תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 4שכונה 2 ב' ערוער31/12/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 5שכונה 2 א'07/03/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 5/ אשכונה 2א'- ערוער25/11/1997
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 6מגרשים 62-57 ערוער שכונה 2 א' - שמעונים20/05/1990
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 7שכונה 2א' - ערוער18/02/1993
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 8שכונה 2 ב' - מגרשים 91 - 86, 23 - 1918/03/1993
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 9שכונה 2 א' בערוער20/11/1994
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312שכונה 1 בערוער21/01/1982
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 10שכונה 1 מגרש 45 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 2שכונה 1 ערוער13/02/1992
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 3שכונה 1 בערוער20/11/1994
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 5שכונה 1 מגרשים 7, 8, 9 ערוער08/07/2010
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 6מגרש 146 ערערה שכונה 1
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 7שכונה 1 מגרש 145 ערערה בנגב10/08/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 8הגדלת אחוזי בניה ותוספת קומה למגרש 64 שכ' 1 ערעה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 9שכונה 1 מגרש 150 א' ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 1/ אשכונה 3 ערוער29/09/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 2שכונה 3 מגרש ה ערערה
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 2/ אשינוי יעוד למגורים במגרש ה' - שכונה 3 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 3שכונה 3 מגרש 92 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 4מגרש 67 שכונה 3 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 5שכונה 3 מגרש 84 - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 6שכונה 3 מגרשים 60-56 - ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 7שכונה 3 מגרש 71 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 313/ 8מגרש 73 שכ' 3 ערערה בנגב
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 315פרוזדור חשמל בגבעות להב09/06/1983
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 316שכונה 24 - כסייפה18/09/1994
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 317ערוער - שכונה 512/11/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 1שכונה 5 א' ערוער29/09/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 2הקמת מסגד בשכונה 5א' בערוער14/11/1991
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 3שכונה 4 ערוער19/11/1993
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 5שכונה 5 א' ערערה בנגב06/04/2003
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 6מגרש 19 שכונה 4 ערערה בנגב07/03/2010
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 8שכונה 4 מגרשים 65 +66 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ אשכונה 4 ערוער29/07/1990
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319שכונה 43 - כסייפה12/06/1988
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 1שכונה 43 בכסייפה13/02/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 2שכונה 43 כסייפה24/12/1992
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 319/ 3שכונה 43 בכסייפה28/07/1994
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 5שכונה 43 - כסייפה27/06/2004
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 6שכונה 43 מגרש 917 כסייפה12/10/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 319/ 7מגרש 37 שכונה 43 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 1שכונה 30 - כסייפה01/03/1988
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 320/ 2כסייפה שכונה 3023/01/1997
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 3שכונה 30 - מגרש 74 - כסייפה20/08/2006
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 4שכונה 30 - מגרש 37 כסייפה28/02/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 5שכונה 30 מגרש 26 כסייפה19/03/2009
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 6הגדלת זכויות בניה כסייפה שכונה 30 מגרשים 65-6623/02/2011
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 7הגדלת זכויות בניה שכ' 30 מגרש 4 - כסייפה14/11/2012
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ אשכונה 30 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 321/ אשכונה 21 כסייפה10/06/1990
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 322/ 2מגורים א' בשכונה 25 - כסייפה13/11/1997
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 3שכונה 25 מגרש 8 - כסייפה25/09/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 4שכונה 25 מגרש 5 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ 5מגרשים 63-64-65 שכונה 25 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 322/ אשכונה 25 כסייפה22/10/1985
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324כסייפה, שכונה מס' 42.22/08/1985
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 324/ 1שכונה 42 - כסייפה13/10/1996
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 3הרחבת מגרשי מגורים - שכונה 42 - כסייפה12/01/2006
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 4שכונה 42 כסייפה05/02/2009
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 5הגדלת זכויות בניה שכ' 42 מגרש 20 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 6הגדלת זכויות בניה שכונה 42 מגרש 171 כסייפה
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 325/ אתכנית מתפורטת שכ' 6- ערוער29/07/1990
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326שכונה 4 א'29/09/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 1שינוי משצ"פ לשטח מבנה ציבור (מסגד)09/09/1990
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 2מגרש 66 - שכונה 4 א' ערערה בנגב08/02/2010
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 3מגורים 68 שכ' 4 א' ערערה בנגב14/06/2011
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 4מגרש מגורים 29, שכונה 4 א' מגרש 29 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 327כסייפה, שכונה מס' 32.22/08/1985
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330שגב שלום - חלק א'04/02/1990
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 1שכונה א' - שגב שלום26/03/1989
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 10מגרש 172 שכונה א' - שגב שלום26/11/2012
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 11מגרשים 142, שכונה א' שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 2שכונה ג' - שגב שלום30/07/1989
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 3שינוי לתוכנית מפורטת משטח לבניני ציבור לאיזור מסחרי שגיב08/10/1992
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 5מתקן הנדסי מרכזת טלפונים שכונה ג שגב שלום20/11/1994
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 6הגדלת שטח לבנייני ציבור שכונה ג' שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 8תחנת משטרה - שגב שלום17/09/2008
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 330/ 9שגב שלום - שכונה א מגרשים 236
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331שגבח שחטן - שלב ב'22/01/1990
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 1שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח ואזור מגורים א' לאזור לבנייני ציבור שגבל שלום07/03/1988
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 2שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי - שכונה ב' שגיב26/03/1992
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 2/ אהקמת שטח לבניני ציבור (גן ילדים) שגב שלום20/02/2000
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 4שכונה 2 מגרשים 33, 32 שביל ניקוז שגב שלום
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 5שכונה ב' - מגרש 74 - שגב שלום24/03/2010
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 6מסגד במגרש 101 שכונה ב' שגב שלום22/03/2007
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 7הכניסה לשגב שלום12/12/2007
דרוםשמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 8שכונה ב' מגרשים 8-9 שגב שלום
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 332כביש חיבור דביר להב09/07/1989
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 334/ אמוסד לעברינים צעירים דרומה מאופקים19/01/1986
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 335תכנית מפורטת מחצבת חצרים
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337שכונה 31 כסייפה10/11/1985
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 1תוספת מגרשים בשכונה מס' 31 כסייפה12/12/2007
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 2שכונה 31 מגרש 3 כסייפה
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 3שכונה 31 מגרש 7 כסייפה04/09/2008
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 4הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בניין מגרש 101 שכונה 3124/12/2009
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 338מרעה בנחל הבשור28/01/1988
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 338/ 1נחל הבשור, קטע פארק האפיק22/03/2007
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 341תכ' מפורטת קו ביוב ושטח לניצול קולחי ב"ש01/12/1986
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 341/ 1מכון טיהור מערבי - דרומית לאופקים10/05/1998