תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 297חרוב - ישוב כפרי קהילתי02/04/2008
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 298מאגר לכיש קולחי לכיש עציון
דרוםשקמיםתוכנית6/ 02/ 299מאגר לכיש לאיגום מי שפד"ן
דרוםשקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 02/ 301גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 302מתקן לטיפול בשפכים שומריה19/01/2009
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 305תכנית מתאר למזרח לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 307כביש גישה לתלמי יפה - גיאה
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102תכנית מפורטת של הקיבוץ04/09/1980
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 1הרחבת יעוד מגורים23/06/1985
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 2שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור07/03/1988
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 3קיבוץ נגבה17/03/1996
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 4מאגר למי שטפונות וקולחין קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 6כביש עוקף נגבה19/09/2007
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 7אתר הנצחה ב"גבעת תום ותומר" - קיבוץ נגבה23/02/2011
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 8מאגר מים 105 - קיבוץ נגבה24/05/2009
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 9הרחבת אזור תעשיה קיבוץ נגבה15/02/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 105מסוף לדלק גולמי אשקלון- דרום24/09/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 106תוכנית מפורטת - קו נפט - בית שקמה27/08/1957
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 107תחנת דלק בשקמים15/07/1976
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 1קיבוץ גלאון01/05/1996
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאון24/05/2009
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 3קיבוץ גלאון - הסדרת המצב הקיים - שקמים
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 4הרחבת אזור מבני משק - גלאון
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 5גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד - מס' קודם 6/ מק/ 214309/08/2012
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ אתכנית מפורטת - קיבוץ גל - און
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 3תחנת טרנספורמציה05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 4בית-עלמין14/05/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 5שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים30/01/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 6קיבוץ כרמיה - הרחבת 138 יח"ד15/10/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 110/ 2שינוי תואי מסילת ברזל אשקלון-קרית גת24/09/1981
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 1איחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש.27/07/1980
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 2שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים16/11/1984
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 3קיבוץ רבדים - יעוד שטח לתעשיה ולתיירות12/06/1994
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 5אזור תעשיה - קיבוץ רבדים11/04/2000
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 6קיבוץ רבדים כולל שכונה קהילתית09/11/2004
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 7קיבוץ רבדים - מלונאות
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 8אזור תעשיה רבדים
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 1הפיכת שטח חקלאי לחלקה של מתיישב19/09/1977
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 2/ אמושב עוזה - חלקה 8509/09/1999
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 3מקלטים07/01/1982
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 4ביטול ואיחוד חלקות18/03/1982
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 7שכונה קהילתית - מושב עוזה21/05/2012
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113שינוי גבולות חלקות06/05/1982
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 1התאמת שטחים לצרכים שונים06/05/1982
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 2שטח בנוי23/06/1985
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 4שינוי לתכנית מפורטת - אזור תעשיה קיבוץ גת
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 113/ 5מפעל גניר - אזור תעשיה12/02/1995
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 6בית ספר אזורי קיבוץ גת31/08/1995
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 7קיבוץ גת10/04/1997
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 9"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 2שינוי לתכנית מפורטת מושב נועם27/06/2002
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 3תוספת 26 יחידות קהילתיות במושב נועם21/05/2002
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 4הרחבת מושב נועם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117מושב מבקיעים29/03/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 1שינוי גבול גוש 284601/07/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 2תחנת תדלוק31/03/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 3חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעים22/07/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 4מושב מבקיעים - הרחבה03/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 119חוות מרים - שקמים04/03/1976
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 1קיבוץ זיקים24/08/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 2ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 3יעוד שטח לחוף רחצה זיקים07/01/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 4שינוי גבולות חלקות18/03/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים07/07/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 120/ 7קידוח ''יד מרדכי 18''05/01/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 9תוספת זכויות בניה במגרש 61 קיבוץ זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 1ביטול חלקות וחלוקה מחדש.15/05/1980
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 121/ 2חניון דרך03/11/1987
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 3אזור ספורט וארועים - קיבוץ גבר-עם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 4אזור תעסוקה בקיבוץ גבר עם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 5הרחבת קבוץ גברעם
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 1תכנית מפורטת מרכז יואב צומת ראם.29/06/1978
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 10מרכז יואב - מתקני שידור - צומת ראם - שקמים
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 11אזור מסחר צומת ראם
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 12פארק תעסוקה יואב
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 13איזור תעסוקה "הנגב" - מ.א. יואב
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 2תכנית מפורטת מרכז יואב צומת ראם.11/12/1980
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 3תיקון לתוכנית מפורטת בצומת ראם
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 4שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - יואב26/03/1989
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 5שינוי תוכנית מפורטת - מרכז יואב15/04/1990
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 8הסדרת כביש כניסה למתחם יואב31/12/2000
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 9ביטול דרך צדדית מס' 1 - שינוי חלק מתוואי כביש 3 - צומת ראם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123תכנית מפורטת מושב תלמי יפה23/11/1973
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 1קביעת אזורים למגורים01/07/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 2שיוי יעוד מש.פ.צ. לשטח למבני ציבור. כביש שרות23/02/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 3שינוי תוואי דרך. שינוי מאזור מלאכה לתעשיה.28/01/1988
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 4הרחבת מושב תלמי יפה17/12/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 5חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפה06/08/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 6תלמי יפה - הרחבה ב'26/06/2008
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125תעשיה30/11/1984
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 2מרכז נהורה - בית אריזה18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 3מגרש למרכז טלפונים30/11/1984
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 5תחנת תדלוק נהורה14/03/1994
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 7הרחבת נהורה
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 126תוכנית מפורטת שמורת טבע בחולות כרמיה01/02/1968
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 1מיקום למקלטים במושב בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 2מושב בית שקמה03/02/1994
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 3מפעל בטון בית שקמה