תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 11מושב כפר ורבורג - חלקות 51 - 5205/09/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 12מגרש 8 חלקה 10 - מושב כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 13פיצול אזור מגורים - מושב כפר ורבורג05/01/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 14מגרש 78 - כפר ורבורג17/09/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 15מגרש 76 - כפר ורבורג08/11/2010
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 16חלוקת שני מגרשי מגורים ומבני עזר - כפר ורבורג26/03/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 17חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמין בכפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 19חלוקה של מגרש למגורים ומשקי עזר לשני מגרשי מגורים בכפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 20תכנית לחלוקה של מגרש משק עזר, משפחת גרינפלד כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 21חלוקת מגרש משק עזר משפחת ירושלמי כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 22קביעת אזור מגורים בנחלה, משק אזרן, כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 3כפר ורבורג, תיקון לת.ב.ע. 719/ד20/07/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 4מושב כפר ורבורג12/12/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 5הסדרת מצב קיים - מושב כפר ורבורג10/11/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 6מושב כפר ורבורג -מגרש 619/12/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 7הרחבת מושב כפר ורבורג09/10/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 8מושב כפר וורבורג- חלקה 26 , מגרש 7414/12/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 9כפר וורבורג- חלקה ארעית 24, מגרש 9018/11/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 2בית עזרא
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 3תיקון תכנית מפורטת (מקלטים) - בית עזרא06/12/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים.12/08/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 5שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א' - מושב בית עזרא14/01/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 6מושב בית עזרא30/06/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 7פיצול אזור מגורים בישוב חקלאי והקמת אזור מגורים א' מגרש סמ' 20 מושב בית עזרא08/05/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 03/ 113/ 8הרחבת אזור מגורים והגדלת זכויות בניה נחלה 29 - בית עזרא16/11/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 1החלפת מגרשים חקלאיים משקיים עם שטח חקלאי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 2שינוי יעוד חלקות לצורך בניית מקלטים ציבוריים.12/12/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 3הרחבת מושב תלמי יחיאל13/02/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכנית8/ 03/ 114/ 5מושב תלמי יחיאל - הגדלת אזור המגורים ומשקי עזר29/09/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115ישוב עזריקם20/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 1חלוקת שטח לבניני ציבור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 10מושב עזריקם23/04/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 11מחנה נוער יער עזריקם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 12יעוד קרקע למגורים א' - מושב עזריקם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 13מושב עזריקם - מתחם צפוני06/07/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 14הקמת מוסך - מושב עזריקם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 15תוספת 10 מגרשים במושב עזריקם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 2חילופי מגרשים ממגורים לחקלאים ולהיפך27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 3שינוי יעוד קרקע04/12/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 4חלקה 17 גוש 2591 - שינוי יעוד05/07/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 5שינוי מגרש 17 מחקלאי למגורים18/07/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 6שינוי יעוד למגורים. והקטנת מגרש למגורים10/12/1984
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 7ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש30/01/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 8מושב עזריקם27/03/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 115/ 9מושב עזריקם -הרחבת המגורים במושב עבור בן ממשיך23/03/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 1גוש 2131 חלקות 3635 ,14 ,13 ,37 ,
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 10יצירת מגרש לתעשיה קלה ומלאכה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 2שינוי לת.ב.ע. ד/70331/08/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 3שינוי יעוד חלק מחלקה 55 בגוש 273317/02/1983
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 3/ אשינוי באחוזי בניה12/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 4מושב תימורים - מאגרים ומתקני טיהור20/11/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 5חלוקת אזור מגורים למגרשים פרטיים והוספת מגרשי מגורים - תימורים 200029/06/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 6שטח תעשיה מקומי - מושב תימורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 7מגרש 302 - מושב תימורים10/03/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 8מתקן טיפול בפסולת אורגנית תימורים12/12/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 9יצירת מגרש לתעשיה במושב תימורים07/11/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117תוכנית מפורטת- מושב באר טוביה15/07/1971
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 1תכנית מפורטת של הישוב.29/06/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 10מושב באר - טוביה06/08/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 11מושב באר - טוביה21/04/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 12מושב באר - טוביה23/12/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 13מושב באר טוביה - הקמת אזור מגורים א'05/12/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 14מושב באר טוביה10/09/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 15מושב באר טוביה11/09/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 16מושב באר טוביה11/09/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 17הרחבת מושב באר-טוביה09/05/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 18פיצול מגורים חקלאי והקמת אזור מגורים א' - מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 19חלקה 68 - מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 2שינוי לתכנית מפורטת-שינוי יעוד חלק מחלקה 213 מאזור בניני ציבור לאזור למבני משק26/08/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 20חלקה 76 - מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 21מגרש 307 - מושב באר טוביה15/01/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 22מגרש 112 - מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 23פיצול 29 מגרשים ומשקי עזר - מושב באר טוביה12/12/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 24מושב באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 25שינוי יעוד לאזור מגורים א' - מגרש מס' 14 א' - מושב באר טוביה08/11/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 26איחוד וחלוקה במגרשים 46 ו- 162 - מושב באר טוביה11/09/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 27מגרשים 119, 117 ו- 901 במושב באר טוביה19/03/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 28הגדלת זכויות בנייה במגרש מגורים במושב באר טוביה16/12/2010
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 29שינוי יעוד מגרש לבנייני ציבור באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 3שינוי יעוד שטחים מאזור מגורים לבינייני ציבור06/12/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 4תיקון לתכנית מפורטת06/12/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 5התאמת גבול והרחבת דרכים31/12/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 6שינוי יעוד מחקלאי למגורים06/10/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 7שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור,למגורים,שטח ציב22/04/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 7/ אגוש 323 שינוי חלוקה.31/01/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 8שינוי לתכנית מפורטת - מושב באר טוביה21/08/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 9חלקה 29 בגוש 32322/10/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118חלוקת חלקה 137 גוש 276327/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים30/09/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 10מושב בצרון09/05/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 11שינוי יעוד לאזור מגורים חקלאי - מושב בצרון12/08/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 12שינוי יעוד מאזור מגורים לשצ"פ - מושב ביצרון26/01/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 13מושב ביצרון31/12/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 14מושב ביצרון11/03/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 15מושב בצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 16פיצול מגרש מס' 304 בביצרון04/08/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 17שינוי וחלוקת מגרשים ללא הסכמת בעלים - מושב ביצרון05/06/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 18מגרש 8 - 2 יח''ד בביצרון - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 19הודעה לפי סעיף 77 - 78 - מושב בצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 2שינוי יעוד למגורים בישוב חקלאי30/11/1987