תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעוניםתוכנית7/ 03/ 342קו ביוב ושטח טופול וניצול קולחי נתיבות05/06/1986
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 342/ 1מכון לטיפול בשפכים נתיבות15/07/2002
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 343תחנת דלק פז ערוער30/07/1989
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 346מרעה הנחל הבשור - חוות נעמיות28/07/1986
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 346/ 1חוות הנעמיות נחל הבשור01/10/1998
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 348שכונה 45-46 כסייפה13/11/1986
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 348/ 1הגדלת זכויות בניה שכונה 45 מגרש 337 כסייפה16/09/2010
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 348/ 2מגרש 15 שכונה 45 כסייפה
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 352שכונה 37-38 תל שבע15/06/1989
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 352/ 1מגרש 501 - שכונה 37-38 - תל שבע02/06/2004
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 352/ 2שכונה 38 - מגרש 70 תל שבע12/01/2009
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 357פארק ''סיירת שקד'' נחל אופקים30/11/1987
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 359שכונה 36 תל שבע01/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 360מרעה בתל מפסח (ניר עקיבא)25/10/1990
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 360/ 1אזור מרעה בתל מפסח03/11/1994
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361מתחם צ 1 לקיה15/06/1989
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 1הגדלת שטחי מגרשים למגורים ע''י שינוי יעוד משצ''פ בשכונה 1 מגרשים 66-67 לקיה28/06/2006
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 2מגרש 58 שכונה 1 - לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 3מגרש 11 שכונה 1 לקיה14/06/2011
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 4מגרש 10 שכונה 1 לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 5מגרשים 4, 3, 50 שכונה 1 לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 362לקייה, מתחם ד-1 שכונה 7 .15/06/1989
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 362/ 1שכונה 7 - לקייה16/01/2003
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363תכנית מפורטת צ/2 לקיה.
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 1לקייה, שכונה 2.29/09/1989
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 2שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מסחרי לקיה צ / 230/06/1998
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 3/ אמתחם צ / 2 - לקיה שינוי פרצלציה של גוש מגרשי22/05/1997
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 4הוספת מגרשים לבניני ציבור ומגרשי משחקים שכונה צ / 2 - לקיה13/11/1997
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 363/ 5אזור מגורים, בנייני ציבור ומסחר - שכונה צ2- לקיה09/08/2000
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370תל-שבע, שכונה מספר 710/03/1989
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370/ 1שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים - שכונה 7 - תל שבע29/03/2007
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 370/ 2מגרש 138, שכ' 7 תל שבע
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 373כסייפה, שכונה מס' 40.20/11/1989
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 374שכונה 7 - ערוער27/06/1990
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 376אזור תעשיה תל שבע04/02/1990
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 376/ 2שכונה 20 - תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 376/ 2/ אשכונה 20 תל שבע01/11/2012
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378שכונה 4, 5 תל שבע11/06/1990
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378/ 1שכונה 5 ו- 4 ביישוב תל שבע20/05/1993
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378/ 2שינוי יעוד ממגורים לבנייני ציבור30/06/1996
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378/ 3מבנה ציבור תל שבע08/08/1996
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 378/ 4שכונות 5,4 - תל שבע23/11/1998
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 381תכנית מפורטת - שכונה 15 - תל שבע27/05/1991
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 381/ 1שכונה 15 - תל שבע
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 381/ 2אזור בנייני ציבור - מגרש 29 שכונה 15 - תל שבע26/02/2007
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382שכונה 3 חורה12/09/1991
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 1שכונה 3 חורה10/03/1994
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 10הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין מגרש 18 שכונה 3 חורה29/06/2009
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 11מגרש מגורים 44, שכונה 3 חורה09/08/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 2אזור למבנה ציבור שכונה 3 חורה24/12/1995
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 4אזור מגורים א' בשכונה 3 בחורה31/10/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 5שכונה 3 מגרש 39 חורה05/01/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 6שכונה 3 - אזור מסחרי חורה17/09/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 7שכונה 3 - מגרש 20 חורה21/07/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 8הגדלת זכויות בניה במגרש 36 שכונה 3 - חורה07/10/2010
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 9הגדלת זכויות בניה - מגרש 29 שכונה 3 חורה16/09/2010
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 383שכונה מס' 5 בחורה30/01/1992
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 383/ 1שכונה 5 חורה06/10/1994
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 385אזור תעשיה - ערוער30/01/1992
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 385/ 1אזור תעשיה ערוער28/11/1996
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386מתחם צ6- אלקיה02/01/1992
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 1שכונה מס' 6 - לקיה מגרש 1001 ומגרש 100229/07/1999
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 5מגרש 1001 שכונה 6 לקיה
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 6שכונה צ/ 6 - מגרש 42 לקיה23/07/2007
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 7מגרשים 15-19 שכ' 6 לקיה09/08/2012
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 386/ 8שכונה צ-6 מגרשים 36-39 לקיה09/08/2012
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 387שכונה 11 - כסייפה19/11/1993
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 387/ 13 מגרשי מגורים בשכ' 11 - כסייפה
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 388אזור ספורט - תל שבע02/09/1993
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 391מחצבת חלוקי נחל חצרים21/04/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 392מחצבה בנחל פטיש (נדיר בע"מ)07/06/1998
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 394קרית חינוך בחורה18/11/1998
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 396חוות הזרע עזתה03/11/1994
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 396/ 1תחנת דלק ושרותי דרך - חוות יזרעם
דרוםשמעונים, אשכול, שדי אברהםתוכנית7/ 03/ 400מושב שדה אברהם13/07/1995
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 402תחנת תדלוק ערוער18/06/1996
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 404תכנית מפורטת - תוספת 34 מגרשים לשכ' מס' 1 בתל שבע.14/11/1996
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 405מרכז הישוב- כסייפה29/07/1997
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 405/ 1אזור מסחר ומלונאות - כסייפה
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 406שטח כריית חלוקי נחל צאלים (מזרח)
דרוםשמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 407הקמת שכונת מגורים שכונות 1, 3 בערוער31/07/1997
דרוםשמעונים, שער הנגב, איביםתוכנית7/ 03/ 408קו ביוב ושטח אגירה וטיפול בשפכים - מרחבים
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 409שכונה מס' 11 - לקיה10/09/1998
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 409/ 1מגרש A 28 שכונה 11 לקיה25/11/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 411יח"מ- מפעלים אזוריים23/06/2005
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412שכונה 9 - חורה31/10/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 1שטח לבנייני ציבור - שכונה 9 חורה29/02/2004
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 2ממוש זכויות בניה למבנה ציבור - שכונה 9 חורה12/01/2006
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 3תכנית איחוד וחלוקה ושינוי יעודי קרקע בשכונה 9 - חורה05/01/2012
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 413מרכז אזרחי חורה12/01/1999
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 415מושב קלחים - הרחבת המושב על ידי תוספת יח"ד30/03/2000
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 416יעוד שטח ציבורי פתוח - תל שבע23/09/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 417שכונה 18 - חורה25/06/2006
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 418מרכז אזרחי חורה
דרוםשמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 419איחוד מגרשים להקמת מבנה ציבור - מסגד שכונה 11 תל שבע19/10/1999
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 422שכונה 13 חורה14/07/2004
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 424שכונה 8 חורה09/11/2000
דרוםשמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 426גן ילדים בשכונה המרכז לקייה09/06/2002
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 427שכונה 20 כסייפה17/01/2002
דרוםשמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 427/ 1מגרש 921 - שכונה 20 - כסייפה11/12/2003