תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 361שינוי בקו בנין והקלה בשטח הבניה - אילת30/04/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 362מגרש מס' 205 - שכונת הדקל - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 363מגרש מס' 173 רובע 4 שחמון - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 364מגרש מס' 328 רובע 4 שחמון - אילת27/11/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 366מבנה מסחרי ומסעדה חוף ממן - חוף צפוני - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 367רחוב התבונה - אזור תעשיה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 368מגרש 8 - שכונת האשל - אילת08/01/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 369מלון מרינה קלאב אילת09/02/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 370תוספת יחידדת דיור במגרשים 1-5 אילת13/10/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 372שחמון - רובע 8 - אילת27/05/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 373תוספת 6 יחידות דיור במגרשים 37, 36, 29 - אילת13/10/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 374שכונת המאפיה - אילת17/07/2005
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 376תוספת 6 יחידות דיור למגרש 1 - אילת09/03/2005
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 378אזור תעשיה חדש אילת13/09/2004
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 378/ אאזור תעשיה צפוני אילת - מגרש 2011/09/2008
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 380תוספת בניה לצד האחורי של הבית הקיים - אילת09/03/2005
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 381מרכז עינת - מערב 7 אילת24/07/2008
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 382רחוב טופז פינת רחוב ארגמן - אילת22/08/2005
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 384שכונת גנים א' אילת24/06/2007
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 385רובע 6 - שכונת שחמון - אילת25/09/2006
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 386דרך מצריים, מלון קלאב מד
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 388רחוב הנבטים מספר 53 אילת23/08/2006
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 390רחוב ברקן פינת משעול איזור - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 391אזור תעשיה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 392רחוב משעול הזית 6 אילת28/05/2008
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 393שכונה צופית תחתית אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 395רובע 8 אזור שחמון - אילת01/07/2003
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 398חלקה 221 שכונת גנים א' אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 402שכונת גנים ב' - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 403משעול פטישן מגרש 16 מערב 705/08/2008
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 405משעול שקד, שחמון 4 אילת15/07/2008
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 406מתחם תכנון מס' 6, שכונת שחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 407משעול יולית ים סוף - מערב 7 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 409מועדון צלילה לנכים בחוף הדרומי אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 412מגרש בשכונת שחמון אילת11/09/2008
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 413מגרש 54 שחמון 10 אילת26/08/2008
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 414שינוי חלוקת שטחי בניה במגרשים 626, 627, 629, 630 שחמון 6 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 415כפר הצוללים, החוף הדרומי
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 417רובע 6 שכונת שחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 421מגרש 212 שחמון 1024/07/2008
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 422מבנה אכסניה בשכונת האלמוכים פינת האגמונים
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 423בית הכנסת ברובע 4 שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 424תחנת דלק במגרש 9 - חניון רכב כבד
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 431האלה 9 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 432מבנה צמוד קרקע במגרש 327
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 434חוף צפוני אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 435שינוי קו בניין וניוד שטחים בין שטחים - שכ' שחמון - רובע 6
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 436רובע 6 - מתחם הטיילת הדרומית
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 437שכונת שחמון 6 - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 438בית 515 שכונה א'
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 439מע''ר אילת (מגרשים 1 ו- 2 )
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 440מגרשים 654, 655א, 657א, 695א - שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 442מגרש 105 רחוב התבונה 16 א' - אזור תעשיה אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 443אזור תעשיה שחורת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 444רובע 2 שכונת שחמון - עדכון שטחי מגרשים - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 446מגרש 7 שחמון רובע 4
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 448בניין 310 מגרש 310 שכונת יעלים
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 449מבנה צמוד קרקע בשכונת אבני חן אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 452מרכז מסחרי בשד' ירושלים הלשמה מגרש 61 שכונת הדקל אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 455מגרש 255 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 456מבנה צמוד קרקע ברח' מליסה מגרש 247 שכונת שחמון רובע 6
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 457מלון מוריה חוף צפוני.
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 460מגרש 211 מערב 7 משעול יולית 12 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 462מבנה מגורים במגרש 359 שכונת יעלים
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 464רובע 6 - שכונת שחמון - איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים - ביטול פטיו - אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 465פארק ים 5 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 466מגרש 902 שחמון רובע 5 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 468מגרשים 8 א' ו- 8 ב' אזור תעשיה שחורת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 474שחמון רובע 6 - ביתן טרנסםורמציה 1001
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 475מגרשים 647, 646, 645, 644, 643, 541, 640 רובע 6 שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 477ניוד שטחים בין מגרשים - שכונת שחמון - רובע 6
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 478מגרשים 100-104, 604, 605, 683 ו-906 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 480מבנה מגורים במגרש 888 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 481שינוי במגבלות בניה במגרש 171 שכונת שחמון רובע 4 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 482שכונת שחמון מגרשים 904, 684-685 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 483איחוד מגרשים ברחוב התות 3 ו-5 רובע 4 שחמון אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 484רחוב תורמוס 15-17 שכונת שחמון רובע 6 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 486בית צמוד קרקע ברחוב הערמון 1, רובע 4 שחמון
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 487מגרש 19 נמל חופשי אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 488מבנה מגורים במגרשים 2, 3 בשכונת האלמוגים אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 490בית ספר צאלים
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 493מגרש 9355 שכונת יעלים אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 498מגרש 111, רחוב אברוש 40 אילת
דרוםאילתתוכנית2/ מק/ 502מגרשי פולו וגולף אילת
דרוםאילתישות כללית2/ ני/ 104/ 1תכנית ניקוז והסדרת החיבור לקינט, ממערב (קטע בין חב' המלח לחב' האצות)
דרוםאילתתוכנית20/ 03/ 02שכ' צופית17/07/1969
דרוםאילתתוכנית602-0052654רובע 5 מגרש 11
דרוםאילתתוכנית602-0052738ירושלים השלמה 418
דרוםאילתתוכנית8/ 18/ 4תרש"צ - אילת
דרוםאילתתוכנית81/ 31חלוקה בגוש 4000301/11/1962
דרוםאילתנושאאילת/ 1001תכנית אב לביוב אילת
דרוםאילתבקשה ועדה מקומיתאלת/ 2009125שוק הרוכלים מגרש 40
דרוםאילתבקשה ועדה מקומיתאלת/ 4020020027מזח נוסף לספינת הרפסודיה הלבנה אילת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6019התנגדות לשימוש חורג מתעשיה למסחר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6027התנגדות לשימוש חורג מתעשיה למסחר
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6029מתן הקלה ל- 16 יח"ד
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 02/ 6032דחיית בקשה להקלה בקו בנין קידמי
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6035הצבת תורן ,ביתן יביל וגדר רשת.
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהאת/ 02/ 6040בקשה לשינוי תוכנית מפורטת
דרוםאילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 02/ 6042בקשה לשימוש חורג ממגורים לאכסניה