תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכניתד/ 22/ אתלמי יחיאל22/08/1957
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכניתד/ 235תכנית מפורטת למושב עובדים17/01/1957
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכניתד/ 253ישוב אורות27/07/1961
דרוםאשדוד, באר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 3/ 02/ 101/ 82הרחבת פרוזדור מסילת הברזל רחובות - אשדוד27/08/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 313/ השינוי יעוד מחקלאי לאזור תעשיה07/01/1965
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכניתד/ 459עזר - מרכז אזורי18/09/1969
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכניתד/ 459/ 2עזר - מרכז אזורי18/09/1969
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכניתד/ 49/ אהרחבת מושב עובדים18/03/1965
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 564/ 1ת.ב.ע.מ. זמורות (תכנית מספר 8/ 03/ 127)09/06/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכניתד/ 573איתור בית עלמין13/07/1967
דרוםאשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 282רכבת אשדוד - אשקלון29/03/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכניתד/ 602/ 1תכנית מפורטת - מרכז כפרי אחווה (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 2)10/03/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכניתד/ 602/ 2שינוי יעוד ממגורים לציבור28/12/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 608תכנית מפורטת - פרדסים במועצה אזורית באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 154)20/03/1969
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכניתד/ 682מושב בית עזרא (8/ 03/ 113)04/06/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכניתד/ 683תכנית מפורטת - מושב אמונים (תכנית מס' 8/ 03/ 120)04/06/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכניתד/ 684תכנית מפורטת - מושב גבעתי (תכנית 8/ 03/ 126)04/06/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכניתד/ 691עזריקם-115/03/8שינוי20/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכניתד/ 692תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 130)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכניתד/ 693ת.ב.ע.מ. - מושב חצב (תכנית מס' 8/ 03/ 135)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכניתד/ 693/ 1תיקון לתכנית מפורטת - מושב חצב
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 694הזרע ג'נטיקס ברורים - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 128)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכניתד/ 695ת.ב.ע.מ. - מושב שדה עוזיה (תכנית מס' 8/ 03/ 134)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכניתד/ 696תכנית מפורטת - מושב שתולים (תכנית מס' 8/ 03/ 123)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכניתד/ 696/ 1תיקון לתבע ד/69602/08/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכניתד/ 696/ 2מקלטים28/12/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אורותתוכניתד/ 701ת. ב. ע. מ. מושב אורות (תכנית מס' 8/ 03/ 140)26/11/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכניתד/ 702ת.ב.ע.מ. - מושב עובדים, כפר אחים (תכנית מס' 8/ 03/ 132)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר אחיםתוכניתד/ 702/ 1בית עלמין01/02/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתד/ 703ישוב תימורים29/10/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתד/ 703/ 3שינוי יעוד30/12/1975
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכניתד/ 704ישוב תלמי יחיאל24/06/1971
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תלמי יחיאלתוכניתד/ 704/ 1החלפת מגרשים חקלאיים משקיים עם שטח חקלאי20/02/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 712תכנית מפורטת חברת פיקאן - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 139)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אביגדורתוכניתד/ 713ת.ב.ע.מ. - מושב אביגדור (תכנית מס' 8/ 03/ 124)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכניתד/ 714תכנית מפורטת - מושב ערוגות (תכנית מס' 8/ 03/ 138)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ערוגותתוכניתד/ 714/ 1תכנית מפורטת - מושב ערוגות (תכנית מס' 8/ 03/ 138/ 1)15/07/1976
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 715תכנית מפורטת אדמות ניר גלים - באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 146)27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 716/ 1ישוב באר-טוביה29/06/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, חצור-אשדודתוכניתד/ 717תכנית מפורטת - מושב חצור (תכנית מס' 8/ 03/ 137)05/05/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכניתד/ 718ישוב מבטח27/08/1970
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 743תכנית מפורטת - באר טוביה (חברת נטיעות הדרום)27/04/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 746/ 1תכנית מפורטת - חוות מגל
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 748תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 143)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 755תיקון לתכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 142)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 756תכנית מפורטת - באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 141)09/11/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכניתד/ 765תכנית מפורטת לבי"ס חקלאי "כנות" - מועצה אזורית באר טוביה (תכנית מס' 8/ 03/ 15113/01/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכניתד/ 771ישוב בצרון13/01/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכניתד/ 771/ 1מושב ביצרון - תיקון לתכנית (מס' תכנית 118/ 03/ 8)15/07/1976
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 774תכנית מפורטת - חוות נטע, מועצה אזורית באר טוביה23/03/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 774/ אתכנית מפורטת - חוות נטע, באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 149)24/09/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 780תכנית מפורטת מתקן בטחוני - מ.א. באר טוביה (תכנית מספר 8/ 03/ 150)13/01/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 781ד/ 781 תוכנית מפורטת למתקן 291- מועצה אזורית באר -טוביה (תכנית 8/ 03/ 148)
דרוםאשדוד, באר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 25/ אהודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77 וקביעת תנאים לפי 78 - מחלף עד הלום - כביש מס
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 26/ אכביש 7 (41) - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 60דרך מס' 40 - קטע צומת גדרה - צומת ראם24/01/2007
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכניתד/ 823ישוב ניר בנים30/11/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 844תכנית מפורטת - עד הלום מזרח (תכנית 8/ 03/ 147)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכניתזמ/ 598/ 13שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק25/12/1975
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכניתע/ 52ישוב עזריקם29/11/1951
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכניתעג/ 168ישוב תמורים11/11/1954
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהישות כלליתש/ דר/ 8/ 02/ 101/ 48שמורת טבע ברכת זמורות
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתתתל/ 34תחנת כוח תהל ישראל פאואר באר טוביה