תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 48שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור פרטי פתוח - עומר30/07/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 49שינוי משטח ציבורי פתוח לשביל - עומר30/07/1989
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 5מרכז עומר26/01/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 50שינוי בהנחיות בניה מגרש 2906/11/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 51שינוי בהנחיות בניה30/04/1992
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 53מוסד גני עומר22/04/1993
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 54"גני עומר"
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 55שינוי לתכנית מפורטת - תוספת 10 יחידות דיור08/03/1998
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 56שינוי לתכנית מפורטת - רחוב אשוח - עומר26/09/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 57שינוי לתכנית מפורטת "גני עומר"26/09/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 59שינוי לתכנית מפורטת תוספת למוסד "גני עומר"05/12/1996
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 6שינוי בתקנןו - קוי ואחוזי בניה - עומר26/01/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 61שינוי חלק משצ"פ לשפ"פ - מגרש מס' 327/12/1999
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 63מגורים במגרש מס' 1441 ברחוב האלה מס' 2713/03/2012
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 7שינוי קו נביין ואחוזי בניה - הבית הגדול - עומר05/10/1979
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 8אחוזי וקוי בניה - 28 יחידות דיור - רחוב נרקיס - עומר13/09/1979
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 102/ 9בנה ביתך ב' - עומר13/03/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103בקשה לחלוקת מגרש באזור בנה ביתך - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 10שינוי יעוד מאזור משקי עזר לשטח פרטי פתוח - עומר05/08/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 11שינוי יעוד משטח מסחרי וציבורי פתוח לשטח מסחרי - עומר21/04/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 11/ אשינוי בקו בניין צדדי לצורך בניית מעלית לנכים - עומר30/11/1987
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 12שינוי בקו בניין - בנה ביתך- עומר21/07/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 13שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח - עומר11/10/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 13/ אשינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור מגורים א' - עומר26/08/1990
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 14שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור ממגורים ושטח פרטי פתוח - עומר14/10/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 15שינוי קו בניין בחזית כניסה בלבד - עומר30/01/1986
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 16שינוי בקו בניין קידמי - מגרש 91 - עומר12/01/1988
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 18שינוי בקו בנין צידי23/05/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 22שינוי מגרש למגורים מחד-משפחתי לדו-משפחתי26/01/2011
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 3שינוי יעוד השטח מש.צ.פ. לשטח מוסדות ציבור - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 4שינוי יעוד ממסחרי למגורים - עומר08/01/1981
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 5שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' - עומר02/11/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 6מוסך מבנה קשה על קו חזית 0 - עומר22/11/1979
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 7בנה ביתך - שלב א' - עומר04/12/1980
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 8קביעת קוי בניין צדידי וקדמי והגדלת אחוזי בניה - עומר20/07/1981
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 103/ 9שינוי בקו בנייןן - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 104בית עלמין - עומר28/02/1974
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 105מטוח - עומר16/11/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 107אזור שרותים ומלאכה - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 108אזור שרותי נופש - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 108/ 1שינוי רוחב הכביש וחלוקה מחדש - עומר18/11/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 108/ 2עומר09/02/1984
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 108/ 3עומר21/07/1983
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 108/ 4שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מגורים א'28/11/1991
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 109שינוי יעוד שטח אזור חקלאי לשטח ציבורי - עומר08/10/1978
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 110עומר07/01/1982
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 116אזור תיירות ונופש - עומר21/06/2000
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 1שינוי אחוזי בניה- הצטלבות רחובות סירפד ודבורנית10/12/1998
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 2שינוי בהנחיות ומגבלות בניה (מגרש 240) עומר21/03/2002
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 3חריגה בקו בנין - רחוב ציפורן מגרש 270 - עומר08/08/2007
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 4רחוב הציפורן 62 - עומר21/05/2007
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 5שינוי בזכויות בניה מגרש 86 רחוב חרצית 710/08/2011
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 117/ 6שינוי בזכויות בניה למגרש 34 רחוב אגמון 1031/08/2011
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 118/ 1שינוי בזכויות בניה מגרש 17 אזור תעשיה עומר17/03/2004
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 119פארק תעשיות עומר - מגרש 3717/08/2005
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 120פארק תעסוקה עומר
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 121בית מגורים ברחוב הדקל 59
דרוםעומרתוכנית14/ 03/ 122אזור מבני משק ומגדל המים
דרוםעומרתוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)04/08/1994
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 15תכנית מיתאר- אזור תעשיה14/10/1993
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 20פארק תעשיות -עומר14/03/1994
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 33הרחבת אזור תעשיה עומר }מנחת למטוסים{
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומר15/03/1996
דרוםעומרתוכנית14/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי עומר24/04/2012
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 10010תוכנית 14/ מק/ 1001004/08/1998
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1005רח' האלה 2904/05/1997
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1006עומר, פארק תעשיה, "בית ברן"12/06/1997
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1007תכנית מפורטת מס' 14/מק/100710/05/1998
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1008תוספת קומה על קרקעית ללא שינוי בגובה המותר07/05/1998
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1012שינוי קוי בנין09/02/2000
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1013בריכת שחייה - עומר23/03/2000
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1015שינוי קוי בניין26/12/2000
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1016רחוב חלמונית 1 - מגרש מס' 270 - עומר31/01/2002
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1018רחוב לבונה 2 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1020שינוי קוי בנין לבריכת שחיה לא מקורה - עומר01/09/2004
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1021שינוי בקו בניין אחורי - רחוב אקליפטוס 121 - עומר05/08/2004
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1022תוכנית 14/ מק/ 1022
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1023רחוב השיטה 111 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1025מגרש 3-3 A - רחוב השיטה 105 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1026רחוב דבורנית 2 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1028חלקה 71 - רחוב תמר 46 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1032מגרש 239 ברחוב אוקליפטוס 135 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1033רחוב צאלה 29 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1034מגרש 300 רחוב דקל 51
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1035מגרש 451 רחוב אקליפטוס 121 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1036מגרש מגורים ברחוב צאלה 9 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1037מגרש 418 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1038מגרש 272 רחוב חלמונית 14 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1040מגורים במגרש מס' 419, רחוב הדקל 63 - עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1041מגורים במגרש מס' 426 רחוב תפוח 3 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1043מגורים במגרש מס' 550 רח' לוטם/ סייפון
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1044מגרש 414 עומר
דרוםעומרתוכנית14/ מק/ 1046בית לואצטו - פארק תעשיה עומר
דרוםעומרישות כללית14/ ני/ 101נחל בתרים - מאגר וויסות שטפונות - עומר
דרוםאבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
דרוםאבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
דרוםעומרתוכניתד/ 14/ 02/ 100/ 42דרך מס' 60 מחלף עומר29/06/2009
דרוםעומרתוכניתד/ 437תוכנית ד/ 43720/05/1963
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 11/ 1עומר20/06/1974
דרוםעומרתוכניתד/ 437/ 12עומר17/05/1973