תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 143קיבוץ יעלון15/05/1986
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 144קיבוץ סיירים
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 146תחנת טרנספורציה יטבתה - חבל אילות29/10/1987
דרוםחבל אילות, נוה חריףתוכנית12/ 03/ 148קיבוץ נווה חריף29/06/1989
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ 03/ 148/ 1מכון לטיפול בשפכים - בקעת קטורה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 150אתר תיירות ונופש בקעת תמנע - חבל אילות13/03/2012
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 03/ 153אתר תיירות- מכרות תמנע
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 03/ 157אתר תיירות ונופש בקעת תמנע
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 160תחנת כח בתמנע30/12/2001
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 166שטח לכריית חלוקי נחל - נחל קצב
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 177אתר תיירות ונופש בבקעת תמנע (אזור ב')17/07/2006
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 182ע'רנדל - מוקד חקלאי תיירותי21/01/2010
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 182/ 1ע'רנדל מוקד חקלאי תיירותי
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 183חווה נסיונית חבל אילות09/08/2012
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 184הקמת אזור שרות ואחסנה ליד שדה תעופה עובדה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 185שמורת טבע ''חולות סמר''15/05/2011
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית12/ 03/ 186פנטזיה דרומית נחל רודד01/12/2011
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 187אתר ליצור קומספוסט - חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 189מאגר נוצה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 191חקלאות ימית - פ.ג.פ
דרוםחבל אילות, ערבה תיכונהתוכנית12/ 03/ 192בריכות מים ציחור
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 193אתר ליצור קומפוסט - חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 194בריכות הספקת מים צוקי עבדה
דרוםחבל אילות, באר אורהבקשה ועדה מקומית12/ 06/ 16הקמת קו מאסף מכון טיהור וקו סניקה לשפכי באר אורה
דרוםחבל אילות, יהלבקשה ועדה מקומית12/ 06/ 17שימוש חורג לאחסנת כלי רכב בשטח חקלאי - קיבוץ יהל
דרוםחבל אילותערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 11ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 12/ 03/ 177 - תמנע אתר תיירות
דרוםחבל אילות, סמרתוכנית12/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ סמר05/01/2012
דרוםחבל אילותתוכנית12/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי - נאות סמדר27/11/2011
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ מפ/ 1003מתקן פוטו וולטאי קיבוץ יטבתה25/03/2012
דרוםחבל אילות, לוטןתוכנית12/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ לוטן30/01/2012
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכנית12/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ גרופית30/01/2012
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ מפ/ 1006מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ אליפז30/01/2012
דרוםחבל אילות, נוה חריףתוכנית12/ מפ/ 1007מתקן פוטו-וולטאי משולב במבני משק - קיבוץ נווה חריף25/03/2012
דרוםחבל אילותתוכנית12/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי נאות סמדר
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ מק/ 501מרכז אזורי חבל אילות
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 502ישוב קהילתי באר אורה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ מק/ 504קטורה15/05/2008
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ מק/ 505יטבתה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ מק/ 506מגרש מסחרי - באר אורה
דרוםחבל אילות, יהלתוכנית12/ מק/ 507קיבוץ יהל11/09/2008
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 508באר אורה
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ מק/ 509הרחבת קיבוץ אליפז
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 510בנה ביתך - באר אורה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ מק/ 512שינוי במערך השטחים - קיבוץ אילות
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ מק/ 513החלפת שטחים באזור תעשיה ומבני משק קטורה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ מק/ 516החלפת שטחים באזור תעשיה ומבני משק - נאות סמדר
דרוםחבל אילותתוכנית12/ מק/ 516/ אהחלפת שטחים חאן שחרות
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 517באר אורה
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ מק/ 518מבנה צמוד קרקע במגרש 647 בבאר אורה
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 101/ 96חוות רודד01/12/2011
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 224שמורת טבע מסיב אילת - הרחבה 1 - אילת25/08/2009
דרוםחבל אילותתוכנית2/ 02/ 238הרחבת מתקן הסבחה (התפלה) (מס' קודם 178/02/12)20/03/2008
דרוםחבל אילותישות כללית2/ ני/ 104/ 2תכנית ניקוז להרחבת תעלת הקינט במסגרת ההגנה על מסוף גבול "רבין"
דרוםחבל אילות, להביםתוכנית20/ 02/ 173/ 3שמורת טבע הר הנגב - הרחבה 1 - רמת נגב30/01/2007
דרוםחבל אילותתוכנית30/ 03/ 318בריכות ותחנת שאיבה פארן
דרוםחבל אילותתוכניתד/ 12/ 02/ 168/ 1דרך מקשרת לגבול ישראל ירדן במעבר עברונה
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכניתד/ 541תכנית מס' ד/54119/05/1967
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכניתדג/ 454גרופית21/05/1964
דרוםחבל אילות, שזפוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחא/ 02/ 6088בקשה להקמת מתקן להתפלת מים שאינם לשתיה
דרוםחבל אילות, שזפוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחא/ 02/ 6092בקשה להקמת מתקן להתפלת מים שאינם לצרכי שתיה
דרוםחבל אילות, אילותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחא/ 03/ 6004בקשה להיתר לשימוש חורג ל 18 חודשים למתקני ספורט
דרוםחבל אילות, קטורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחא/ 11/ 6052התנגדות להקמת שדה פוטו וולטאי בקיבוץ קטורה
דרוםחבל אילותתוכניתמשד/ 11אליפז והסביבה
דרוםחבל אילות, סמרתוכניתמשד/ 12סמר והסביבה - חבל אילות
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכניתמשד/ 13גרופית והסביבה04/12/2003
דרוםחבל אילות, קטורהתוכניתמשד/ 14קיבוץ קטורה והסביבה
דרוםחבל אילות, יהלתוכניתמשד/ 41יהל - אדמות חקלאיות
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכניתמשד/ 6יטבתה והסביבה06/04/2003
דרוםחבל אילותישות כלליתש/ דר/ 12/ 02/ 176שמורת טבע צוקי שיירות
דרוםחבל אילותישות כלליתש/ דר/ 12/ 03/ 126/ 1שמורת טבע נחלים גדולים הרחבה 1
דרוםחבל אילותישות כלליתש/ דר/ 12/ 03/ 126/ 3שמורת טבע נחלים גדולים הרחבה - נחל גירזי
דרוםחבל אילותישות כלליתש/ דר/ 20/ 02/ 173/ 3שמורת טבע הר הנגב הרחבה 1
דרוםחבל אילות, קטורהתוכניתתמא/ 10/ ה/ 2תחנת כח סולארית בקיבוץ קטורה17/10/2012
דרוםחבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 12תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 12 - אזור תמנע12/10/1995
דרוםאילת, חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות24/10/2007
דרוםחבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21/ 1תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21/1 אילת - אילות, פרוייקט אקווריה07/07/2005
דרוםחבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 58תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס' 58 אזור לשירות ואחסנת מטוסים ליד ש''ת עובדה04/09/2012
דרוםחבל אילות, ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכניתתממ/ 4/ 14/ 70תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'70 שינוי בהוראות בערבה תיכונה25/08/2009
דרוםחבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 73תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 73 אתר תיירות ע'רנדל צפ-מז לקבוץ יהל05/10/2010
דרוםחבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ אתכנית מתאר מחוזית-מחוז דרום-שינוי מס' 14 א' -תוואי הרכבת עין יהב מבואות אילת.26/03/2001
דרוםחבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ א/ 1תמ"מ דרום שינוי מס' 14 א' 1 מסילת הברזל עין יהב מבואות אילת - 2 קטעים27/05/2004