תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 19מגרש 85 שכונה 3 לקיה01/06/2010
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 2אזור מגורים א' לקיה12/12/1991
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 21מגרש 84 שכונה 3 לקיה15/05/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 22שכונה 3 מגרשים 9 לקיה26/06/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 23מגרש 87 שכונה 3 לקיה26/06/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 24מגרש 6, שכונה 3 לקיה14/06/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 25מגרש 146 שכונה 7 לקחה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 26מגרש 60 שכונה 3 לקיה09/08/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 27מגרש 92 שכונה 3 לקיה26/11/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 28שכונה צ-3 מגרשים 47, 48, 49 לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 3מתחמים צ/ 5 - 4 - 3 א' - לקיה - שמעונים19/09/1990
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 4הרחבת הישוב אלקיה26/12/1991
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 5לקיה שכונה צ / 316/06/1994
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 6צ / 3 - לאקיה28/10/1993
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 8מתחם צ / 3 מגרש 3 לקיה23/01/1997
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220תכנית מתאר ''שגב שלום''22/10/1989
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 1אזור תעשיה ומלאכה שגב שלום23/05/1991
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 10שכונה א' - שגב שלום22/06/1999
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 220/ 11שכונה 9 - שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 12מפעל "טנא עוף" - שגב שלום29/03/2005
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 13שינוי תוואי דרך הכניסה לשגב שלום17/07/2003
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 14מגרש 306 שכונה א' - שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 15גן ארועים ואזור מסחרי בכניסה לישוב שגב שלום במגרש 7/2
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 16שכונה 6 שגב שלום07/03/2010
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 17הרחבת שכונה א' - שגב שלום05/01/2012
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 18שכונה ד' מגרש 47
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 19אזור תעשיה שגב שלום שלב ב'
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 2מרכז שגיב20/01/1994
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 3שינוי משטח ציבורי פתוח לתחנת דלק - בכניסה לשגיב24/12/1995
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 3/ אתחנת תדלוק שגב שלום15/06/1999
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 4אזור מלאכה ותעשיה זעירה - שגב שלום26/10/1995
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 7שינוי לתכנית מתאר שגב שלום - תוספת 27 מגרשים לשכונה קיימת.28/07/1996
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 8אזור תעשיה ומלאכה - שגב שלום31/10/1999
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 10שכונה 46 - כסייפה - הרחבה05/06/2007
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 11תוספת מגרשים בשכונות 46, 45 - כסייפה12/12/2007
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 12שינוי יעוד חלק מאזור תעשיה למתחם מגורים בשכונה 48 כסייפה29/06/2009
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 13תחנת תדלוק בכניסה המזרחית לכסיפה מדרך מס' 80
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 15דרך גישה לכסייפה מדרך 80
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפה14/11/1991
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 3אזור תעשיה כסייפה03/06/1993
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 4שינוי לתכנית מיתאר בית ספר ( חט"ב) כסייפה06/10/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 5אזור מלאכה ותעשיה זעירה - כסייפה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 6שכונה 41 כסייפה08/09/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 248/ 7שכונה 43 - כסייפה16/02/1997
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 8הרחבת שטח לבנייני ציבור שכונה 32 כסייפה03/02/2003
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 9הרחבת דרך כסייפה09/08/2012
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלום29/10/1981
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 255/ 1פארק השלום - חבל הבשור27/05/1982
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכנית7/ 02/ 255/ 10הרחבת מושב יתד30/03/2000
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 12מסוף גבול סופה
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי יוסףתוכנית7/ 02/ 255/ 13מושב תלמי יוסף הרחבה
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 255/ 14כפר טבע ונופש - מרכז גושי חבל שלום
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 255/ 2כביש מורג ניר יצחק
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 255/ 3מרכז אזורי חבל הבשור03/11/1983
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 255/ 7בית עלמין במרכז פתחת שלום24/05/2001
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 255/ 8מרכז פיתחת שלום13/05/1997
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302תכנית מתאר אשכול
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 302/ 1אנדרטה ''דנגור'' ליד קיבוץ נירים הישנה29/07/1986
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 10באר רבובה27/06/2002
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 302/ 14תחנת דלק בקיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 02/ 302/ 16אזור לגידול עופות - קיבוץ כיסופים
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 17תכנית מתאר אשכול
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 19מכון לטיפול בשפכים צוחר27/09/2005
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 302/ 20שרותי דרך ותחנת דלק קיבוץ צאלים08/11/2010
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 302/ 21תחנת סניקה לביוב אוהד - תלמי אליהו08/08/2007
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 22מט''ש צאלים09/08/2012
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 02/ 302/ 23תחנת תדלוק בצומת מבטחים
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 24בית אריזה של''ח
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 3תוואי כיבש כיסופים גוש קטיף15/04/1990
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 302/ 4תכנית מתאר חוות גידול יענים המהווה שינוי לתכנית מתאר 7 / 02 / 30214/07/1994
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 02/ 302/ 5מרכז צוחר - אשכול03/11/1994
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 302/ 6קטע דרך 234 אורים14/11/1996
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 02/ 302/ 7תחנת תדלוק קיבוץ אורים30/06/1996
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 302/ 8קיבוץ נירים22/12/1996
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 9מתקן טיהור בחבל שלום מ.א. אשכול01/03/2001
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303תכנית מתאר שער הנגב23/02/1984
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 10פארק תעשיה שער הנגב23/04/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 11מרכז אזורי איבים30/07/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 12מטווח אזורי קיבוץ ניר עם11/01/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 15מכון טיפול בשפכים תעשייתיים וסניטריים א.ת. שדרות ושער הנגב09/10/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 16בריכה לאגירה ואדוי מי תמלחת09/10/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 17תחנת תדלוק ואורחן "צומת סעד"23/04/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 02/ 303/ 2שינוי תוואי כביש רוחמה02/08/1988
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 303/ 20קרית חינוך שער הנגב10/05/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 02/ 303/ 21תחנת תדלוק ושרותי דרך- כפר עזה19/03/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל07/07/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 23הרחבת קיבוץ גבים08/05/2002
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 24מתנ"ס אתגרים ע"ש אל"מ נביה מרעי ז"ל21/05/2002
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 02/ 303/ 26תחנת דלק אלון בכניסה לקיבוץ ארז
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 28אזור BIG - ניר עם - שער הנגב31/08/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 29קרית החינוך קיבוץ גבים שער הנגב07/01/2010
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 3אתר הנמחה ניור עם12/11/1989
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 30מסוף מטענים "קרני" ומתקני שרות ואחסנה14/12/2004
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 31פארק תעשיה - "עוז - שלום" - שמעונים
דרוםשדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 33מתחם ה' שדרות22/10/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 34הרחבת תחנת תשלוק - גבים
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 36תחנת מקורות אלמוג - איבים08/11/2010
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 37אתר שמחה מקורות23/07/2007
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 38אתר קבורה מיוחד17/07/2006