תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 128קרית מנחם - הרובע הדרומי03/11/2011
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 129מוסדות חינוך וקהילה במתחם קרית החינוך
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 130מבנה ציבור ומסחר בקרית מנחם אפקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 1שכונת מישור הגפן13/11/1990
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 119סגירות קומות עמודים
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 146אתר חירום-(מישור הגפן)12/08/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 146/ 1שינוי הנחיות בניה-שכונת מישור הגפן26/05/1994
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 154שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 181שכונת מישור הגפן01/06/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 37הרובע הדרומי25/04/1991
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 53המשך דרומי לשכונת מישור הגפן16/05/1991
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60שכונת שפירא25/04/1991
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60/ 1שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60/ 2שכונת שפירא-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.16/03/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60/ 3שינוי בהנחיות בניה באיזור מגורים א'. שכונת שפירא -אופקים.30/06/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60/ 4מגרשים מסחריים מס' 901 ו- 90320/07/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 71שכונת בן גוריון05/04/1992
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 30אזור תעשיה צפוני (בא"י)23/02/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 45אזור תעשיה צפון - אופקים.08/09/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 47אזור תעשיה צפון - אופקים.15/03/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 58הגדלת מפעל קיים "שניב" - אופקים05/01/1997
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 59אזור תעשיה - אופקים15/03/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2003שינוי קו בנין21/06/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2007קביעת הוראות להקמת מחסנים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2008אזור התעשיה - אופקים14/10/2002
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2009בנה ביתך א' - אופקים07/01/2003
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2010שינוי בקוי בניין קדמיים - אופקים24/10/2002
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2011הרובע הדרומי - אופקים01/10/2002
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2013תוספת בניה בחזית אחורית - שכונת שפירא07/01/2003
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2018שינוי בקו בניין שכונת שפירא - אופקים27/05/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2020הסדרת זכויות בניה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2021שכונת שפירא - אופקים22/07/2004
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2022הקמת פרגולות (מצללות) למגורים - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2029שכונת הר" - רחוב ספיר מס' 4 - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2036אזור תעשיה - רחוב הרצל 5 פינת המלאכה - אופקים22/02/2005
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2040אזור תעשיה צפוני - אופקים22/02/2005
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2041אזור תעשיה צפוני - אופקים22/02/2005
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2045אזור תעשיה28/05/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2046הוספת קומה מעל קומת הקרקע במתחם חנויות במרכז מסחרי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2047כביש חיבור אופקים - שדה תימן - קטע עירוני
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2049מרכזון מסחרי - אופקים04/08/2005
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2053מגרש 726 שכונת שפירא אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2054מגרש 442 שכונת שפירא רחוב ירושלים אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2055מגרש 718 - שכונת שפירא אופקים09/09/2008
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2056מגרש 711 רחוב ישי אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2057מגרש 733 - שכונת שפירא רחוב ישי ממגרש 733
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2058מגרש 715 שכונת שפירא אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2062תחנת תדלוק בני יוסף
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2067מגרשים 2/ 560 + 1/ 560
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2068גני ילדים במתחם קריית חינוך
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2070שינוי קוי בניין - שכונת מישור הגפן
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2071מגרש מגורים ברחוב דדו 14 אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2072מגורים במגרש מס' 378 ברחוב מרדכי 15 אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ מק/ 2073שב''צ בשכונת רמב''ם
דרוםאופקיםתוכנית69/ 01/ 12/ 4תוכנית 69/ 01/ 12/ 408/06/1965
דרוםאופקים, בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 539מרחב יערות אופקים
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 04/ 6073בקשה להקמת תוספת חניה וגדר אקוסטית
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 07/ 6044-6027התנגדות להצבת אנטנת מירס על גג מבנה קיים
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 07/ 6047התנגדות להצבת אנטנת מירס על גג מבנה קיים (הפרטים בתיקים: אפ/ 07/ 6044-6027)
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאפ/ 07/ 6067ה תנגדות לשינוי לתכנית ולעצם העלאת הנושא לדיון בועדה - 23/ 03/ 102/ 104 (סמכות
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 07/ 6068התנגדות להיתר לש.חורג ממגורים למסחר
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 08/ 6091התנגדות להקמת מתקן תקשורת באזור התעשיה באופקים
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 09/ 6026התניית מתן היתר בניה לתוספת בבניית ממ"ד בבית מעץ
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 09/ 6028התניית מתן היתר לתוספת בניה, בבניית ממ"ד
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 09/ 6029התניית מתן היתר לתוספת בניה, בבניית ממ"ד
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 09/ 6050התניית מתן היתר בתוספת ממ"ד
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 09/ 6094ערר על חיוב תוספת ממ"ד כתנאי לתוספת בניה
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 10/ 6046ערר על אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת והצבת אנטנות ע"ג מתקן קיים
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 10/ 6097התנגדות לתוספת אנטנה סלולארית ע"ג עמוד בזק קיים
דרוםאופקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאפ/ 11/ 6110התנגדות להיתר לשימוש חורג מתעשיה למסחר (הקמת מרכז ביג אופקים)
דרוםאופקיםתוכניתד/ 23/ 02/ 101/ 26דרך גישה לתחנת רכבת אופקים
דרוםאופקים, שמעוניםתוכניתד/ 7/ 02/ 460כביש אופקים - שדה תימן
דרוםאופקיםתוכניתנג/ אפ/ 53תוכנית נג/ אפ/ 5303/09/1964
דרוםאופקיםתוכניתת/ 3/ 12/ 4אזור ספורט וחניונים06/02/1969
דרוםאופקיםתוכניתת/ 5/ 12/ 4בית ספר מיוחד03/07/1969
דרוםאבו בסמה, אופקים, באר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, מיתר, עומר, ערד, רהט, רמת חובב, רמת נגב, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע08/08/2012
דרוםאופקים, שמעוניםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 53תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 53 הגדלת אזור הבינוי העירוני באופקים
דרוםאופקים, גלילית מחוז הדרום, שמעונים, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתתל/ 4/ 14מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע07/02/2006
דרוםאופקים, גלילית מחוז הדרום, שמעוניםתוכניתתתל/ 4/ 14/ 1מסילת ברזל מאשקלון ועד באר שבע (מבואה צפונית) בקטע: אופקים באר שבע10/03/2010