תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 1מושב זמרה - מרכז המושב02/04/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 2מיקום מקלטים - זמרה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 3מושב זמרה26/03/1981
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 169שמורת טבע בצומת נחל הבשור ונחל באר שבע
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 170קטע כביש צונת פלוגות צומת קרית מלאכי03/09/1970
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 172/ 23אזור מגורים ומבנים למוסדות ציבור בשכונה 11 תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 172/ 25מגרש 35 שכונה 11 תל שבע
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173אזור תעשיה ליד אופקים26/07/1973
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173/ 2מגרש 3 אזור תעשיה מרחבים17/01/2002
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173/ 3אזור תעשיה מרחבים
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 176כביש גישה - הבשור - אשכול30/11/1984
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 179חוות הבשור21/10/1976
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 179/ 1חוות הבשור - שמעונים
דרוםבני שמעון, שמעוניםתוכנית7/ 03/ 182/ 1מוסך - צומת בית קמה13/11/1980
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 182/ 2שרותי דרך - אזור בית קמה19/09/1990
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 183/ 20לקיה - שכונה 3 מגרש 4207/10/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 185שינוי תוואי כביש מס' 872 - קטע סעד - צומת מעון11/07/1974
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 1מרכז אזורי אשכול20/11/1989
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 2מרכז אשכול26/11/2009
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 186/ 3מרכז מ.א אשכול (תחנת תדלוק)09/10/1997
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 4מכון לטיפול בשפכים - "מגן"07/03/2002
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 5מגרש B 4 - קריית חינוך מ.א. אשכול10/08/2011
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 186/ 6מרכז מסחרי אשכול
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 191שמורטת טבע להב צפון15/06/1972
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192מרכז מבועים - שמעונים23/02/1978
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 1מרכז מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 13מבועים - מגרש מגורים מספר 50704/11/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 14מגרש 553 - מרכז מבועים17/09/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 15מגרש 517 - מבועים26/03/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 16מגרש 503 מבועים24/04/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 17מגרש 526 מבועים15/02/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 18הרחבת מושב מבועים
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 192/ 3שינוי יעוד מאזור תעשיה לכביש ומכביש לאזור תעשיה לצורך הקמת מסגריה - שמעונים09/06/1983
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 4אזור תעשיה מבועים07/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 5מרכז כפרי מבועים30/11/1987
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 6מרכז כפרי מבועים - שמעונים07/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 7אזור בניני ציבור - מבועים09/06/1999
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 8שינוי לתכנית מפורטת - אזור מבועים01/05/1996
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכנית7/ 03/ 193/ 2תחנת דלק צומת מגן20/11/1975
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 194/ 3מרכז לחינוך תרבות וספורט - קרית ספיר08/06/1978
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 194/ 4כפר טיפולי על"ה - קרית חינוך ספיר27/06/2002
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195ניר עם - מרכז השכלה16/10/1977
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 1ניר עם26/03/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 2קיבוץ ניר עם17/06/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 3/ אתחנת דלק ניר עם17/02/1983
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 4קיבוץ ניר עם10/03/1985
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 5היפודרום ומרכז ספורט אזורי - קיבוץ ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 6קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 197אזור תעשיה עזתה
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 197/ 1אזור תעשיה עזתה29/07/1990
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 3מגרש 114 אזור תעשיה עזתה19/11/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 6שינוי לתכנית מפורטת למגרש 90 אזור תעשיה עזתה28/02/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 197/ 7שינוי לתכנית מפורטת - שינוי בהנחיות בניה מגרש 201 אזור תעשיה עזתה08/02/1996
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 1מרכז שוקדה07/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 2מיקום ללמקלטים מושב שוקדה30/09/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 4מושב שוקדה27/10/1985
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 5מושב שוקדה29/06/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 199/ 1כביש מס' 25 קטע עוקף שדה תימן08/10/1992
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 200כביש עוקף עזה שער הנגב21/06/1971
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 201שמורת טבע ''כורכר גברעם'' - שער הנגב13/01/1972
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 1מרכז מושב ניר עקיבא18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 2שינוי לתכנית מאזור לבעלי מקצוע לאזור מגורים בנחלה חקלאית - ניר עקיבא10/06/1990
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 3מושב ניר עקיבא17/04/1997
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 4מושב ניר עקיבא28/01/2002
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 5הרחבת ניר עקיבא04/01/2011
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 205כביש בית קמה תל שוקת31/08/1979
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 206''עוף הנגב''20/05/1978
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 208גן לאומי נחל הבשור25/11/1965
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 208/ 1גן לאומי אשכול13/04/1972
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 208/ 2גן לאומי אשכול
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 209כפר עזה07/01/1982
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 209/ 2כפר עזה31/01/1989
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 3קיבוץ כפר עזה - הקמת שכונה חדשה07/05/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 4אזור תעשיה בקיבוץ כפר עזה08/02/2001
דרוםשמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 5קיבוץ כפר עזה
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 210תחנת דלק ליד צומת תל שוקת27/07/1978
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 210/ 1אזור שרותי דרך ונופש תל שוקת04/02/1990
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 211שכונה 8 תל שבע04/09/1980
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 212התישבות בדואית בנגב אלקיה04/01/1979
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 212/ 1לקיה צפון20/10/1983
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 214/ 1קרית החינוך עזתה07/02/1980
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 214/ 2קרית החינוך עזתה26/02/1987
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 214/ 4אתר הנצחה בקרית החינוך עזתה02/07/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216מרכז מעגלים02/08/1979
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 1מרכז כפרי ''מעגלים''09/07/1987
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 3מרכז אזרחי מעגלים
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 4שינוי יעוד ממתקן הנדסי למגורים בישוב מעגלים30/12/2004
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 5מגרש 216 מעגלים28/04/2010
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 217אתר לאומי - בית הבטחון בצאלים12/08/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 03/ 218/ 1קיבוץ ארז26/03/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארז26/03/1981
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 224כריית חומר ואדי בנחל הבשור28/12/1978
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225כרם שלום19/03/1970
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 1בית עלמין - כרם שלום18/03/1982
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 3כרם שלום17/04/2012
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 03/ 225/ 4תחנת שאיבה כרם שלום01/11/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 1מושב קלחים13/11/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 2מרכז מושב קלחים18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 4מושב קלחים29/08/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 5הרחבת הישוב קלחים