תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 43שכונה א'-תוספת בניה01/04/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 45שכונה א'-מגורים ושצ"פ08/11/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 46שכונה א'- בניני ציבור31/03/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 48שכונה א'-בניני ציבור14/07/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 48/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשביל ומש.צ.פ לאזור בניני ציבור ב"ש15/04/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 49באר שבע, שכונה א'09/07/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 50שכ' א'-בניני ציבור29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 52שינוי לתכ' מפ' מאזור מגורים ג' לאזור מבנה ציבור - בית כנסת "בני ציון" ב"ש06/05/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 53שינוי לתכנית מפורטת- משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - שכ' א' ב"ש06/05/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 53/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור - מרכז נתיב השבים04/03/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 54מועדון גימלאי העיר07/03/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 55שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח מסחרי17/10/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 55/ אשינוי בקו בנין קדמי לקיוסק21/05/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 57יעוד מגרש לבניני ציבור "מקוה" שכונה א' סמטת שבזי16/11/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 58מגרש 35 רחוב שחל שכונה א' - שינוי בהנחיות בניה24/11/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 59שינוי בהנחיות בניה - רחוב מונטיפיורי שכונה א' - באר - שבע24/11/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 60תוספות בניה ליחידות דיור קיימות ברחוב שפירא שכונה א' באר - ש30/06/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 61דרך הנשיאים פינת מונטיפיורי10/05/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 62שינוי לתכנית מפורטת - אזור כיכר בר-אילן - שכ'א'26/09/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 63שינוי לתכנית מפורטת - שכונה א' - רח' סמאטס26/12/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 64שינוי לתכנית מפורטת - שכ' א' - רח' שפירא03/11/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 66שינוי לתכנית מפורטת - דרך הנשיאים צומת אלי כהן17/04/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 67שינוי לתכנית מפורטת - קטע מאזור רח' ויצמן שכ' א'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 68שינוי בזכויות בניה שכ' א' חלקה 11610/04/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 69שכונה א'- מגרש 1430/06/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 70שכונה א'- רח' השומר10/12/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 71שכונה א' רח' בלפור11/03/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 72בניית מבנה מסחרי והרחבת דרך ברח' מונטיפיורי עבור חניה - באר שבע21/09/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 73הסדרת אזור לבנייני ציבור (בית כנסת ומקלטים)03/05/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 74בית ספר להנדסה שכונה א'12/07/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 75הקמת אזור מגורים מיוחד משולב במסחר - כיכר קפלן שכונה א' באר שבע01/10/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 76אזור מגורים משולב במסחר - רח' בזל פינת ביאליק
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 77הגדלת זכויות בניה רח' סוקולוב שכונה א'21/12/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 78שינוי בזכויות בניה רחוב בזל 1510/06/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 79שינוי בזכויות בניה רחוב אחד העם 7 - שכונה א'21/05/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 8באר שבע, שכונה א'12/07/1971
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 80רחוב שחל מגרש 25 שכונה א'27/06/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 81רחוב שח"ל - שכונה א' מגרש 2101/06/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 82רחוב בזל מגרש 26 שכונה א'29/12/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 83שכונה א' רחוב ורבורג באר שבע13/09/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 84שינוי בזכויות בניה - רחוב בלפור 40 שכונה א' - באר שבע15/07/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 85שינוי בזכויות בניה - רחוב מנדלה מוכ"ס 806/04/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 86שינוי בזכויות בניה - רחוב בזל 33
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 87המכללה האקדמית להנדסה בנגב08/06/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 88שינוי בזכויות בניה מגרש 35 רחוב משה הס03/11/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 89מגרש 391 רחוב אחד העם פינת רח' ויצמן שכ' א'15/07/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 9באר שבע, שכונה א'28/05/1970
