תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 4חלקה 85 - מושב בית שקמה דני ביטו - מס' קודם 6/ מק/ 211601/11/2012
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 128תכנית מפורטת מתקן בטחון10/08/1972
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 128/ 1תיקון לתכנית מפורטת- שינוי גבולות ליגד מושב רווחה
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129מרכז חינוכי אזורי שפירא22/12/1977
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 1שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה דרך ומתקן הנדסי - מרכז שפירא13/06/1991
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 2מרכז שפירא08/01/2009
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 3מרכז שפירא14/03/1994
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 4מרכז שפירא - הגדלת זכויות במגרש מס' 6225/11/2010
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 129/ 6אחוזת אתרוג - חלקה 7301/06/2010
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 7הרחבת מרכז שפירא
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 131חוות הזרע "מבחור"26/03/1981
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 131/ 1כביש 35 - קטע פלוגות קרית גת04/05/1997
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 2מרכז כפיר - אבן שמואל15/01/1976
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אבן שמואל - שפיר13/06/1991
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 5שינוי בהנחיות בניה - מרכז אבן שמואל21/05/1992
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 8אבן שמואל
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 133תכנית מפורטת "הזרע ברורים" מ"א יואב07/12/1972
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 133/ 1תכנית מפורטת - מרכז יואב הרחבה02/08/1979
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 133/ 2מתחם משקי הדרום / סיבי הדרום
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134תכנית מפורטת מושב זבדיאל16/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134/ 1שינוי בתכנית מרכז מושב זבדיאל07/01/1982
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134/ 2מושב זבדיאל01/02/1998
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזורים22/11/1979
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 1מרכז חינוכי צפית במושב כפר מנחם14/02/1974
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 2שינוי יעוד מבית עלמין לשפ"פ09/07/1989
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 3אזור תעשיה בקיבוץ כפר מנחם09/03/2000
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 4קיבוץ כפר מנחם18/04/2000
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 135/ 6אתר משולב לכריית חול והטמנת פסולת יבשה כפר מנחם דרום29/03/2005
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 7אתר לכריית חרסית כפר מנחם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 8אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.25/11/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136תכנית מפורטת מושב ניר-ישראל צומת ראם - -אשקלון23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 1שינוי יעוד מבניני צבור למגורים - גוש 267310/09/1987
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 2מושב ניר ישראל13/02/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 3מושב ניר ישראל11/05/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מושב ניר ישראל28/05/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 5מושב ניר ישראל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 6מגרש 95 A ניר ישראל (מגרש לבעלי מקצוע) - שקמים16/09/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 7שינויים באזור מגורים בנחלה ניר ישראל
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137תכנית מפורטת למושב יד נתן11/08/1955
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 1ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים אזוריים18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 2מושב יד נתן14/11/1996
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 3אזור ספורט ושפ"פ מושב יד נתן18/08/2008
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 4יד נתן - הרחבת שטח למגורים19/06/2006
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 5הרחבה ב' - מושב יד נתן
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138תכנית מפורטת - מושב משען05/05/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 1תכנית מפורטת למיקלטים - מושב משען
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 3מושב משען09/06/1999
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 4הכול לחקלאי - מושב משען
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 138/ 5מ.ט.מ. משען
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 139תכנית מפורטת מצפה מגנטי - במושב אמציה
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140תכנית מפורטת למושב עובדים23/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב רווחה
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 2שינוי רוחב בדרך18/03/1982
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 3הרחבת מושב רווחה04/11/1997
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142בית עלמין10/03/1985
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 3קיבוץ בית ניר21/06/2004
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 4הסדרת מגרשים - קיבוץ בית ניר18/08/2008
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 5שטח לגדר בטחון קיבוץ בית ניר
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143תכנית מפורטת מושב משואות יצחק.30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 1שינוי לתכנית מפורטת מושב משואות יצחק30/11/1987
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 1/ אקביעת יעודי קרקע03/11/1987
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 2תחנת תדלוק משואות יצחק15/12/1994
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 3משואות יצחק15/02/1996
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 4מושב משואות יצחק09/03/2000
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 5מוסד קהילתי- מושב משואות יצחק09/11/1999
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 6קביעת שטח לאזור תעשיה - משואות יצחק10/11/2002
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 7משואות יצחק - חלוקת מגרשים01/06/2010
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 8הגדלת אזור תעשיה - משאות יצחק - שקמים13/10/2009
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ 03/ 145תכנית מפורטת של הישוב18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ 03/ 145/ 1מושב ניר חן10/09/1998
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146מושב שפיר
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 1מקלטים14/01/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 2ביטול ואיחוד חלקות וחלוקה מחדש07/01/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 3הרחבת מושב שפיר09/12/1997
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 4חלוקת מגרשים - חלקה 9 - מושב שפיר - שקמים
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 5משק 85 מושב שפיר07/03/2010
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147תכנית מפורטת- מושב זרכיה30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב זרחיה
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 2מושב זרחיה28/12/1995
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 4שטח לבנייני ציבור והקמת 17 יח"ד - מגורים א'20/12/2001
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 6תוספת 19 יח"ד שכונת החורשה - מושב זרחיה07/11/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151תכנית מפורטת קיבוץ יד מרדכי12/05/1975
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 1ביטול ואיחוד חלקות ופיתוח השטח05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 2שינוי יעוד מתעשיה לדרך וממבני ציבור לתעשיה ומ28/07/1983
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 3שרותי דרך16/11/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 4שינוי משטח חקלאי לשטח לבניני ציבור ולדרך - מוסד חינוכי שקמה02/01/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 5שכונת הנחל יד מרדכי (מס' קודם 6/ מק/ 2131)
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152תכנית מפורטת קיבוץ ניצנים16/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 2שינוי לתכנית מפורטת- קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 3תכנית מפורטת של הקיבוץ13/08/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 6אזור מגורים - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 7מוקד משולב ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 8מאגר ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 9ניצנים - אזור ספורט, תעסוקה ומבני משק
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 153תכנית מפורטת לחלקה חקלאית בני גדרה30/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 154תכנית מפורטת לפרדסים בחממה30/10/1969
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 155תכנית מפורטת למטעים כרמון30/11/1972
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 155/ 1תכנית מפורטת למזבלה אזורית בשטח כרמון - מועצה אזורית שפיר
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 155/ 2שינוי יעוד קרקע חקלאית למכון עבור זבל עופות בשטח בשטח "כרמון"29/04/1976
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156מושב הודיה