל השבחה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 00/ 5392תביעת פיצויים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 00/ 5506ערר על סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומות קרקע א-ד ושינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5005ערר על מתן היתר בתנאים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5065ערר על סירוב מתן היתר לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5079התנגדות לשימוש חורג לבית מרקחת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5349התנגדות למתן היתר להריסת בניין ישן ובניית בניין חדש למגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5356סירוב מתן היתר להריסת מבנה קיים בן קומה אחת, ובניית מבנה חדש.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5368התנגדות למתן היתר לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5402מתן היתר לתוספת מעלית פנימית והקמת חדרי יציאה לגג.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5428אי מתן החלטה במסגרת 90 יום
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5432סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממסעדה לאולם שמחות.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5442דחית התנגדות להקמת מבנה חדש הכולל מרתף.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5444דחיית התנגדות להקמת מבנה חדש הכולל מרתף.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 01/ 5464אישור לאחד חלקות 133,134
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5465סרוב לאשר הקמת דוכנים וסככות בשוק סמטת השלושה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5469דחיית התנגדות לתוספת 2 קומות לבניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5470סרוב מתן היתר לבניית עלייה לגג.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5483מתן היתר להרחבת הדירה העליונה במפלס הקומה השנייה בלבד.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5505דחיית בקשה לתוספת בנייה למגורים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהתא/ 01/ 5513סרוב מתן היתר לתב"ע נקודתית- דיון חוזר.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5514סרוב מתן היתר לפתיחת עסק למימכר דברי מאפה וכו'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5516בקשה לרשיון עסק לחנות מכולת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5519סרוב מתן היתר לסדור חניה והיתר בתנאים לגדר.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5521דחיית התנגדות לתוספת קומה שנייה לדירת הגג הקיימת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5529קבלת היתר בתנאים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5531סרוב מתן היתר לתוספת קומה וחצי הכוללת יחידת דיור אחת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5532אי מתן החלטה לבקשה להיתר.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5534דחיית התנגדות לשימוש חורג משטח המיועד לנופש וספורט לאתר פסולת בניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5536דחיית התנגדות לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5537מתן היתר בתנאים לבניית גדר.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 01/ 5539דחיית התנגדות להקמת בית מגורים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5000דחיית התנגדות לפעילות מסעדת "גי'רף"
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5003דחיית התנגדות לפתיחת מזנון מצומצם
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5005דחיית התנגדות לפעילות מזנון מצומצם
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5013אי מתן תעודת גמר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5014מתן היתר בתנאים להיתר בניה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5016אי מתן היתר לשימוש חורג ממרתף לאחסנה למשרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5018דחיית התנגדות למתן היתר לפתיחת 2 בתי עסק
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5019סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומה רביעית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5020דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים לפתיחת מסעדה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5021מתן היתר בתנאים להקמת 4 בנייני מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5022מתן היתר בתנאים להקמת בניין מגורים חדש בן 10 קומות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5023דחיית התנגדות לאישור רשיון עסק למאפיה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5024סרוב מתן היתר להתקנת מעלית פנימית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5025סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לרחיצת כלים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5026סרוב מתן היתר לתוספת 2.5 קומות לבניין הכוללות 3 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5027סרוב מתן היתר להגבהת גדר אחורית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5033דחיית התנגדות להקמת מבנה חדש הכולל מרתף ו-2 קומות מגורים ובהן שתי יחידות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5035סרוב למתן היתר לשימוש חורג ממחסן למכון עיסוי רפואי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5036דחיית התנגדות לתוספת 3 קומות חדשות עבור 6 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5038סרוב מתן היתר לתוספת בקומה ב', בקומת הגג, קומה א' וביצוע שינויים פנימיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5041דחיית התנגדות ומתן היתר בתנאים לתוספת 4 קומות לבניין הכוללות 7 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5044דחיית התנגדות לאישור תוכנית מתאר 3134
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5046דחית התנגדות לתוספת בנייה בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5048סרוב מתן היתר להחלפת גג אסבסט לגג רעפים ושיפוץ המבנה
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5052סרוב מתן היתר לתוספת קומה חמישית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5056ערר על החלטת שמאי מכריע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5058סרוב מתן היתר לחלוקת דירה ל-2 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5081מתן היתר בתנאים לשימוש חורג ל-10 שנים ממתף למשרד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5085סרוב מתן היתר לימוש חורג מבית מגורים לעסק לעבודת מתכת
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5087מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5088מתן היתר בתנאים להקמת בניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5091סרוב מתן היתר להגבהת תקרה ורצפה ב-80 ס"מ
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5097מתן היתר בתנאים להקמת גדר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5107סרוב קבלת בקשה להיתר
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5109דחיית התנגדות לבניית חניונים ת קרקעיים למקלט חדרי עזר ושירותים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5112סרוב מתן היתר לשיפוץ בניין, החלפת קירות פח ובלוקים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5113סרוב מתן היתר להקמת גדר בגובה של שני מטרים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5119מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5120סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרד.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5122דחיית התנגדות לתוספת בנייה בקומת גג, תוספת ממ"ד ושימוש בחלל הגג
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5123אי מתן החלטה לבקשת היתר לתוספת אנטנות על תורן קיים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5124דחיית התנגדות לאיחוד חלקות על מנת ליצור מגרש בנייה אחד.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5126מתן היתר בתנאים לתוספת של 3 קומות לבניין הכוללת 34 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5129דחיית התנגדות להפעלת מסעדה בבית מגורים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5130מתן היתר בתנאים לתוספת 2 קומות לבניין הכוללות 1 יח"ד
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5134סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים לשימוש מעורב.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5138דחיית התנגדות להקמת עקץ ותורן לאנטנת תקשורת.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5140מתן היתר בתנאים לתוספת בניה בקומת קרקע וא'
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5142דחיית התנגדות לשימוש חורג לגן אירועים.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5143דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג למסעדה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5145דחיית התנגדות לאישור שימוש חורג לחניון.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5146סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לייצור מוצרי גומי
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5154מתן היתר בתנאים להקמת מעלית חיצונית
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5157סרוב מתן היתר לסגירת מרפסת בקומת קרקע
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5158מתן היתר בתנאים לתוספת בנייה בקומת קרקע לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5164סרוב מתן טופס 4.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5167סרוב מתן היתר להקלות כמותיות בתוספת 3 קומות לבניין.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5168דחיית התנגדות למתן היתר לשימוש חורג לבית קפה.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5173סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לאחור.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5174סרוב מתן היתר לשימוש חורג ממגורים למשרדים
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5175סרוב מתן היתר להפעלת מסעדה עונתית.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5176דחיית התנגדות לחניון פתוח.
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5178דחיית התנגדות לסידור כניסה נוספת לחדר המדרגות הכללי ומעלית וחדר מכונות
תל-אביבתל אביב-יפוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםתא/ 02/ 5179דחיית התנגדות למתן היתר לפתיחת יציאה על הגג במדרגות פנימיות.