תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 33קאונטרי קלאב - שכונה ט' פלח ג'14/10/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 34שכ' ט גושים 38117,38115,38112.30/08/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 35שכונה ט'16/07/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 36שכ' ט'- שינוי קו בנין30/11/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 36/ אשכונה ט'-שינוי קו בנין30/05/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 37שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.27/02/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 38שכ' ט'- בניני ציבור03/11/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 39שכ' ט גושים 3811238117,38115 ,.03/11/1987
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 4שכ' ט'-מגורים רווי03/04/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 41שכ' ט' פלח ג'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 42שכ' ט גושים 3811238117,38115 ,.20/11/1989
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 43נאות לון 500 יח"ד23/10/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 44שינוי לתכנית מפורטת קטע צפוני - שכונה ט ב"ש04/07/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 45שכונה ט'22/06/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 46שכונה ט'16/11/1990
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 47הגדלת איזור מגורים ושינוי בקו בנין28/03/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 48שינוי בהנחיות בניה פלח ב' (קטע צפוני)25/07/1991
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 48/ אהגדלת אחוזי בניה מגרש 107
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 49מגרש 109 שכונה ט'05/07/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 5שכ' ט'-מסחר ושרותי דרך13/02/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 50/ אשינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחרי (קיוסק)10/12/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 51שינוי משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור ולהיפך שכונה ט'30/04/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 53מרכז יום לקשיש05/07/1992
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 55שד' טוביהו ודרך המשחררים03/11/1994
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 56קיוסק רח' עין גדי שכונה ט'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 57שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח לשימוש משולב (בצמוד לבית קברות בריטי).02/07/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 58שד' ירושלים פינת שד' המשחררים16/01/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 59בית כנסת אריאל - שכונה ט'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 6שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.24/07/1975
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 60שכונת אשכול16/03/1995
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 61שינוי לתכנית מפורטת מלון נאות מדבר
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 62יצירת מסגרת תכנונית להגדלת חניה ציבורית,שכ' ט' רח' שומרון.28/03/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 63מגרש 90 "נאות ספיר" שכ' ט'25/01/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 63/ אשינוי זכויות בניה במגרש מס' 90א' ברח' ג'ו אלון היזם: ש.י. ברכה17/04/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 64שינוי לתכנית מפורטת - שכונה ט'21/07/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 68שינויים בהנחיות ומגבלות בניה בשכונה ט' - פלח ב'10/04/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 69קוטז'ים בנאות לון10/05/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 7שכ' ט גושים 3811238115 ,38117 ,.22/05/1977
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 70שדרות ירושלים- שכונה ט'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 71קהילת אשל אברהם29/08/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 72הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בנין - נאות לון שכונה ט'22/06/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 73הגדלת זכויות בניה וקווי בנין למגרש 32
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 74שטח לבניני ציבור (מוסדות חינוך) לתועלת שכונה ט'12/07/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 75תוספת בניה בקומת גג של בניין קיים - שכונה ט' רחבת צפת18/11/1999
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 76הסדרת רישום המגרשים עם שטחי חניה צמודים שכונה ט'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 77הקמת אזור מגורים מיוחד משולב במסחר שכונה ט' רחוב בית אל29/04/2002
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 78הגדלת זכויות בניה באזור מגורים - שכונת נאות לון21/12/2000
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 80שינוי בזכויות בניה - רחוב הגאונים פינת הא"י גאון20/10/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 81שכונה ט' - באר שבע18/03/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 82מגדלי נאות מדבר שכונה ט' באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 83שינוי בזכויות בניה - מגרש 560 א' - שכונה ט' - באר שבע08/11/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 84מגדלי נאות מדבר - שכונה ט' - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 85שדרות ירושלים - שכונה ט' - באר שבע07/01/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 86שינוי בזכויות בניה - רחוב בית לחם 16 - שכונה ט' - באר שבע21/07/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 87תחנת פז - שדרות ירושלים - באר שבע01/06/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 88שינוי בזכויות בניה - מגרש 257 A - נאות לון - באר שבע15/01/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 89רחוב תמנע - נאות לון - באר שבע16/10/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 9שכ' ט גושים 3811238117,38115 ,.05/01/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 91בית משפחת מליץ - רחוב קסריה 24 - באר שבע04/09/2007
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 92רחוב עבדת 11 - נאות לון באר שבע03/03/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 93רחוב עכו 23 נאות לון - באר שבע25/09/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 94הגדלת היקפי בניה - שכונה ט' - רחוב עין גדי 4 - באר שבע14/09/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 95קניון באר שבע12/01/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 96הגדלת שטח בניה למגרש A 556 רחוב רמלה 20 באר שבע03/06/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 97הגדלת זכויות בניה - רחוב יריחו 16 שכונה ט'03/09/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 98מגרש 92 שכונה ט'24/09/2009
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 99מגרש 17 שכונת נאות לון24/03/2010
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 10הקמת שטח לבניני ציבור - בית ספר בשכון דרום26/03/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 11שיכון דרום- רח' חטיבת הנגב25/11/1997
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 12שינוי ממגורים א' למגורים מיוחד - רח' הגדודים היוזם: זיגדון מוריס את ג'נט30/07/1998
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 13רח' השבטים שיכון דרום21/02/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 14שינוי בזכויות בניה - שיכון דרום רחוב אפריים30/09/2001
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 15שינוי בזכויות בניה - רחוב גידם שיכון דרום28/11/2005
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 16רח' חטיבת הנגב- שיכון דרום10/05/2006
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 17רחוב השבטים שיכון דרום באר שבע06/04/2003
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 18שינוי בזכויות בניה - מגרש 2/ 352 רחוב אלישע - רח' הושע - שיכון דרום באר שבע27/06/2004
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 19מתחם גאולים - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 20רחוב חטיבת הנגב 29 - באר שבע20/02/2008
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 4שכון דרומי, העיר העתיקה ב"ש27/07/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 6שיכון דרום - באר שבע29/07/1993
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 116/ 9שינוי לתכנית מפורטת - מועדון נוער מרגליות שיכון דרום26/09/1996
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117באר שבע, שכונה י"א28/09/1972
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 1החלק הדרומי משכ' י"א - באר שבע
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 11שכ' י"א -מגורים רווי ומוסדות ציבור24/08/1978
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 12שכונה י"א, שלב א'
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 13שכ' י"א -מגורים רווי02/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 14שינוי יעוד מש.צ.פ. לשטח מסחרי24/05/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 15שכונה י"א-מגורים ומסחר26/08/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 17שכ' י"א שינוי יעוד למוסד ציבורי13/05/1979
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 19שכ' יא'-התאמה לתכנית בינוי25/08/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 20שכ' י"א-מתקנים הנדסיים27/03/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 21שכ' י"א-שלב ב 3000 יח"ד21/01/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 23שכונה י"א-120 יח"ד07/08/1980
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 24שכ' י"א-מגורים ומוסדות11/11/1982
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 25באר שבע, שכונה י"א14/04/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 25/ אשכ' י"א-מסחר14/10/1984
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 26שכונה י"א,40 יח"ד13/10/1983
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 27שכ' י"א- שטח מסחרי10/03/1985
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 28שכ' י"א-מסחר ושצ"פ09/10/1986
דרוםבאר שבעתוכנית5/ 03/ 117/ 29שכונה י"א רחבת רמ"א - בניני ציבור29/01/1987