תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 3קיבוץ חצרים03/11/1994
דרוםבני שמעון, חצריםתוכנית7/ 03/ 116/ 4קיבוץ חצרים - שמעונים24/01/2007
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 117קיבוץ בית קמה08/05/1980
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 117/ 2שכונת מגורים - בית קמה08/06/2003
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 117/ 3צומת בית קמה מגרש מס' ב
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 2הגדרת זכויות בניה על קרקע חקלאית -קיבוץ שובל06/03/2006
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 3קיבוץ שובל - חלוקה למגרשים והרחבת הישוב29/08/2010
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ 03/ 141/ 1שינוי לתכנית מפורטת - מרכז מושב תאשור21/12/1998
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ 03/ 145/ 1מיקום מקלטים - מושב תדהר30/09/1980
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151קיבוץ להב27/07/1980
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 1מתקן לטיפול בשפכים קיבוץ להב10/11/2002
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 2קיבוץ להב - שמעונים12/12/2007
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 178מרכז ברוש20/01/1977
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 180מסוף חזקיקים האשל
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 181מפעל תערובת אזורי ליד בית קמה על כביש דביר להב31/10/1976
דרוםבני שמעון, שמעוניםתוכנית7/ 03/ 182/ 1מוסך - צומת בית קמה13/11/1980
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 184/ 1אתר תיירות ונופש מ.א. בני שמעון07/03/1989
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 184/ 2אזור תיירות ונופש בין להב דביר19/11/1992
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 184/ 3סיידן ושות' - פלגי מים12/07/2007
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 188תוכנית 7/ 03/ 18826/07/1982
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202מושב עובדים ברוש
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 1\מיקום למקלטים - מושב ברוש31/01/1989
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 2תוספת מקלטים - מושב ברוש02/08/1988
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 3שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב ברוש29/08/1996
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 412 יח"ד אזור מגורים א' - מושב ברוש16/11/2003
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 5איחוד וחלוקת מגרשים מגרש 71 מושב ברוש24/12/2009
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 6מגרש מס' 1 - מושב ברוש01/06/2010
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 207צומת בית קמה
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 207/ 1צומת בית קמה02/08/1979
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 207/ 2מרכז אזורי בני שמעון
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 219מתקני מתקני טיהור - קיבוץ שובל09/10/1980
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 273בריכת אגום 79 א' - משמר הנגב
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 305/ 77מאגר נבטים08/07/2010
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 339אתר פסולת ''דודאים''02/08/1988
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 339/ 2אתר לפסולת מעורבת דודאים07/03/2010
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 435מאגר תפרח22/05/2003
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439שכונה קהילתית - קיבות שומריה
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ 1הרחבת הישוב שומריה05/07/2011
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ אמתחם בתי הספר בשומריה26/06/2008
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 441משטרת העיירות צומת שוקת
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 452חוות שיבולת
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 454יער תאשור29/09/2005
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 455יער גבעת משמר הנגב
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 463ישוב קהילתי כרמית - שלב א' - שמעונים05/02/2006
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 465בית עלמין לשעת חירום- פארק חצרים
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 470יער שמריה רנן
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 471יער שובל21/07/2011
דרוםבני שמעון, להבים, שמעוניםתוכנית7/ 03/ 473יער גבעות גורל21/05/2012
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 476יער דביר16/06/2011
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 485יער משמר הנגב19/07/2012
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 493פארק מוטורי חצרים20/08/2007
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 505יער נחל זיז, תלמי בילו08/07/2010
