תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 02/ 507מבנים חקלאיים - גל שפירא - מושב ישע07/10/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 509אתר לטיפול ויצור קומפוסט עצמונה16/06/2011
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 02/ 510חוות לולים מושב קלחים24/10/2007
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 511תחנת תדלוק - קיבוץ סופה15/02/2012
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 02/ 512מסוף גבול כרם שלום
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 514קביעת זכויות בניה - מושב אוהד08/07/2010
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 521תוספת זכויות בניה למגורים בנחלות במושבים במ.א. מרחבים01/12/2011
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 522תחנת ובריכת אגירה חלוציות04/11/2009
דרוםאופקים, בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 539מרחב יערות אופקים
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102קיבוץ ניר-יצחק
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 1אזור תעשיה - ניר יצחק09/10/1980
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 2קיבוץ ניר יצחק14/11/1991
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 4הרחבת מפעל כימדע - קיבוץ ניר יצחק17/12/2000
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 5קיבוץ ניר יצחק20/10/2003
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 6אזור תעשיה - קיבוץ ניר יצחק04/09/2006
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 7הרחבת קיבוץ ניר יצחק22/12/2011
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 8תחנת שאיבה ניר יצחק21/06/2010
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ אניר יצחק
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 103/ 2קיבוץ דביר28/12/1995
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 105תחנת טרנספורמציה ''הבשור''25/05/1978
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 106/ 2תכנית מפורטת כללית של מרכז איבים
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 107קיבוץ נירים30/06/1977
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 107/ 1/ אקיבוץ נירים30/11/1987
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 107/ 2קיבוץ נירים13/08/1992
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 107/ 3פאב קיבוץ נירים28/06/2007
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 109אזור תעשיה שער הנגב07/07/1977
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 1קיבוץ סעד18/11/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 2קיבוץ סעד10/01/1991
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 3הרחבת קיבוץ סעד15/03/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 4מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ סעד15/03/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 5מתקן קומפוסט סעד
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111קיבוץ גבולות30/11/1987
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 1קיבוץ גבולות03/11/1987
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 2אזור תעשיה ומבנה משק - קיבוץ גבולות19/12/2002
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 3קיבוץ גבולות
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גבים17/02/1983
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 3הסדרת שימושים קיימים - קיבוץ גבים31/10/1999
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 4קיבוץ גבים - האזור המשקי11/09/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 5אזור תעשיה קיבוץ גבים12/10/2008
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113קיבוץ בארי30/09/1980
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113/ 1קיבוץ בארי12/01/1999
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113/ 2קיבוץ בארי01/10/2003
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114ת.ב.ע.מ משק קבוצי מפלסים.23/11/1950
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 1/ אקיבוץ מפלסים18/03/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 4קיבוץ מפלסים09/05/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 5קיבוץ מפלסים09/11/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 114/ 6מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ מפלסים
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 1אזור תעשיה - קיבוץ אורים27/09/2005
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 2הרחבת קיבוץ אורים
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 11מגרש 50 מושב תקומה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 2מיקום מקלטים - מושב תקומה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 5מושב תקומה23/02/1984
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 6מושב תקומה05/10/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 7הקצאת שטח לבנייני ציבור - מושב תקומה15/02/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 9מושב תקומה - מגרשים 39, 4021/01/2010
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 2שינוי לתכנית מפורטת - קיבוץ צאלים18/11/1982
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 3הרחבת קיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 4חוות לולים 2 קיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121מושב פטיש (מספר ישן ע/45)21/02/1952
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 1מושב פטיש21/08/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 2מושב פטיש - הקמת שכונת מגורים15/02/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 3מושב פטיש - הרחבה שלב ב'14/12/2004
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 4נחלה 88 - מושב פטיש
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 122מושבי עובדים מסלול, רנן ופדויים16/04/1951
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 1תוספת מקלטים מושב פדויים03/11/1983
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 122/ 2תוספת מקלטים - מושב רנן03/11/1983
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 122/ 3הרחבת המושב ע"י תוספת של כ0 80 יח"ד קהילתיות מושב רנן21/07/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 4הרחבת מושב פדויים12/07/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 5שכונת מגורים קהילתית - מושב פדויים15/03/2005
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 122/ 6מגרשים 502, 701 (חלקות 135, 138) - מרכז מושב רנן
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 1ניר עוז22/11/1979
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 2קיבוץ ניר עוז10/11/1985
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 3הרחבת אזור תעשיה ניר עז11/05/2004
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכנית7/ 03/ 124/ 1קיבוץ מגן25/02/1990
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125עין השלושה29/11/1951
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 125/ 1אדמות נירים ועין שלושה25/08/1983
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 2אזור תעשיה - קיבוץ עין השלושה20/08/2007
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 3מתחם מבני משק - עין השלושה31/03/2011
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 4הרחבת קיבוץ עין השלושה
דרוםשמעונים, אשכול, רעיםתוכנית7/ 03/ 126/ 1קיבוץ רעים
דרוםשמעונים, אשכול, רעיםתוכנית7/ 03/ 126/ 2קיבוץ רעים12/01/2006
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 127שינוי יעוד מאזור חקלאי לדרך המוצעת כביש כניסה לשדרות20/07/1978
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 128/ 2מפעלע שער הנגב08/05/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 128/ 3אזור תעשיה שער הנגב15/04/1992
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 128/ 4שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה מפעלי שער הנגב
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 1אור הנר והסביבה07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 2קיבוץ אור הנר28/01/1993
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 3שינוי לתכנית מפורטת -הרחבת קיבוץ אור-הנר28/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 4הרחבת קבוץ אור הנר - מגורים א', 138 יח"ד29/02/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 5דרך גישה לקיבוץ אור הנר20/08/2007
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 129/ 6מאגר קולחי שדרות26/03/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 7מגורים בקיבוץ אור הנר - מס' קודם 7/ מק/ 2145
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130מושב יושיביה
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 148 יחידות דיור - מושב יושיביה19/03/1970
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 3מיקום מקלטים - יושיביה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 4חלוקת מגרש ושינוי בקו בניין צדדי - יושיביה06/05/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 6יושיביה - זכויות והבנחיות בניה על קרקע חקלאית
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 7מושב יושיביה - תעשיה חלקאית בשטח חקלאי
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 8משק ביתן - יושיביה
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131מושב יכיני19/02/1981