תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 02/ 303/ 39מתקן טיפול בשפכים - קיבוץ דורות12/12/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 40אתר ליצור קומפוסט גבים24/10/2007
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 303/ 41חלק מתכנית מתאר שדרות שהינה בשער הנגב
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 43יער אור הנר ויער ניר עם21/07/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, שער הנגב, סעדתוכנית7/ 02/ 303/ 44תחנת שאיבת מים ''סעד''
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 46פארק תעשיות ''ספירים'' ואזור מוניציפאלי שער הנגב מזרח - מס' קודם 7/ מק/ 2140
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 5יעוד שטח לצרכי תיירות ונופש - קיבוץ ברור - חיל03/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 7תחנת תדלוק ושרותי דרך קיבוץ גבים28/12/1995
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 02/ 303/ 8שינוי לתכנית מתאר - תחנת תדלוק כפר עזה28/02/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעון05/11/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 13שינוי לתכנית מתאר בני שמעון - תחנת תדלוק ושירותי דרך, ליד קיבוץ כרמים.28/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 18מכון טיהור שפכים רהט05/01/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 2פארק חצרים27/03/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 20תחנת תדלוק צומת דבירה21/12/1998
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 02/ 305/ 25מרכז אזורי למחקר ושרותים חקלאיים - גילת29/08/1999
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 37תחנת הדלק אלוני הנגב - על דרך 40
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 38אזור מתקנים בנחל באר-שבע, ליד חצרים07/01/2002
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 44תכנית לפי סעיף 77-78 לחוק - אזור תעסוקה צומת להבים
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 49אזור תעסוקה צומת להבים23/05/2006
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 305/ 54מגרש הדרכה לנהיגה מתקדמת
דרוםמיתר, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקת08/11/2007
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 305/ 61אתר לסילוק פסול יבשה לקיה
דרוםרהט, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 63חווה חקלאית אל טורי
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 305/ 9שינוי לתכנית מתאר - תחנת דלק ליד להבים28/12/1995
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 305/ 90חממות חקלאיות לתל שבע21/05/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 10שכונה 1 - ערערה בנגב24/01/2007
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 11שכונה 7 - ערערה בנגב08/06/2005
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 12אתר לסילוק פסולת יבשה ערערה בנגב15/11/2005
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 13מגרש 52 - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 14תחנת שאיבה לביוב - ערערה בנגב13/05/2007
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 15שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור - ערערה - שמעונים13/03/2007
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 16שכונה 2 ג' הרחבה - ערערה21/07/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 17שכונה 1 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 18מגרש 48 שכונה 12 ערוער19/07/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 19שכונה 8 - ערערה בנגב , מגרשים 900 901 271-277, 289-294
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 2שכונה 2 ג' ערוער20/11/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 3תכנית מיתאר ערוער29/07/1993
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 4בית עלמין ערורער05/01/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 5מרכז ערוער27/06/2002
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 310/ 6דרך גישה לערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 7מגרש 915 ערערה בנגב17/08/2005
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 8הרחבת מתחם ציבורי - שכ' 5 א' ערערה בנגב06/07/2004
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 9שינוייעוד ממגורים א' לשטח לבנייני ציבור - שכונה 1 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתה26/11/1990
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 1תוואי דרך 25 צומת תדהר - צומת נתיבות19/06/1997
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 02/ 328/ 11תחנת תדלוק בצומת מושב שיבולים18/04/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 12אזור תעשיה נועם - שלב ב'23/05/2006
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 02/ 328/ 13אזור חממות - מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 14הקמת בית אריזה וחממות למשק 7 ליד מושב מלילות
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 02/ 328/ 15הקמת בית אריזה וחממות למשק 31 ליד מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 16תחנת שאיבה ''משה''13/03/2007
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 17מתחם מסחרי פאור סנטר שדות נגב
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 18מתחם פאור סנטר במועצה אזורית שדות נגב
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 2אזור תעשיה דרומית לבית הגדי27/02/1997
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 20מגרש 28 ב' - מושב מלילות01/06/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 21חלקה 62 מושב מלילות26/01/2011
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 22בית עלמין - מ.א. שדות נגב19/07/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 23שטח חקלאי לגידול בעלי חיים - מושב מלילות
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 24מרכז צים לתעסוקה ומסחר
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 02/ 328/ 25תחנת תדלוק שרשרת
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 4קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 5התווית דרך גישה דרומית לנתיבות09/07/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 6קרית חינוך ומוסדות ציבור - עזתה30/06/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 328/ 7הקמת אזור תעשיה - עזתה26/03/1998
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 02/ 328/ 9הרחבת מושב יושיביה24/06/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 02/ 398צומת גילת - תכנית מיתאר מקומית09/12/1997
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 414תכנית מתאר מקומית מרחבים
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 02/ 423שינוי קו בנין מדרך מס' 241 - מושב פטיש20/12/2001
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 429מאגר לשימוש חקלאי ליד צאלים07/01/2002
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 430מאגר לשימוש חקלאי חוחובה29/04/2002
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 434מאגר דוד - גד"ש הר חברון10/11/2002
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 440מאגר פתחת שלום08/02/2005
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 440/ אהסדרת שטחי בנוי למאגר פתחת שלום30/04/2008
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 448מתקן טיפול בשפכים ומאגר מים מצפון למושב פטיש07/09/2004
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 458חוות נעמ"א
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 464אזור חקלאי - הוד הבשור
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 467שמורת טבע חצב
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 02/ 472חוות לולים - מושב קלחים29/03/2007
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 474מתקן לקומפוסט - קיבוץ נירים15/02/2007
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 02/ 477מרוצי סוסים ליד קיבוץ אורים
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 478פארק מרוצי סוסים אזור צאלים (באזור מרחבים)
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 479תחנת שאיבה לשפכים - שכונה מערבית נתיבות - בתחום שדות נגב
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול15/02/2007
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480/ 1ישוב חלוצית 1 - במועצה אזורית אשכול12/12/2006
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 02/ 480/ 2ישובי החלוציות - שטחים חקלאיים
דרוםשמעונים, אשכול, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 483שמורת טבע ויערות - מתחם בארי - שמעונים
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 487חוות משקי חבל עזה
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 02/ 488אתר ליצור קומפוסט - עין השלושה30/11/2006
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 489תחנות שאיבה פתחת שלום ויבול13/03/2007
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 489/ 1תחנת שאיבה למים שפירים יתד - יבול04/11/2009
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 490שמורת טבע חולות עגור צפון
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 491שמורת טבע ויער - פארק הלס
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 494קידוח צאלים 1 א'29/03/2007
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 496זכויות בניה לחלקה 45 מושב אוהד14/06/2007
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 498מבנים חקלאיים - מושב אוהד09/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 02/ 499אתר לטיפול בקומפוסט - מבטחים29/06/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 02/ 500אזור חקלאי - מושב מסלול23/07/2007
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 02/ 501מושב עמיעוז - מתן זכויות בניה לקרקע חקלאית - שמעונים26/01/2011
דרוםשמעונים, אשכול, מרחביםתוכנית7/ 02/ 502תחנת שאיבה ירקון אורים26/11/2009
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 504לקיה - פלח דרום מזרחי24/04/2012