תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 73רחוב ירושלים הלשמה - בית מס' 43010/08/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 74מבנה מגורים במגרש 361 שכונת יעלים10/08/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 75מבנה מגורים במגרש 56704/01/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 76בית 266 שכ' יעלים - אילת08/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 77תוספת זכויות בניה לבית 273 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 78מגרש 250 רחוב השחם אילת24/04/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 79בניין 444 - מגרש 197 שכונת הדקל26/01/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשימוש מסחרי- קיוסק בשטח 0, 55 ממ"ר30/12/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 80מגרש 702 - שכונת יעלים - אילת24/04/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 81בית צמוד קרקע במגרש א 540 שכונת יעלים
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 82כיכר הזאבים, מגרשדים 56-61
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 83בניין 610 שכונה ג' - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 84רחוב צין 691/10 שכונה ג' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 135/ 9אילת, אזור מסחרי16/10/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136תוכנית מפורטת לכונת ד' מערב
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 1אילת, שכונה ד' מערב 111/05/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 10שכונה מערב 1 (צאלים)17/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 11שינוי לתכנית מפורטת בשכ' ד- מערב אילת.25/02/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 12שינוי בהנחיות בניה - מבנים 11 ו- 13 אילת07/03/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 13דירות נופש צאלים23/09/1993
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 14מערב 1 - דיור מוגן20/03/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 15מרכז גני אילת09/05/2001
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 16בית כנסת - רחוב ששת הימים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 2שכ' ד'-780 יח"ד06/02/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 3מערב1 שכ' ד' 56 יח"ד26/03/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 4מרכז עירוני-מג' 45 4408/02/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 4/ אמג' 44-45 שינוי קו בנין30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 6אילת, שכונה מערב 122/04/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 7אילת, שכונה מערב 105/06/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 8שכונה ד' מערב 1 (שכ' צאלים)קוי בינין06/09/1987
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 136/ 9רח' ארגמן מג' 46 שינוי אחוזי בניה30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138מגורים א' וג' 370 יח"ד09/06/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 1מערב 1375 יח"ד30/07/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 11מגרש 27 שכונת גנים א'01/11/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 12מגרש 32 - שכונת גנים א' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 2שינוי לתכנית מפורטת מאיזור מגורים ג' לחניה משולבת אילת02/03/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 3שכונת גנים א' - גן ילדים ופארק מרכזי30/11/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 5שכונת גנים א' - משעול הקנה 6 אילת08/08/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 6שכונת גנים א' - רחוב האלה 7 אילת04/12/2008
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 7הצפצפה 5 גנים א'26/01/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 8הצפצפה 32 גנים א'
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 138/ 9מגרש 199 - רחוב האלה 23, שכונת גנים א'08/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 141אילת02/08/1974
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 141/ 1אילת14/04/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 141/ 3אזור תעשיה08/05/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 141/ 4אזור תעשיה16/12/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 144הקצאת שטח לתחנת דלק14/04/1975
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145שכונה מערב 208/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 1אילת, מערב 224/09/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 2מערב - 2 מגורי פטיו24/09/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 3מערב 2-רח' ששת הימים 400 יח"ד רווי25/03/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 3/ אשינוי ביעודי קרקע ובהנחיות בניה לאורך רחוב ששת הימים20/12/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 5אילת, שכונה מערב 216/12/1982
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 145/ 6מגרש 75 - נוף המפרץ22/06/1992
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 146/ 1מערב 7 ומ-3 מגורים 1100 יח"ד30/08/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 146/ 2אזור מ- 3 - אילת27/06/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 146/ 3שכונת "עמותת אדום" - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 146/ 4מתחם מגורים במגרש 268, מערב 7
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 147מחסן תת-קרקעי באזור אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 149אילת23/04/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 151אילת, שכונה מ-122/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152קביעת אזור לש"כ מגורים ושרותים29/11/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 10קביעת מגרשים למגורים ומסחר אמדר לבנין21/12/1997
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 11וילות אמדר - מגרש 32 - אילת15/02/2007
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 12מרכז מסחרי בשכונת אמדר אילת08/11/2010
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 13מגרש 15, משעול אודם 9 - שכונת אבני חן09/08/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 2אילת12/07/1979
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 3מגורים מיוחד 245 יח"ד09/02/1981
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 4שכ' אמדר מגורי נופש ויעודים נוספים19/01/1984
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 5קלאב הוטל אילת20/12/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 6הגדלת אזור מגורים א' ושטח לבניני ציבור קטע דרום מזרחי של רובע 1331/12/1991
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 7קלאב הוטל אילת02/07/1995
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 8"כפר השמש" - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 152/ 9כפר השמש - המשולש25/07/2000
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 154אילת, מתקן התפלה מי המלחה08/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 156יעוד שטח למתקן מיוחד - מזבלה עירונית
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 157תכנית מפורטת יעוד שטח למבנה ציבורי
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 160אילת, אזור תעשיה ומלאכה24/08/1978
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 161/ 1נחל שחורת -אתר כרייה09/06/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 162מלונאות-ואדי חמד12/01/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 162/ אאזור מלונאות ואדי חמד29/06/1989
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 165אילת17/01/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 166יעוד שטח למלונאות ושרותי תיירות בית החייל לשעבר "מלון נופית"
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 166/ אאילת04/12/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 167תכנית בינוי ערים מפורטת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 168מלון מגדלור24/07/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 169שכ' ג' -מוסדות ציבור08/05/1980
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 172אילת17/02/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 174תכנית מפורטת, אזור תעשייה צפוני07/10/1976
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 175שרותי ניווט למטוסים24/02/1983
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 176אילת, שלוחת נחל שלמה, שטח כריה וחציבה12/06/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 177אילת, אתר נופש ימי בחוף הצפוני30/01/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 178מלונאות ונופש ממערב לכביש הערבה10/03/1985
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 180אילת19/01/1986
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 181תכנית מפורטת "בית ויליאמס" אילת.02/03/1990
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 182אילת, מגורים08/05/1977
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 183מיזבלה עירונית03/05/1988
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 184שכ' גנים ב' 200 יח"ד
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 185מתחם מ6-25/10/1990