דרוםבני שמעון, שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 523המרכז האזורי אבו בסמה
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ 03/ 550איחוד וחלוקת מגרשים - אזור תעשיה להבים (מספר קודם 7/ מק/ 2149)31/08/2011
דרוםבני שמעון, משמר הנגבבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 106מטווח ירי בקיבוץ משמר הנגב
דרוםבני שמעון, תדהרבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 108הפיכת מחסן חקלאי למבנה תעשיה - קילוף תופ"א
דרוםבני שמעון, תדהרבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 113בקשה לשימוש חורג להפיכת מחסן חחקלאי למפעל שלוקים ומשקה קל
דרוםבני שמעון, נבטיםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 125בקשה לשימוש חורג להקמת 4 יח"ד לאירוח כפרי מושב נבטים
דרוםבני שמעון, נבטיםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 130בקשה לשימוש חורג להקמת בתי אירוח (צימרים) באזור חקלאי
דרוםבני שמעון, נבטיםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 140שימוש חורג להקמת צימרים בשטח חקלאי - מושב נבטים
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ מפ/ 1002מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ להב (ליד שומריה)09/01/2012
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ משמר הנגב
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ מפ/ 1008מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ שובל צפון
דרוםבני שמעון, שובלתוכנית7/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי קיבוץ שובל דרום09/02/2012
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, תאשורתוכנית7/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי מושב תאשור09/02/2012
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מפ/ 1019מתקן פוטו-וולטאי משמר הנגב - פנימי30/01/2012
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ מפ/ 1021מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ דביר24/05/2012
דרוםבני שמעון, בית קמהתוכנית7/ מפ/ 1025מתקן פוטו וולטאי קיבוץ בית קמה07/03/2012
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ מפ/ 1034מתקן פוטו-וולטאי שדה צבי
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחבים, תדהרתוכנית7/ מפ/ 1035מתקן פוטו-וולטאי תדהר
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מק/ 2027קיבוץ משמר הנגב03/02/2005
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ מק/ 2036מגרש 308 - מושב תאשור30/04/2003
דרוםבני שמעון, ברושתוכנית7/ מק/ 2040מושב ברוש08/10/2003
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ מק/ 2045קיבוץ שומריה05/08/2004
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ מק/ 2049גבעות בר - מועצה אזורית בני שמעון
דרוםבני שמעון, להבתוכנית7/ מק/ 2052/ אקיבוץ להב10/04/2006
דרוםבני שמעון, גבעות ברתוכנית7/ מק/ 2074תוכנית 7/ מק/ 207409/11/2006
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ מק/ 2079קיבוץ שומריה
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ מק/ 2087מושב תאשור
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מק/ 2108הרחבה קהילתית משמר הנגב
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ מק/ 2113נבטים - מגורים
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ מק/ 2117קיבוץ דביר
דרוםבני שמעון, תאשורתוכנית7/ מק/ 2118מגרש 33 - מושב תאשור
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ מק/ 2121תחנת תדלוק בדרך 310
דרוםבני שמעון, תדהרתוכנית7/ מק/ 2126מגרש מגורים מס' 112, מושב תדהר
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ מק/ 2135משק מס' 2 מושב נבטים
דרוםבני שמעון, דבירהתוכנית7/ מק/ 2139קיבוץ דביר - שינוי הוראות בניה
דרוםבני שמעוןתוכנית7/ מק/ 2149החלפת שטחים - א.ת. להבים
דרוםבני שמעוןתוכניתד/ 7/ 03/ 181/ 1דרך גישה ל"מפעל תערובת אזורי"04/01/2011
דרוםבני שמעון, להבתוכניתד/ 786שמורת טבע15/06/1972
דרוםבני שמעון, להבתוכניתד/ 791שמורת טבע להב צפון15/06/1972
דרוםבני שמעון, להבתוכניתד/ 882מפעל תערובת31/10/1975
דרוםבני שמעוןבקשה ועדה מקומיתדר/ 11/ רשגז/ 1011הקמת צנרת גז טבעי, מגבול שיפוט בני שמעון עד גבול שיפט באר שבע
דרוםבני שמעון, עומרתוכניתדר/ 31/ מבט/ 102קריית המודיעין של צה"ל בנגב
דרוםבני שמעוןתוכניתדר/ 7/ מבט/ 102/ 1קרית מודיעין בנגב
דרוםבני שמעון, שובלבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1008הקמת צנרת גז טבעי מתחנת הגז בשובל לתחנת הגז באשל הנשיא
דרוםבני שמעון, רהט, שובלבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1008/ אהקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמ"א 37/א/1 ותמ"א 37/ת בני שמעון-רהט
דרוםבני שמעוןבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1010הנחת מערכת הולכת גז טבעי נתחנת קבלה אשל הנשיא עד לבאר שבע
דרוםבני שמעון, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1012הנחת צנרת גז מקטע רהט - רמת חובב
דרוםבני שמעוןבקשה ועדה מקומיתדר/ 7/ רשגז/ 1033תחנת גז אשל הנשיא להגפה