תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכנית8/ מק/ 2026תכנון כולל28/02/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2028מגרש 302 - מושב תימורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ מק/ 2031תיקון תקנון תוכנית 5/124/0318.25/01/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2032תוכנית 8/ מק/ 203224/05/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ מק/ 2034איחוד וחלוקה בהסכמה25/01/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2035היתרי הקמת מחסן במגרשי מגורים א'19/12/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכנית8/ מק/ 2036שינוי קוי בניין28/02/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ מק/ 2044שינוי גובה מבנים14/05/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ מק/ 2045שינוי זכויות בניה במכללת אחוה30/11/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2046מושב שתולים14/10/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2047תוספת שטחי מחסנים28/03/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ מק/ 2048קווי בנין30/11/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ מק/ 2050שינוי בהוראות30/11/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2051תוכנית 8/ מק/ 205128/03/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2053תוכנית 8/ מק/ 205328/03/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ מק/ 2054מושב אביגדור - באר טוביה24/09/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ מק/ 2055שינוי בהעמדת מחסנים - הרחבת מוב בית עזרא16/06/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ מק/ 2057מושב ינון - המכללה האקדמית אחווה30/07/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ מק/ 2058מושב שדה עוזיה - באר טוביה16/03/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2060אזור תעשיה - כנות - באר טוביה30/06/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ מק/ 2061מושב שדה עוזיה21/01/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ מק/ 2062מושב חצב15/07/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2064אזור תעשיה - עד הלום07/01/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ מק/ 2065מושב אמונים18/05/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ מק/ 2066מושב ניר בנים07/01/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ מק/ 2067מושב גבעתי - מגרש 126 - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ מק/ 2068כפר וורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ מק/ 2069מושב ניר בנים17/09/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2070אזור שרותי דרך - תימורים - באר טוביה12/06/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ מק/ 2071תחנת תדלוק - מושב ערוגות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2073אזור תעשיה עד הלום18/05/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2075אזור תעשיה - עד הלום - באר טוביה17/12/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2078מושב תימורים - באר טוביה18/05/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ מק/ 2079מושב חצב - באר טוביה18/05/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכנית8/ מק/ 2081מושב ערוגות - באר טוביה14/12/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2082מושב אורות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2087אחוזת טל
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2088אזור תעשיה באר טוביה תופא''פ15/04/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2089אזור תעשיה באר טוביה - הרחבת יעודים במגרשים 2001 א ו- 2003 - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ מק/ 2091מגרש 21 - מושב אמונים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ מק/ 2092העתקת 3 מגרשי מגורים והרחבת דרך מושב ינון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ מק/ 2093מושב תימורים - מגרש 28 - שינוי בקו בניין
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ מק/ 2094מגרש 206 מושב עזריקם06/04/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2095אזור תעשיה באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2096אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2098שינוי בהוראות והנחיות לקוי בניין אזור תעשיה עד הלום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2099איחוד וחלוקה - אדמה חקלאית פרטית ליד מושב ביצרון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2102אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2103כפר השעשועים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ מק/ 2104חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמית בכפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2107מתחם סלוקי אזור תעשיה באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכנית8/ מק/ 2109תכנית לחילופי שטחים, קרקע חקלאית ומגורים בנחלה, משפחת קאופמן, מושב אביגדור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2111מגרש משק עזר - שינוי בקוי בניין לשטחי שירות - שתולים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ מק/ 2112שינוי בקו בניין בשני מגרשי מגורים - מושב עזר
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2114אזור תעשיה באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ מק/ 2115מושב ינון חלקות 11, 13
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ מק/ 2116קטע דרך מקומית בין בי"ס כנות לבין דגרך 3922 שינוי תוואי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ מק/ 2117תכנית לשינוי בקו בניין, נחלת משפחת קיסר - כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ מק/ 2119מגרש 128 אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ מק/ 2120מגרש משק עזר מס' 128 מושב שתולים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית81/ 22חלוקה בגוש 403 חלקה 1301/11/1962
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומיתבאט/ 20090083מירס תקשורת אתר בית עזרא.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 01/ 6095שינוי בקו בניין בקו 0-צדדי ואחורי
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 02/ 6082תוספת גומחה לבית מגורים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6056בקשה להיתר להוספת משטחי בטון לא מקורים והגדלת משטח בכניסת הבית
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6058בקשה להיתר בניה, שימוש חורג והקלה בגובה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6060ערר על החלטת שמאי מכריע
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 04/ 6061התנגדות להקמת מחסן
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבט/ 06/ 6055התנגדות להקמת תחנת דלק במושב שדה עוזיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבט/ 06/ 6063התנגדות לתכנית להקמת תחנת דלק במושב שדה עוזיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 07/ 6077התנגדות לחסימת דרך ע"י גדר (חומה)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבט/ 07/ 6091התנגדות לתכנית להקמת תחנת תידלוק
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 07/ 6115בקשה לאישור בדיעבד למבנים המשמשים לנופש לצימרים (14 יחידות)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהוערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהבט/ 08/ 6014התנגדות לתכנית להקמת ת.תדלוק במושב שדה עוזיה 8/ מק/ 2038
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 6066התניית מתן היתר בחתימת המנהל
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 6095אי מתן החלטה בבקשה להיתר להצבת מתקן תקשורת בגובה 30 מ'
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 6096אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 08/ 96083החזרת תיק ערר סגור (בט/ 04/ 6060) לועדת הערר ע"י בית המשפט העליון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 09/ 6105ערר על אי מתן החלטה בבקשה להצבת מתקן תקשורת
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 09/ 96072תביעת פיצויים בגין אישור תמ"א 35 ו- תמ"מ 39
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6007התנגדות להקמת מפעל בטון מיובא בא.תעשיה "עד הלום"
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6049דרישה לחתימת ממ"י ומשרד החקלאות לחידוש היתר לסככות ומרכז מזון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6050דרישה לחתימת ממ"י ומשרד החקלאות לחידוש היתר לסככה לרפת ומרכז מזון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6068התנגדות לתוספת גדר בין שתי חלקות במושב (חומה)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 6095סירוב לבקשה לאיחסון תוצ"ג, בניית קירות חזית, גדרות וסידור כניסות באזור תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 86014ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בגין יח"ד בקיבוץ חצור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 86015ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בקיבוץ חצור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 10/ 96073תביעת פיצויים בגין תכנית 8/ 02/ 101/ 55
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 11/ 6010בקשה להקמת אתר קומפוסטציה מזבל בעלי חיים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 11/ 6056התנגדות להיתר לשימוש חורג בסככה קיימת לצורך שימוש כבית מלאכה לכלים חקלאיים ומו
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 11/ 6086בקשה להיתר לשימוש חורג לאחסנה פתוחה של בלוקים ואבנים באזור תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםבט/ 111/ 6018בקשה להיתר לריבוד מגרש באספלט וגידור מבנה תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהבקשה ועדה מקומיתבטב/ 20060238בקשת היתר בניה ע"ש חברת מירס.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראבקשה ועדה מקומיתבטב/ 8/ 06/ 90הקמת מבנה חקלאי לאחסנת ציוד ותפאורה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתד/ 168/ אהפיכת שטח צבורי לשטח חקלאי19/05/1967
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתד/ 168/ במושב תמורים04/04/1968
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכניתד/ 180ישוב חצור14/07/1955
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכניתד/ 188מושב ינון - תכנית מבוטלת26/12/1957
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 189/ אהמוביל הראשי30/06/1955
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכניתד/ 193הגבלות בניה10/11/1955