תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 44עיר עתיקה-רח' החלוץ /יאיר מסחר05/08/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 45תכנית כללית של עיר הישנה באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 101/ 6שינוי יעוד משטח ציבורי לשטח מסחרי בגוש 38005 - דרך חברון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102תכנית מיתאר באר שבע12/03/1970
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 01תוספת 2 כיתות לימוד בשטח החווה החקלאית
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 02בקשה להיתר לבניית מוביל לניקוז
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 03בקשה להיתר לתחנת ב"ש צפון
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 04הקמת מבנה פיקוד, מבנה דגימות, מיכלע תערובת וגדר בשטח פי גלילות
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 05בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים בתכנית המיתאר
דרוםבאר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 06בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים בתכנית המיתאר
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 10שכ' ד'- מבני ציבור25/02/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 100תחנת תדלוק עמק שרה ה' (פארק חוצות 7)30/09/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 101הקמת מתקן שאיבה ברח' חבצלת הנגב נווה נוי23/09/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 103שינוי לתכנית מתאר קרית המדע06/08/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 104שכונת "שער לנוי" - באר שבע17/07/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 105מרכז הירידים והכנסים
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 106מרכז אוטיסטים באר - שבע23/08/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 107קטע דרך חברון07/07/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 108מכון טיהור מזרחי - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 109מבואה דרומית - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 11שצ"פ24/07/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 110שינוי בזכויות בניה - שכונת נאות לון באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 113שינוי בזכויות בניה - נאות לון - באר שבע14/02/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 114שכונת האצטדיון20/10/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 115הודעה 78-77 על הכנת שינוי לתכנית מתאר תקן חניה - העיר העתיקה
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 116רחוב אבן שושן שכונת נאות לון21/08/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 117מגרש 1306 שכונת נאות לון16/11/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 118מגרש 1181 שכונת נאות לון04/12/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 119בי"ס הטכני של חיל האויר ותחנת כיבוי אש03/02/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 120שכונת נאות לון10/12/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 121עמק שרה שלב ה'01/08/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 122מתחם 3 - רובע רמות רבתי19/12/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 123הקמת מבנה חינוך מיוחד - מבואה מערבית באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 124פרוייקט "לאורך הנחל" - באר שבע23/01/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 125תוספת זכויות בניה והסדרת מעבר לחניה תת קרקעית - אלעד מלונות12/01/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 126אזור עמק שרה שלב ו' צפון09/08/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 127מגדלי קרן04/09/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 128שכונת רמות רבתי - פלח 529/03/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 129מבואה מערבית15/02/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 13באר שבע04/12/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 130חוות רם
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 131שכונת הרכס רמות19/12/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 132הקמת קיוסק ברחוב יצחק למדן04/12/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 133הקמת קיוסק בתחום שד' בן גוריון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 134מגרש 201 - שד' שז"ר - באר שבע15/04/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 135שינוי בזכויות בניה - נאות לון - באר שבע05/04/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 136שכונת נווה זאב - פלח 7 - באר שבע17/08/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 137רחוב יהודה הלוי - באר שבע26/08/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 138נחל בקע - באר שבע06/03/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 139מבואה מזרחית - באר שבע15/02/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 14שכ' ד' - מרכז קליטה30/12/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 140רחוב האורגים - באר שבע24/07/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 141שינוי בזכויות בניה - שכונת נאות לון באר שבע26/08/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 142שכונת נוי פלח 2 - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 143מרכז אוטיסטים - באר שבע26/08/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 144אצטדיון באר שבע08/11/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 145מגרש 6661 - שכונת נאות לון - באר שבע08/12/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 146שינוי בזכויות בניה - שכונת נאות לון - באר שבע31/08/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 147שינוי בזכויות בניה - מגרש 1206 - רחוב פטנקין - באר שבע24/04/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 148שכונת רמות ב' - מתחם 3 - באר שבע06/03/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 149חיבור כביש מספר 4 לדרך אזורית מס' 406 רמות רבתי באר - שבע06/03/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 150רחוב אורלנד יעקב - שכונת נאות לון - באר שבע30/11/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 151רחוב אברהם אבן שושן - נאות לון - באר שבע09/08/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 152התחדשות עירונית - שכונה ב' - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 153דרך חברון, דרך אילת רחוב הע''מ ורחוב המלאכה - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 154דרך גישה לרכבת צפון באר באר שבע06/05/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 155הוספת הנחיות ומגבלות בניה - באר שבע26/01/2011
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 156שדרות רגר פינת רחוב המשחררים - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 157כניסה מזרחית לבאר שבע לאורך דרך חברון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 158שינוי בזכויות בניה - שכונת נאות לון - רחוב אברהם אבן שושן - באר שבע11/09/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 159מתחם אנדרטת הנגב - באר שבע03/06/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 160בית חולים וטרינרי - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 161הגדלת זכויות בניה ברחוב שלמה גורן 47 באר - שבע08/11/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 162רחוב שלמה גורן 31 - תוספת בניה והגדלת זכויות - באר שבע12/05/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 163פארק נחל באר שבע21/07/2011
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 164שכונת נאות לון - רחוב משה וילנסקי 27 באר שבע27/11/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 165מגרש 51 - רחוב דנציגר 40 - באר שבע30/04/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 166בית הספר הטכני של חיל האויר - הרחבה15/05/2011
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 167מתחם דרך חברון - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 168מגרש 1072 - רחוב אבן שושן - באר שבע02/04/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 169מגרש מס' 1058 ברחוב יעקב אורלנד 3 נאות לון - באר שבע29/08/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 17שינוי יעוד מש.צ.פ לשטח מוסדות ציבור - מועדון נוער שכ' ו' צפון באר שבע01/05/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 170רחוב יצחק ולבר 5 - נאות לון באר שבע19/01/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 171מגרש 25 ו- 26 נווה זאב פלח 511/08/2009
דרוםבאר שבע, בני שמעוןתוכנית5/ 02/ 102/ 172רובע מנחם - מרת"ח באר שבע21/06/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 173פארק נאות לון - פיתוח אזור מגורים וספורט
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 174מגרש 6862 רחוב אברהם אבן שושן 6514/09/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 175מתחם נורית באר שבע14/06/2011
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 176בית ספר סיני16/12/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 177הגדלת שצ''פ ברחוב שז''ר פינת רחוב השלום25/11/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 178מגורים במגרש 52 ברחוב דנציגר 34, נאות לון05/08/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 179קריית מדע באר שבע01/06/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 18יעוד שטח למשתלה עירונית12/04/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 180מגורים במגרש מס' 1251 רחוב וילנסקי משה 33, שכונת נאות לון24/03/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 181מגדלי קרן באר שבע07/10/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 182מרדכי ארדון 16 נאות לון08/07/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 183מגורים במגרש מס' 6922 רחוב אברהם אבן שושן 53 נאות לון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 184מגרש 10262 רח' אבן שושן 35 נאות לון15/05/2011
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 185שער לנוי בשכונת נווה נוי05/01/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 186בית מגורים רחוב שומרון 84 שכונת נאות לון22/12/2011