תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 7פיצול מגורים במושב חצב והקמת אזור מגורים א'25/06/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 9גן ארועים מושב חצב
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 1תיקון לתכנית מפורטת - מקלטים במושב נווה מבטח27/05/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 10הוספת פל''ח בחלקת מגורים של נחלה במושב נווה מבטח
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 2מושב נוה מבטח20/05/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 3שינוי בהנחיות בניה - מושב נוה מבטח17/08/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 4נווה מבטח05/12/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 5חלקה 11 (א' / 21) מושב נווה מבטח17/01/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 6הרחבת אזור המגורים - מגרש 49 - מושב נוה מבטח31/12/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 7פיצול נחלה במושב נוה מבטח - באר טוביה09/04/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 8פיצול נחלה - משפחת אפשטיין - מושב נווה מבטח24/05/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 9נווה בר - אכסון תיירותי במושב נווה מבטח
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 1ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש - גוש 56807/10/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 2שינוי יעוד חלקה 3 מאזור ספורט לאזור מגורים18/03/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 3שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים.18/07/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 4שינוי יעוד ממבני משק לתעשייה19/01/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 5מאגרים ומתקני טיהור בחצור30/06/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 6קיבוץ חצור06/03/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ 03/ 137/ 7קיבוץ חצור - אזור תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 10תוספת 92 יח"ד מושב ערוגות17/03/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 11מרכז כפרי אחוה05/07/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 12מושב ערוגות30/03/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 13מרכז אזורי אחוה04/08/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 14פיצול נחלה והקמת אזור מגורים א' במושב ערוגות06/11/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 15קייט כפרי - מושב ערוגות07/07/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ 03/ 138/ 16הקמת אזור מגורים א' מגרש 23 - מושב ערוגות30/11/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 17מרכז גריאטרי - אחוה14/06/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 4שינוי מאזור מסחרי לשטח מוסד23/06/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 138/ 5שינוי לתכנית מפורטת, כביש מס' 40 קטע צומת ק. מלאכי29/06/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 6שינוי יעוד ממוסד ציבורי למבני ציבור31/03/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 7מרכז כפרי אחווה31/12/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 8מרכז כפרי אחוה (דיור מוגן לקשישים ומרכז יום לקשיש)29/01/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 138/ 9בית אבות סיעודי - מרכז אזורי אחוה26/10/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 1שינוי ייעוד מחקלאי לבניני ציבור27/05/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 2מושב אורות23/06/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 3הקמת אזור מגורים בישוב חקלאי - מושב אורות03/12/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 4הרחבת מושב אורות28/04/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 5אזור צפוני- מושב אורות09/06/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 6מושב אורות - אזור מערבי, הקמת 11 יח"ד28/04/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 7נחלה מס' 16 מושב אורות30/12/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ 03/ 140/ 8חלקה 63 - מושב אורות16/11/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 144/ 1שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מבנה משק - חוות מגל, טובים09/07/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 146/ אשינוי לתכנית מפורטת אדמות ניר גלים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 150/ 1התאמת גבולות לפי מפת מדידות - באר טוביה27/05/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 151/ 2שינוי בחלוקת חלקות ושינויי יעוד18/07/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 151/ 3בית ספר כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 151/ 4מתחם מוסדות חינוך כנות08/06/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 151/ 5קטע דרך מקומית בין בי"ס כנות לבין דרך מס' 3922 (מס' קודם 8/ מק/ 2116)22/12/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 159אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 160מושב בצרון18/11/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 161חוף באר טוביה - החוף הדרומי אשדוד
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 162אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 163דרך גישה לישוב על עזי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 164מושב בצרון08/02/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 165יער עזריקם10/04/2011
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 166מגרש 2003 אזור תעשיה באר טוביה17/09/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 167שמורת טבע בריכת רוברטס
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 168החלפת שטחים ביג קסטינה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 169שטח ספורט באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 51הקמת מסגריה במבנה המיועד לסככת טרקטורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 65הקמת מחסן לבית מלאכה לשיש
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 67שימוש ממחסן חקלאי למחסן לאחסנה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 77שימוש חורג מסככה חקלאית למוסך לתיקון טרקטורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 78שימוש חורג לחנות לממכר מוצרי בשר
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 79בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי לעבודות אלומניום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 80בקשה לשימוש חורג להקמת סככה למסגריה לכלים חקלאיים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 81שימוש חורג להקמת בית אריזה למלכודות דבק לעכברים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 83בקשה לשימוש חורג להקמת סככה לאחסנה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 83/ אבקשה לשימוש חורג להקמת סככה לאחסון אלומניום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 84בקשה לשימוש חורג להקמת נחסן - מושב שתולים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 85בקשה לשימוש חורג להצבת מבנה יביל לשימוש לפעוטון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 86בקשה לשימוש חורג שיפוץ מבנה חקלאי קיים למטבח קייטרינג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 87בקשה לשימוש חורג מחממה קיימת לחנות למכירת רהיטים ומכשירי חשמל
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 88בקשה לשימוש חורג מחממה לחנות למכירת ציוד לגינה וחפצי נוי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 89בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים למבנה אספקה ומכירה למוצרי גן ובית
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 90בקשה לשימוש חורג לאחסת ציוד ותפאורה - מושב בית עזרא
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 91שימוש חורג ממבנה חקלאי לנגריה וממבנה חקלאי לאחסנה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 92בקשה לשימוש חורג להקמת מבנה חקלאי לאחסנת ציוד אלקטרוניקה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 93שימוש חורג להקמת מחסן חקלאי לאחסנת מתכות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 94בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לנגריה.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 95בקשה לשימוש חורג לתחנת מעבר לפסולת חקלאית וגושית - שדה עוזיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 96בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית למחסן למכירת רהיטים - שתולים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהובקשה ועדה מקומית8/ 06/ 97בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית להקמת מפעל לייצור ואחסנת סולמות אלומניום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ במ/ 175הרחבת מושב חצב04/08/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ במ/ 178הרחבת מושב בצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ במ/ 214הרחבת מושב תימורים15/02/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ במ/ 69/ 1מרכז עזר03/11/1994
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ במ/ 70תכנית לבנית מגורים - שתולים25/03/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ במ/ 70/ אמושב שתולים - מ.א. באר טוביה.16/11/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ בת/ 03/ 109/ 11אזו תעשיה "עד הלום"28/11/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ בת/ 23הרחבת אזור תעשיה באר טוביה11/07/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ בת/ 4הרחבת אזור תעשיה "באר טוביה".13/05/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ בת/ 8אזור תעשיה- עד הלום14/12/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצב, כפר אחים, תלמי יחיאלתוכנית8/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאיי במושבים שפיר, כפר אחים, תלמי יחיאל, חצב, אמונים27/08/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמונים, חצבתוכנית8/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי במושבים אמונים וחצב
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ מק/ 2006שינוי בחלוקה בהרחבה.10/11/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2007איחוד וחלוקה גוש 2514 חל'2515,34 חל'1721/06/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ מק/ 2021שינוי שטחים והוראות בניה24/05/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ מק/ 2022שינוי חלוקה גוש 276314/12/1997