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 90שינוי בזכויות בניה מגרש מס' 1 רחוב תל חי10/11/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 91שינוי בזכויות בניה - שכונה א' רחוב שחל באר שבע05/05/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 92שכונה א' - באר שבע- שינויים בזכויות בניה, בהנחיות והגבלות בניה ובקווי בנין17/07/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 93שינוי בזכויות בניה = רחוב אוסישקין - שכונה א' - מגרש 30 - באר שבע10/06/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 94שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א' - שכונה א' - באר שבע15/04/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 95תכנית פינוי ובינוי שכונה א' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 96רחוב בזל - שכונה א' - באר שבע23/05/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 97רחוב בורוכוב - שכונה א' - באר שבע05/06/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 98שינוי בזכויות בניה - רחוב כצנלסון - שכונה א' - באר שבע10/05/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 99רחוב אוסישקין - שכונה א' - באר שבע27/11/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108108/03/502/08/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 1שכונה ג' / שכון ה-4915/01/1959
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 10שכ' ג' - מגורים א'11/05/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 100שינוי משטח ציבורי פתוח לחניה פרטית04/03/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 101שינוי מדרך למגורים א'09/12/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 102שינוי בהנחיות בניה - שכונה ג'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 102/ אשינוי בהנחיות בניה - רחוב חיבת ציון שכונה ג'13/10/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 103תכנון אזור מסחרי שכונה ג' רח' השלום 1923/07/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 104שינוי לתכנית מפורטת -תכנון מחדש של אזור מבנה ציבורשכ' ג'-דרך השלום רח' וינגיט.08/09/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 105שינוי בין רח' יד ושם ורח' שז"ר שכ' ג - הקמת מבנה מסחר - חב' שיאים01/02/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 106שינוי לתכנית מפורטת - שכונה ג' (בית האבן)06/10/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 107שכונה ג' - דרך השלום30/06/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 109מעונות סטודנטים - שכונה ג'30/01/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 110שינוי משטח מסחרי לשטח משולב מגורים + מסחר מגרש 1521/07/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 111מעון לסטודנטים31/07/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 113מגדלי גוש עציון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 114שכונה ג' רחוב יד ושם21/12/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 116שינוי משטח מגורים א' למגורים מיוחד רח' גוש עציון היוזם: עירית ב"ש וחב' מ.ש. ז20/02/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 117מעונות סטודנטים - שכונה ג'30/06/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 118בית כנסת- רח' השלום18/11/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 119שכונה ג' - באר-שבע11/02/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 120מעונות השלום- שינוי26/08/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 121שיאים חדשים בע"מ- שינוי
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 122יעוד שטח למסחר (קיוסק) רחוב וינגייט20/01/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 123התאמת מגרשים למצב הקיים בשטח שכונה ג'01/08/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 124רח' יד ושם באר-שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 125רדיו דרום05/07/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 126מבנה מגורים לסטודנטים משולב במסחר רח' שז"ר25/01/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 127שינוי יעוד ממגורים א' למגורים מיוחד רח וינגייט פינת גולומב31/12/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 128אזור מגורים מיוחד - רחוב השלום שכונה ג'17/01/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 129שינויים בזכויות בניה רח' חביבה רייק 1-703/05/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 130שינוי בזכויות בניה - רח' הגאולים מס' 40 שכונה ג' - באר שבע08/02/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 131שכונה ג' באר שבע30/12/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 132שינוי בזכויות בניה - רחוב גולוב שכונה ג' - באר שבע08/06/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 133אזור מגורים מיוחד שכונה ג' רחוב עולי הגדרום18/03/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 134הרחבת שטח הקיוסק בצומת רחוב גוש עציון וחניה - שכונה ג'23/09/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 135הגדלת זכויות בניה לאזור מסחרי - שכונה ג' באר שבע06/04/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 136שכונה ג' - גלי דרום
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 137רחוב צבי בסקין - שכונה ג' - באר שבע15/07/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 138רחוב חומה ומגדל 17 - שכונה ג'26/06/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 14/ 1שכונה ג' חלוקת מגרשים20/06/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 140רחוב ארלוזורוב שכונה ג' באר שבע18/03/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 108/ 142רחובות השלום - שדרות שז"ר שכונה ג' - באר שבע04/11/2009