תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 244בית מגורים ברחוב היסמין, מגרש 383 גנים ב' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 246שינוי בזכויות ומגבלות בניה במגרש 49 שכונת שחמון רובע 7
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 247מגרש 149 - משעול אבוקדו שחמון רובע 422/08/2012
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 248מזנון נווה מדבר - מע''ר אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 249/ 1בית מגורים ברח' עין נטפים, מגרש 42, שחמון רובע 8
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 249/ 2בית מגורים ברחוב עין עקרבים, מגרש 112 א', רובע 8
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 249/ 3בית מגורים בסמטת הר שלמה, מגרש 168, רובע 8
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 250התחדשות עירונית באזור התעשיה הישן באילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 252הבית המדברי שכונת אופיר אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 253מגרש 275 משעול אגוז 13 - שחמון רובע 4 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 254פטיו 1037 רחוב קידר שכונת אופיר אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 03/ 255מגרשי פולו וגולף אילת
דרוםאילתתוכנית2/ 2/ 03/ 110תכנית מס' 110/03/2, שינוי מס' 205/06/1988
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 101שכונת גנים ב'- אילת26/03/1992
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 136רובע 701/09/1994
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 430/10/1994
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילת27/12/1990
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 211רובע 8 - שחמון - אילת26/10/1995
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 212רובע 5 - שחמון - אילת26/10/1995
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 23מערב 7
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 23/ 1מערב 717/06/1993
דרוםאילתתוכנית2/ בת/ 45מפעל אצות
דרוםאילתתוכנית2/ בת/ 7אזור תעשיה אילת18/03/1993
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 300בניית מיבני מיסחר לאורך טיילת07/08/1997
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 301קביעת אזור מגורים19/12/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 302תוכנית 2/ מק/ 30209/10/1997
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ אשינוי תכסית מירבית מ-150 מ"ר ל-200 מ"ר במצב מ01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ בתוכנית 2/ מק/ 303/ ב21/12/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ גשינוי בגודל תכסית הקרקע15/06/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ דשינוי זכויות בניה01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ התוכנית 2/ מק/ 303/ ה01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ והגדלת תכסית קרקע01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ זתוכנית 2/ מק/ 303/ ז01/03/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ חשינוי בתכסית מגרש20/09/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ טשינוי בתכסית מיגרש16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ ישינוי בתכסית מיגרש16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ כשינוי בתכסית מגרש16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ לתוכנית 2/ מק/ 303/ ל18/01/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ משינוי בתכסית מגרש16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ נשינוי בתכסית מגרש26/02/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ עשינוי תכסית מירבית מ-150 ל-260 מ"ר.31/12/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ פשינוי בתכסית מגרש01/12/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ צשינוי סה"כ שטחי בניה למגורים08/02/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ קשינוי בתכסית למגרש22/06/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 303/ רשינוי תכסית ושיוני 0.00+-28/04/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 304שינוי בקוי בניין16/07/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 306שינוי בקווי בנין29/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ אשינוי הוראות בינוי18/01/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ גשינוי קו בנין קידמי09/11/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ דשינוי קו בניין, תכסית וגובה אבסולוטי - מגרש 275 רובע 4 שחמון24/02/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ השינוי תכסית מרבית מ-150 מ"ר ל-260 מ"ר30/08/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ ושינוי בקוי הבניין28/04/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ חשינוי בסה"כ שטחי בניה למגורים08/02/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ לשינוי תכסית גובה וקו בניין24/08/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ נשינוי כיסוי קרקע18/01/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 307/ עשינוי תכסית מרבית - שינוי גובה מקסימלי של המבנה - רובע 4 שחמון05/05/2002
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 308חלוקה חדשה למגורים27/07/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 309שינוי קו בנין31/12/1998
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 310קביעת שטחים לבניה15/06/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 311קו בנין09/11/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 313שינוי קווי בניה28/04/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 314שינוי וקוי בנין30/03/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 315שינוי בקוי בניין09/11/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 316/ אשינוי קו בנין20/07/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 316/ גשינוי קו בנין29/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 316/ ושינוי קו בנין צידי22/11/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 316/ ו/ 1שינוי קוי בנין25/01/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 318חלוקה מחדש של שטחי בנייה12/08/1999
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 319שינוי קו בנין27/09/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 320שינוי קו בנין אחורי27/09/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 321שכונת גנים ב' - אילת15/07/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 322שינוי קו בנין14/05/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 324תכנון כולל30/04/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 325אחוד וחלוקה ללא שינוי אחוזי בניה14/05/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 327שינוי בקוי בניין15/06/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 328שינוי קוי בניין31/10/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 329מתחפ מ- 6 - אילת09/02/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 330תכנון כולל30/10/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 331שינוי קו בנין צידי ל- 1.40 ושינוי תכסית09/08/2000
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 332אזור תעשיה חדש אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 334שינוי קוי בנין10/07/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 335שינוי קו בנין צידי10/07/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 337ניצול שטחי השירות המותרים23/05/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 339/ אמגרש 371 שכונת גנים ב' - אילת08/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 339/ בהזזת קו בניין כדי ליצור חניה נוספת - שכונת גנים ב' מגרש 373 אילת08/05/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 340קביעת קו בניין קדמי - אילת26/11/2001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 342שכונת הדקל - אילת17/01/2002
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 343מתחם מ- 6 ב' (מגורים לעובדי בתי מלון) אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 344רובע 5 - אזור שחמון - אילת09/03/2005
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 345שינוי חלוקת אחוזי הבניה בין מגרשים ושינוי יח"ד - רובע 8 שחמון26/03/2002
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 346קיוסק המפוח - שכונת הערבה27/11/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 347שחמון 8 - אילת27/05/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 348פרוייקט מול הפארק - אילת19/06/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 349שינוי קו בניין מגרש 186 שכונת הדקל רחוב ירושלים השלמה26/03/2002
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 352מע"ר אילת - מלון בריזה - אילת19/06/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 353שינוי קו בניין קדמי, צפון מערבי, אחורי ודרום מזרחי - אילת15/07/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 354משתלת התמרים - בית מס' 232
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 355שחמון רובע 4 רחוב האפרסק 4 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 358רובע 4 - שחמון - אילת22/02/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 359רובע 8 אזור שחמון - אילת01/07/2003