תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 3שינוי בהנחיות בניה - שכונה 10 חורה22/10/1989
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 30מגורים במגרש 78 שכונה 10 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 4שכונה 1 חורה שלב ב'20/05/1993
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 5שכונה 10 חורה29/07/1990
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 6יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים א' וקביעת הנחיות בניה. שכונה 428/03/1991
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 7שינוי בהנחיות בניה - שכונה 4 בחורה28/10/1993
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 8שינוי יעוד בין מגרש למגורים למגרש בנייני ציבור וקביעת קוי בנין למגרש צ6-18/01/1996
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 9הקמת אזור מגורים א' שכונה 10 - חורה06/07/1997
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 241בית עלמין בשדרות07/08/1980
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 242בריכות ניקוז ואידוי מי מלח18/11/1982
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 244ישוב בדואי אל הוזייל שובל25/12/1969
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 1שכונה 18- כסייפה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 249/ 2שכונות 18 ו- 19 - כסייפה19/08/1997
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 3שכונה 19 - כסייפה02/08/2006
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 256כסייפה02/04/1980
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 1מתקני טיהור - קיבוץ רוחמה29/10/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 2/ אקיבוץ רוחמה- תכנית מפורטת01/05/1987
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 3הרחבת הישוב רוחמה18/02/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 4קיבוץ רוחמה
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 267שכונה 3, 6 תל שבע07/08/1980
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 267/ 1שינוי בהנחיות בניה מגורים א' שכונות 3, 6 - תל שבע12/12/2006
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 268אתר לאומי - בית הבטחון מבטחים12/08/1981
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 269אתר לאומי בית הבטחון12/08/1981
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 271ברכת ויסות תקומה
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 274תחנת נסיונות גילת03/02/1955
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 275שינוי יעוד מאזור חקלאי לתחנת טרנספורמציה19/02/1981
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 276תכנית מפורטת למושב יתד מס' 1 בפתחת שלום
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 277ישוב מס' 2 - ישובים בחבל הבשור בפיתחת שלום
דרוםשמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 277/ 1הרחבת מושב שדי אברהם27/09/2005
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 278מושב מס' 3 בפתחת שלום10/06/1990
דרוםשמעונים, אשכול, פריגןתוכנית7/ 03/ 278/ 2חלקה ב' מושב פריגן07/11/2011
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 279תוכנית מפורטת לישוב מס' 7 בפיתחת שלום
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 280קיבוץ סופה19/02/1981
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 03/ 280/ 2קיבוץ סופה
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 03/ 280/ 3קיבוץ סופה - הרחבה20/08/2007
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 281שטח למתקני קירור ואיחסון זמניים - חוות הבשור
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 285מושב עובדים בצומת מגן01/10/1981
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 1מושב עין הבשור04/02/1990
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 2שינוי לתכנית מפורטת - מושב עין הבשור תוספת 80 יח' דיור.19/06/1997
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 3ישוב קהילתי - עין הבשור16/04/2001
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 4גן תעסוקה עין הבשור02/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 6עין הבשור - אזור חקלאי
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 7חוות לולים - עין הבשור
דרוםשמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 8חוות לולים עין הבשור חווה מס' 2
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 287כביש כרם שלום ניצנה01/10/1981
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 288פתחם שלום - יבול05/11/1981
דרוםשמעונים, אשכול, יבולתוכנית7/ 03/ 288/ 1הרחבת מושב יבול21/12/1998
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289קיבוץ חולית29/10/1981
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289/ 1קיבוץ חולית - שמעונים29/09/1989
דרוםשמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289/ 3קיבוץ חולית
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 290שכונה 26 תל שבע26/03/1981
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 290/ 1שכונה 26 תל שבע09/07/1989
דרוםשמעונים, אשכול, דקלתוכנית7/ 03/ 291דקל29/10/1981
דרוםשמעונים, אשכול, דקלתוכנית7/ 03/ 291/ 1הרחבת מושב דקל09/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 292צומת גבולות13/10/1983
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 293ישוב מס' 4 בפתחת שלום05/11/1981
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 294ישוב מס' 8 - בפתחת שלום29/10/1981
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 295שכונה 15 - כסייפה25/05/1986
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 295/ 1שכונה 15 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 1שכונה 13 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 2מגרשים 106, 107 שכונה 13 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 297/ 3הגדלת זכויות בניה - שכונה 13 מגרש 111 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 298שכונה 14 כסייפה15/05/1986
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 299שכונות 16, 17 כסייפה15/05/1986
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 302/ 1קיבוץ נירים29/07/1986
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכנית7/ 03/ 304/ איתד, בכניסה למושבי פתחת שלום09/06/1983
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 306חניון נופש יער שרשרת01/10/1989
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 307אתר פסולת ליד צאלים18/11/1982
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 308אדמות חקלאיות מ.א. אשכול18/11/1982
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311שכונת מגורים בערוער שכונה 221/01/1982
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 1/ בשכונה מס' 2 בערוער28/03/1996
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 10שכונה 2-א' ערוער19/12/1995
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 11שכונה 2 א' ערוער13/10/1996
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 12שכונה 2 ביישוב בידואי ערערה בנגב23/08/2001
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 13הקמת שטח לבנייני ציבור בשכונה 2ב' ערערה בנגב03/05/2005
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 14שינוי יעוד במגרשים 659, 935 לשטח למתקנים הנדסיים - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 15שכונה 2 - מגרש 654 - ערערה31/12/2006
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 16שכונה 2 א' - מגרש 62 ערערה בנגב19/03/2009
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 17שכונה 2 א' - מגרש 69 - ערערה בנגב26/06/2008
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 18שכונה 2, מגרש 214 ערערה בנגב12/01/2009
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 21הגדלת זכויות בניה במגרש 226 שכונה 2 ערערה26/01/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 22מגרש 32 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 23שכונה 2 מגרש 93 א', 9300 ערערה בנגב01/11/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 24שינוי קוי בניה, שינוי אחוזי בניה ותוספת קומה שלשית למגרש 71 שכונה 2 א' ערערה07/11/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 25שינוי זכויות בניה - מגרש 218 שכונה 2 ערערה26/01/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 26שכונה 2 מגרש 931 ערערה
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 27מגרש 20 - שכונה 2 ב' ערערה בנגב07/11/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 28מגרש 12 שכונה 2 א' ערערה בנגב21/05/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 29מגרש 35 שכונה 21 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 3שכונה 2 א' ערוער14/10/1985
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 30מגרשים 175, 174, 173 שכונה 2 - ערערה בנגב22/10/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 31הגדלת זכויות בניה במגרש 19 שכונה מס' 2 א' ערערה בנגב19/11/2012
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 32שכונה 2 מגרש 139 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 33שכונה 2 מגדרש 77 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 34שכונה 2 א' מגרש 59 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 35מגרש מגורים 27, שכונה 2 - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 36מגרש 61 שכונה 2 א' ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 37מגרש מגורים 61 שכונה 2ב' ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 38מגרש 183 שכונה 2 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 39שכ' 2 ב מגרש 11 ערערה בנגב