תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 1מיקום מקלטים - מושב יכיני30/08/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 3הרחבת מושב יכיני24/09/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, יכיניתוכנית7/ 03/ 131/ 4כפר סטודנטים יכיני03/06/2009
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 135תכנית מפורטת - תשלובת לשחיטה ולעיבוד פטימים ועופות - שמעונים19/02/1976
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 137הקצאת שטל לאזור מגורים - תל שבע04/01/1968
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 137/ 1תל שבע20/02/1969
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 137/ 3יעוד טשח למסגד - תל שבע09/06/1983
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138ת.ב.ע.מ מושב עובדים פעמי תש"ז26/07/1954
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 1מושב פעמי תש''ז30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 2מרכז מושב פעמי תש''ז18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 3תוספת מגרשים - מושב פעמי תש''ז10/11/1983
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 4הרחבת מושב פעמי תש"ז24/11/1998
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 5מגרשים 103 - 104 פעמי תש"ז19/02/1998
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 6חווה לגידול פטריות פעמי תש''ז23/10/2006
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 7חלקות 5-8 - מושב פעמי תש''ז08/02/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 8חוות לולים - פעמי תש''ז - חלקה 60
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 1מיקום מקלטים - מושב ניר משה
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 2שינוי יעוד לאזור מגורים ואזור חקלאי - ניר משה19/02/1981
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 3מרכז המושב - ניר משה06/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 4תוספת מקלטים במושב ניר משה21/01/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 5מושב ניר משה19/04/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 6הרחבה שלב ב' - ניר משה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 139/ 8מגרש 123 שכונה 43 כסייפה
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 1מרכז מושב זרועה18/08/1981
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 2מיקום למקלטים - מושב זרועה07/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 3מושב זרועה23/01/1997
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 4משק 25 - מושב זרועה14/06/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 5מושב זרועה
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 6זרועה - חוות לולים - חלקה 1319/07/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 7חוות לולים - מושב זרועה חלקה 77
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 1מיקום מקלטים במושב תלמי בילו חלקה 306/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 2שינוי לתכנית מפורטת - מושב תלמי בילו תוספת 70 יח' קהלתיות.15/02/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 3מגרש 213 - תלמי בילו25/09/2006
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 143בית עלמין - מושב שלחים11/05/1967
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 144שמורת טבע להב15/06/1972
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 1מושב גילת - מקלט בין חלקות 158 - 115906/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 3מושב גילת16/12/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 4שינוי בקו בנין בדרל ארצית - משק 86 מושב גילת
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 6מרכז מושב גילת04/11/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 7מגרש 220 - מושב גילת18/11/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 8מגורים במגרש 280 במושב גילת01/06/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 147/ 1מיקום מקלטים - מושב אשכול30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, אשבולתוכנית7/ 03/ 147/ 2הרחבת מושב אשבול05/10/2000
דרוםשמעונים, שער הנגב, דורותתוכנית7/ 03/ 148/ 2משבצות חקלאיות - קיבוץ דורות27/08/1981
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 1מושב שובה31/08/1978
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 10תחנת תדלוק - מושב שובה03/09/2009
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 11אתר לסילוק פסולת יבשה דרומית מערבית למושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 12מגרש 87 מושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 14מגרשים 201-208 מושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 15שובה - משקים 28, 2722/12/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 16מגרש 265 - מושב זמרת01/11/2012
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 149/ 3מרכז שובה08/05/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 4מיקום למקלטים - מושב שובה04/09/1980
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 149/ 5שובה, זמרת והסביבה - שמעונים18/03/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 6שינוי יעוד ממגורים למגורים לבעלי מקצוע - מושב שובה06/05/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 7חלקות 10, 66 - מושב זמרה07/03/1988
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 8מושב שובה28/02/1996
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 9הרחבת מושב זמרת09/07/1998
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 150כביש מחבר אופקים - חצרים29/11/1979
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152תכנית מפורטת לישוב הבשור15/01/1970
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 152/ 10מושב אוהד- חלוקת מגרשים23/07/1998
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 11/ אשכונת מגורים - תלמי אליהו26/08/2004
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 152/ 12הרחבת מושב אוהד30/03/2000
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 13מושב שדה ניצן - הקמת אזור מגורים א' במושב קיים16/04/2001
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 14שכונת מגורים במרכז צוחר31/08/2005
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 17משטרת ישראל צוחר04/12/2003
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 4מושב בת' זכוכית20/10/1974
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 5מיקום מקלטים - מושב תלמי אליהו27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 7שדה ניצן10/11/1983
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 8מרכז גושי צוחר18/04/2000
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 9מרכז צוחר30/04/2006
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 153שמורת טבע - רוחמה כוכר16/06/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 153/ 1שמורת טבע - רוחמה17/01/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 154שמורת טבע ניר עם07/12/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 155שטחים חקלאיים בברור09/05/1968
דרוםשמעונים, שדות נגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 1קיבוץ עלומים14/05/1985
דרוםשמעונים, שדות נגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 2קיבוץ עלומים21/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, שער הנגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 3שדרוג מתקן לטיפול בשפכים והקמת מבני משק קיבוץ עלומים - שמעונים01/06/2010
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 157שמורטת טבע - מכתש בארי01/02/1968
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 158/ 1שינוי לתכנית מפורטת חוות חקלאיות שקמים
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 1מרכז המושב מסלול27/07/1972
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 2מיקום מקלט - חלקה 5 - מושב מסלול06/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 3מושב מסלול22/04/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 4שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב מסלול22/12/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 5קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלול18/08/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 6משתלת ארבל מושב מסלול
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 7הרחבה קהילתית (70 יח''ד) מושב מסלול26/11/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 8מגרש 53 - מושב מסלול (מספר קודם 7/ מק/ 2133)11/09/2012
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 162מרכז חינוך - שער הנגב27/07/1972
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164כפר מימון22/11/1979
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 1מיקום מקלטים - מרכז תושיה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 11שינוי משפ"פ לאזור מגורים - כפר מימון מגרש 505
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 12בנה ביתך - כפר מימון25/09/2006
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 13מרכז תושיה07/10/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 14מגרש 55 - מרכז תושיה
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 2מיקום מקלטים - כפר מימון27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 3כפר מימון18/03/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 4מרכז תושיה -06/11/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 5תוספת 120 יחידות דיור - כפר מימון19/09/1990
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 167בית עלמין - מושב רנן09/10/1986