תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 6מגרש 261 מו/ב קלחים26/01/2012
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 227קיבוץ גבר-עם27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228קיבוץ כיסופים22/11/1979
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 2הרחבת קיבוץ כיסופים10/06/2004
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 3חלוקה למגרשים בקיבוץ כיסופים (מספר קודם 7/ מק/ 2103)17/06/2009
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 03/ 228/ 4חלוקה למגרשים קיבוץ כיסופים15/02/2012
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 230קו גז משדה הגז ''שדות'' אל שדה הגז ''זהר''26/07/1979
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231קיבוץ ברור חיל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 1מששבצת חקלאית קיבות ברור חייל07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 10אתר להטמנת פסולת יבשה ברור חייל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 2הרחבת מפעל דקו08/11/1984
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 3שטח לשרותי דרך ברור חייל17/12/2000
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 4קיבוץ ברור חייל11/12/2003
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 5הסדרת שטחי ציבור מגורים ומערכת דרכים - קיבוץ ברור חייל12/12/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 6תחנת שאיבה ''ברור חייל''20/08/2006
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 7מתחם גני שלמה ברור חיל
דרוםשמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 9מתקן הנדסי - קיבוץ ברור חייל29/06/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 1מיקום מקלטים מושב שדה צבי30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 2מרכז מושב שדה צבי18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 3מושב שדה צבי23/06/1985
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 4שדה צבי17/12/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צבי08/06/2005
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 6מגרש 41 - מושב שדה צבי
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 7מגרש 212 מושב שדה צבי08/07/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 8מושב שדה צבי מגרש 34422/12/2011
דרוםשמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 9מגרש מס' 41 - מושב שדה צבי
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233מבטחים (מספר קודם: עג/119)10/03/1954
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 1מיקום למקלטים במושב מבטחים27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 2מושב מבטחים
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 233/ 4תחנת סניקה לביוב מבטחים
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 1מושב גבעולים - מיקום למקלטים27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 10הרחבת מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 11מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 12חלוקה והגדרת מגרשים משק 18א', 18ב' מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 13מושב מלילות
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 14מושב גבעולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 2מרכז שיבולים08/05/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 3מוושב מלילות01/07/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 4מרכז גבעולים01/10/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 5מרכז מושב מלילות18/11/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 6מרכז גבעולים30/12/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 7שינוי לתכנית מפורטת תוספת יח"ד מושב מלילות28/07/1994
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 8מושב גבעולים03/12/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 9מושב שיבולים28/12/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235/ 1מיקום מקלטים - בית הגדי30/09/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235/ 2שינוי מאזור מגורים לבעלי מקצוע לאזור מבנה ציבור+ ש.פ.פ. מושב בית הגדי06/05/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 03/ 235/ 3שינוי בזכויות בניה - מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 1מושב תפרח30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 10הגדלת זכויות בניה במגרשים 325, 326 - מושב תיפרח04/09/2007
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 11מושב תפרח - שינוי יעוד במגרש מס' 26
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 12מתקני הספקת מים תפרח
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 2מושב תפרח11/03/1985
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 3שינוי מקרקע חקלאית לאזור מגורים לבעלי מקצוע29/12/1987
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 4חלקה 65 - מושב תפרח01/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 5מושב תפרח מגרשים 274 - 27303/11/1994
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 6מושב תפרח28/11/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 7הקמת מעון יום במושב תפרח21/07/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 8הרחבת הישוב תפרח21/06/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 03/ 236/ 9קרית החינוך ארץ הנגב - מושב תפרח
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 1מיקום מקלטים - מושב שרשרת27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 2מושב שרשרת28/12/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 3הרחבת מושב שרשרת20/02/2008
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 4שימושים חקלאיים - מושב שרשרת
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 5הרחבה קהילתית מושב שרשרת
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 6שינוי יעוד בחלקה חקלאית מושב שרשרת09/04/2008
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 7מושב שרשרת15/02/2012
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238תוכנית 7/ 03/ 23820/02/1958
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 1נחל עוז והסביבה07/01/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 2שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת דלק - נחל עוז23/06/1985
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 3הרחבת קיבוץ נחל עוז
דרוםשמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 5פארק הפילים - נח''ל עוז
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 239מושבים ישע ועמי עוז09/04/1959
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 1מיקום מקלטים עמי עוז27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 2מיקום מקלטים - מושב ישע04/09/1980
דרוםשמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 239/ 3תיקון לתכנית מפורטת- הקטנת קווי בניין מושב ישע.
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 4הקמת תחנת דלק - מושב עמיעוז28/10/1993
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 6מושב עמי עוז
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 7מושב ישע - הרחבת המושב13/05/1999
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 03/ 239/ 8הרחבה קהילתית מושב עמיעוז
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 03/ 239/ 9מושב ישע - הרחבת נחלות
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240שכונה 1 + שכונה 10 חורה17/01/1980
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 1שכונה 1 חורה29/09/1989
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 10שכונה 1 בחורה09/03/2000
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 16מגרש 149 - שכונה 4 - חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 17שכונה 10 - מגרש 31 חורה23/06/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 18אזור מסחרי וציבור - שכונה 4 - חורה24/03/2010
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 19שכונה 4 - מגרש 54 חורה05/06/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 2שכונה 10 חורה26/03/1989
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 20מבנה מגורים בישוב חורה שכונה 10 מגרש 3513/10/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 21מגרש 39 שכונה 10 חורה26/06/2011
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 22מגורים ומסחר מגרש 1380 שכונה 1 - חורה26/01/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 23שינוי יעוד במגרש מס' 901 והגדלת זכויות בניה במגרש 81 שכונה 10 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 24שכונה 10 מגרש 14 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 25מגרש 124 שכונה 10 - חורה14/06/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 26מגרש 601 שכ' 1 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 27שכונה 10 מגרש 2 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 28שכונה 10 מגרש 6 - חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 29מגרש 35 שכונה 4 חורה