תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 20חלקות 32-33 - מושב ביצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 21תוספת יחידות דיור בנחלות - מושב ביצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 22איחוד וחלוקה - אדמה פרטית ליד מושב ביצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 23חלקה 11 - מושב בצרון23/02/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 3גוש 2763 חלקה 48 - חלוקה לשתי חחלקות ושנוי ע27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 4/ אשינוי יעוד מאזור ספורט לאזור קרקע חקלאית
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 5שינוי יעוד במושב ביצרון30/01/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 6שינוי ביעודי קרקע וקביעת הנחיות בניה - מושב בצרון01/10/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 7שינוי לתכנית מפורטת - מושב בצרון18/02/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 8מושב בצרון - תכנון אזור מגורים א' (מגרש 1)26/08/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 8/ אמושב בצרון15/07/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 9מושב בצרון- משק מס' 4 שינויים בזכויות בניה בנחלה01/05/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119תוכנית מפורטת אזור תעשיה באר טוביה02/08/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 1שינוי בהגבלות בניה - אזור תעשייה באר טוביה15/09/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 119/ 10שינוי לאזור משולב, תעשיה, מסחר ומלאכה - אזור התעשיה באר טוביה01/06/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 11אזור תעשיה באר-טוביה13/09/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 12אזור תעשיה באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 13אזור תעשיה באר טוביה16/06/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 14שינוי בהוראות מגרשים 15, 16 - אזור תעשיה באר טוביה17/12/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 15שינוי יעוד לאזור משולב תעשיה ומסחר - אזור תעשיה באר טוביה04/09/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 2שינוי יעוד מדרך לאזור תעשיה - באר טוביה12/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 3שינוי יעוד מש.צ.פ. וביטול דרך לאזור תעשיה - באר טוביה30/11/1987
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 3/ אאזור תעשיה באר טוביה21/10/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 4שינוי לתכנית מפורטת מאזור מתקנים טכניים לאזור תעשיה ומסחר - א.ת. באר טוביה09/07/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 5אזור תעשיה באר טוביה27/05/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 6שינוי מאיזור תעשיה לשטח ציבורי פתוח13/09/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 7אזור תעשיה באר - טוביה31/12/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 8שינוי בהנחיות בניה אזור התעשיה באר טוביה02/06/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 119/ 9איחוד מגרשים מס' 312 - 314 למגרש אחד ושינוי בקו בנין - אזור תעשיה01/08/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 1תיקון לתכנית מפורטת מושב אמונים24/08/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 10שטח לבנייני ציבור, לאזור מגורים א' לשטח לדרך [חניה - מרכז אזורי עזר09/04/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 12מרכז אזורי "עזר"17/08/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 13שינוי ביעודי קרקע - מושב אמונים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 14קביעת אחוזי בניה וזכויות בחלקה 21 - מושב אמונים24/09/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 15מושב אמונים - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 16תוספת שימוש למגרש משק עזר10/04/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 17מגרש מגורים - שינוי בקו בנין ובזכויות בניה07/11/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 5תכנון כולל15/01/1987
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 6הרחבת מושב אמונים לבנים שאינם ממשיכים.27/02/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 7מושב אמונים18/01/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 8מרכז כפרי עזר18/08/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 9מושב אמונים21/07/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 1הפיכת שטח חקלאי לשטח מגורים28/12/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 3מושב שתולים16/11/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 4שינויים בשכונת מגורים - מושב שתולים16/02/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 5מושב שתולים - חלוקת שטח מגרש לבנית יח"ד נוספת24/07/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 6חלוקה מחדש של זכויות הבניה - מגרשים 144, 143, 142 - מושב שתולים25/01/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 7הקמת אזור מגורים א' - מגרש 24 - מושב שתולים27/11/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 1תכנית מפורטת - מקלטים במושב אביגדור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 10חלוקת מגרש מגורים ומשק עזר - משפחת אבן צור - מושב אביגדור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 11חלוקת מגרש מגורים א' במושב אביגדור רונן יואל ועופרה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 2חלוקת חלקה 16 ל-3 מגרשים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 3שינוי מבניני ציבור ומשקי עזר למגורים - מושב אביגדור22/11/1990
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 4שינוי לתכנית מפורטת (תוספת יחידות דיור) מושב אביגדור10/12/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 5מושב אביגדור - הקמת 65 יח"ד01/02/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 6מושב אביגדור - 12 מגרשים הרחבה ב'12/03/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 7מגרש 5 חלקה 14 - מושב אביגדור08/06/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 8תחנת תדלוק פנימית - מושב אביגדור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ 03/ 124/ 9חלוקת מגרש מגורים א' , משפחת לסלי מושב אביגדור23/02/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 125/ 1תכנית מפורטת לבית העלמין ליד כפר אחים01/02/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 1מקלטים במושב גבעתי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 2מרכז מושב גבעתיי27/02/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 3הזזת מגרשי מגורים - מושב גבעתי28/04/2010
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 420 מגרשים - מושב גבעתי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 1שינוי יעוד מחקלאי למגורים26/08/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 10חלוקת משנה של חלקה 60 - מושב ינון26/01/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 11מושב ינון21/08/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 12מושב ינון12/07/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 13הרחבת אזור מגורים ביישוב חקלאי מושב ינון21/05/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 14הקמת 2 מגרשים, אזור מגורים א' - מושב ינון14/07/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 130/ 15הגדלת זכויות בניה במכללת אחווה18/03/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 16מושב ינון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 2תיקון לתכנית מפורטת - מושב יינון27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 3חלוקת חלקה 13 גוש 271121/08/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 4מקלטים04/12/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 130/ 5שינוי למושב ינון מכללה אזורית אחוה - באר טוביה25/02/1990
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 6שינוי לתכנית מפורטת - מושב ינון02/09/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 7שינוי לתכנית מפורטת - מושב ינון, באר טוביה10/04/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 8מושב ינון09/02/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 03/ 130/ 9הרחבת מכללת אחווה19/03/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 2יעוד שטח לבית עלמין12/08/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 3תיקון לתכנית מפורטת - מושב כפר אחים29/10/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 4שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים בשטח חקלאי23/06/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 5מושב כפר אחים26/10/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 6מושב כפר אחים - הקמת 80 יח"ד לבנים ממשיכים11/12/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 7הקמת אזור מגורים א' כפר אחים03/02/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 8הקמת אזור מגורים א' בשטחי מגורים לבעלי מקצוע14/08/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכנית8/ 03/ 132/ 9מושב כפר אחים - חלקה 22 מגרש 2 - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 1שינוי יעוד מאזור חקלאי לחניה27/07/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 2שינוי מאזור מגורים לאזור בינייני ציבור31/01/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 4הרחבת מושב שדה עוזיה22/06/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 5מושב שדה עוזיה24/11/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 7מושב שדה עוזיה30/06/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 03/ 134/ 8שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מסחרי22/05/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 11תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 3מושב חצב - ת.ב.ע. (מקלטים)12/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 4מושב חצב26/03/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 5מושב חצב - מגרשים 33 - 3108/02/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 6מושב חצב17/12/2000