תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 9שיכון דרום - רח' הפלמ"ח05/01/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 11/ 4שכ' ה' -מגורים17/10/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110באר שבע (מס' קודם: ד/442ג)29/01/1970
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 11שכונה א'-שצ"פ17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 12שכונה א'-מוסדות ציבור17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 13רחוב סוקולוב, שכונה א'05/03/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 14שכונה א' - דרך המשחררים מסחר13/10/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 15שינוי בהנחיות בניה שכונה א' - באר שבע04/03/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 16שינוי לתכנית מפורטת - אזור מסחרי (קיוסק) רח' מוריה , שכ' א'30/01/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 17הקמת אזור משולב מגורים ומסחר רח' סוקולוב23/10/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 18בית כנסת מגרש 901 רחוב ורבורג בבאר שבע16/12/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 19מגדלי סוקולוב באר שבע14/06/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 2באר שבע, בעלות פרטית+שלטון19/10/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 4באר שבע01/02/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 5שכונה א'-חלוקת מגרשים25/12/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 6שכ' ה' -חלוקה מחדש09/06/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 7שכ' ב'- בעלות פרטית+שלטון04/12/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 110/ 9חלוקת שטחים06/12/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 1שכ' ד'-מוסדות ציבור05/10/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 10מגרש 21 רחוב רינגלבלום 14 שכונה ד' מזרח
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 11מגרש מסחרי, שכונה ד'08/11/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 12מגרש 905 מבנים ומוסדות ציבור ברחוב יוסף בן ממתיהו A 28 שכונה ד'09/08/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 2מוסדות ציבור09/06/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 3שכונה ד' מזרח-שצ"פ08/11/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 4שכונה ד' מזרח08/11/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 5שכונה ד' מזרח-מוסדות ציבור17/01/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 6שכונה ד'-שינוי חלוקה10/11/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 8שינוי לתכנית מפורטת - בית כנסת, שטח פרטי פתוח שכונה ד' באר - שבע23/09/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 9הסדרת מגרש למגורים א' - בבית ספר מוריה - שכונה ד' רחוב יוסף בן מתתיהו 28 ב''ש09/04/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 112/ 2באר שבע, (מס' קודם: ד/477/ג)15/01/1970
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 1שכ' ה' 200 יח"ד17/10/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 10שכ' ה'- מגורים ומסחר23/12/1974
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 11שכ' ה-שיכון ציבורי04/12/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 13המשך שכונה ה' - 38081- באר שבע30/12/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 14שכ' ה' -חניה ציבורית13/10/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 15שכ' ה' -מגורים 4-8 קומות15/07/1976
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 16יעוד שטח לבתי מגורים קומה אחת או קוטג', פתוחים דרכים וחניות28/12/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 17שכונה ה'-שינוי בינוי08/05/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 18שכ' ה'-מסחר27/03/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 19חלוקת מגרשים -שכ' ה'27/07/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 2מגורים שכונה ה'17/10/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 20שכ' ה'-שדרות יעלים קו בנין13/11/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 23שכונה ה'-שינוי צורת מגרשים05/03/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 27שכ ה'- שטח מסחרי09/10/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 28שכונה ה' - בית כנסת "רינת ירושלים"09/07/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 29שכונה ה'14/07/1988
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 3באר שבע, שכונה ה'14/12/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 30בעלות שלטון, שכונה ה' גן גדולי ישראל07/03/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 30/ אבבעלות שלטון (שכונה ה') מסחר11/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 31שכונה ה' - קופ"ח שינוי אחוזי בניה30/07/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 32שכונה ה'-בניני ציבור29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 33שינוי לתכנית מפורטת קטע שד' יעלים, שכונה ה, באר שבע.29/03/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 34שכונה ה' שדרות יעלים30/06/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 35שינוי בזכויות בניה - שכ' ה' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 36הקמת אזור משולב מגורים ומסחר שד' יעלים02/03/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 37שכונה ה'- רחוב כחול לבן16/11/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 38שדרות יעלים באר שבע15/07/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 39שכ' ו'-מסחר ושצ"פ29/09/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 4שכ' ה'- מוסדות ציבור17/10/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 5שכ' ה'-מגורים17/10/1973
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 7שכ' ה' מגורים רווי ומוסדות13/02/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 113/ 8שכונה ה'-מגורים מיוחד02/03/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 114מוסד ציבורי שכ' ד'29/06/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115באר שבע, שכונה ט'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 1שכונה ט' שצ"פ12/10/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 10שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.08/02/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 100מגורים במגרש מס' 162, רחוב הרב האי גאון 22, נאות לון22/12/2011
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 101בית משפחת מליץ באר שבע - שינוי זכויות והנחיות בניה.25/08/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 102מגורים במגרש 186, רחוב התיבונים1 נאות לון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 103מגרשים 400-404 רחוב שלמה עדני נאות לון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 104מגרש B 250 - עין גדי 40 נאות לון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 105מגרש 77 רח' בן סרוק מנחם 6 שכ' נאות לון26/09/2011
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 106קניון באר שבע - שינוי בזכויות הבניה ותוואי דרך שד' טוביהו05/01/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 108מגורים במגרש מס' 35, רח' יחיא קאפח 16 נאות לון
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 109מגרש B 401 ברח' קסריה 25 - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 11שכונה ט' - בית עלמין02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 110שינויים במגרש 377 רחוב קיסריה 32 שכונת נאות לון באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 111משעול סוסיא שכונה ט' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 112מגורים במגרש מס' 122 רחוב בית לחם 14 שכונה ט' באר שבע09/08/2012
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 113מגורים במגרש 85 ברחוב אלחריזי 14 נאות לון באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 114מגורים במגרש 630A ברחוב ימית שכ' ט' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 12שכונה ט'-קאנטרי קלאב17/07/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 13שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.29/10/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 14תיקון גבולות מגרש 104 לצורך הסדרת חניה -באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 15שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.12/12/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 16שכ ט' גושים 3811238115 ,38117 ,.08/11/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 18שכ' ט'-מגורים רווי08/11/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 19שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.28/02/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 2שכ' ט'12/10/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 20שכ' ט'-מלונאות ונופש12/06/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 21שכונה ט' 840 יח"ד13/03/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 23שכ' ט גושים 38118,38115,38112.13/11/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 24שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.29/10/1981
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 28שכ' ט גושים 38117,38115,38112.09/06/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 29שכונה ט' אזור הוילות14/04/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 3שכ' ט'-מוסד ציבורי02/03/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 30שכ' ט'-אזור מסחרי28/07/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 30/ אשכ' ט גושים 38117,38115,38112.15/09/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 31שכ' ט גושים 8311283115 ,38117 ,.21/07/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 32בניני ציבור10/01/1985