תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 98אריולה - חווה לגידול אורגניים - אילת13/05/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 101/ 99מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים25/07/2006
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ב'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להצבת קרוואנים בבי"ס
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ג'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מבנה ליחידת החילוץ
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ד'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת מימשה סירות
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ה'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת מתקן חלוץ לגידול דג
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ו'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת בית כנסת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ז'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת מרכז יום לקשיש
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ח'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת להקמת בריכת אגירה למי שתי
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לתוספת למבנה כיבוי אש
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טוהקמת קרוונים לבית ספר תיכון תורני
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ טזבקשה להיתר לשדרוג מתקן אחסון ושנוע כי"ל דשנים בנמל אילת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ י'בקשה להיתר עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר מגרש 21
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יא'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר להקמת תחנת הסגר לבעלי חיים
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יב'בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לבניית בית כנסת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יגבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר להקמת גן ילדים דו כיתתי
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ ידבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לבנייה בתחום שמורת האלמוגים
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יזבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להצבת קרוואן בגבעה אילת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יח'בקשה להיתר לשדרוג תשתיות קיימות וביצוע עבודת פיתוח ותשתיות בתחום זכיוםק.צ.א.א.
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ יט'בקשה לפי פרק ה' סעיף 6 לתכנית מיתאר אילת לתוספת חדר תינוקות במתנ"ס קולייר
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כ'לפי פרק ה' סעיף 6 בתכנית מיתאר אילת
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כא'בקשה להיתר לתכנון מרכז תרבות ומוסיקה
דרוםאילתישות כללית2/ 02/ 101/ כב'בקשה להיתר להקמת מבנה למעון יום
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 115/ 37גבעה 106 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 125/ 4שינוי יעוד ממגורים למסחרי (תכנית מס' ד/ 184/ ד)21/04/1966
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 212כריית חלוקי נחל - נחל שחורת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 213אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'03/02/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 223רובע 11 שחמון - אילת08/11/2007
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 224שמורת טבע מסיב אילת - הרחבה 1 - אילת25/08/2009
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 225שמורת טבע ים האלמוגים אילת08/11/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 226ממשה בתחום נמל אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 234נמל אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 236אטרקציות תיירותיות בצפון העיר אילת, שלב א'
דרוםאילתתוכנית2/ 02/ 240הגדרת זכויות בניה למבנים ומוסדות ציבור והצללות בשטחים ציבוריים- אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 101/ 114מבנה במגרש 4 א' מרכז תיירות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 1המשביר לצרכן04/09/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 10מרכז עירוני08/09/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 11מסחר-רח' שדרות התמרים18/12/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 11/ אאזור מסחרי24/10/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 12שכ' אשל-התווית דרך17/10/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 12/ אשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב עם אזור מלונאות.26/08/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 13שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילת.04/02/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 14שינוי באחוז בנייה למגרש 2- אזור מע"ר04/07/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 15שינוי יעוד משצ"פ לשטח מסחרי12/12/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 16מרכז רסקו - שכונת האשל09/03/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 17שינוי לתכנית מפורטת אזור מע"ר אילת24/12/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 18מגרש 18 - פארק מרכזי24/10/1996
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 20מלון טופז אילת22/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 21מתחם אגד והמשביר לצרכן
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 22מרכז מסחרי ומלון שלום פלאזה25/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 23הקניון האדום אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 24בית 179 - מרכז אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 25גן פרדקין - שכונת האשל - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 26שכונת בית האשל - בית מס' 192 - אילת08/08/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 27שדרות התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 28שד' התמרים - פינת רחוב אדום - שכונת האשל אילת22/05/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 29קיוסק בשדרות התמרים אילת26/06/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 3רח' הערבה מרכז אילת-מסחר27/07/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 30בנין 179 מגרש 3 שכונת האשל08/07/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 32מרכז בר גיל אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 33מגרש 22 - שכונת האשל, רח' מדיין 195
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 6אילת, מלון "אלמר"05/11/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 7מרכז מסחרי ומלון11/03/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 8שכ' אשל חלוקה מחדש05/05/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 102/ 9גן פרדקין09/06/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 103תוכנית 2/ 03/ 10306/01/1966
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 1אילת, אזור תעשיה28/04/1974
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 10אזור תעשיה מג' 6627/08/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 11אזור מסחרי08/07/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 11/ אאזור מסחרי30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 12אזור תעשיה-מג' 58-5303/10/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 13מרכז תנובה01/05/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 14אזור מסחרי30/05/1985
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 15אזור תעשיה מג' 4310/11/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 16אילת, אזור תעשיה30/11/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 17אזור מסחרי13/03/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 18שינוי לתכנית מפורטת מאזור מסחרי לאזור תעשיה.25/03/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 19מכבסה מלונות אילת20/01/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 2אזור תעשיה-איחוד מגרשים15/01/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 20שינוי יעוד מש.צ.פ. לש.פ.פ.30/04/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 22שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור תעשיה ומלאכה03/11/1994
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 23שינוי בהנחיות בניה אזור תעשיה ומלאכה01/06/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 24קניון העיר (איזור התעשיה הישן)26/10/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 25קביעת זכויות בניה במגרש 47 אילן אמיתי20/11/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 26אזור התעשיה הישן
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 27שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 28שטח מסחרי באזור התעשיה הישן08/11/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 29הרחבת מגרשים באזור התעשיה הישן - אילת26/08/2004
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 30מרכז B.I.G אילת - מתחם סופריור כבלים27/09/2005
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 31אזור התעשיה הישן - רחוב הנגר 17 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 33הוספת הלנת עובדים זמניים באזור התעשיה
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 34הזדרת זכויות בניה - אזור תעשיה ישן
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 35מתחם שמי בר אזור תעשיה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 36מבנה למסחר ואכסניית עובדים באזור תעשיה
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 6אילת, אזור מלאכה02/11/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 7אילת, אזור תעשיה07/07/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 105/ 8תעשיה ומלאכה16/02/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 11קביעת זכויות בניה וקווי בנין - מלון נובה אילת13/09/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 110/ 12מתחם תנובה - שכונת המאפיה אילת