תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 2שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב הודיה15/08/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 3הגדלת נחלות 69-70 והסדרת נחל - מושב הודיה10/12/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 4יצירת נחלה בשטח לבנייה ציבור - מושב הודיה01/06/2010
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157תכנית מפורטת של הישוב27/07/1980
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 1ביטול ואיחוד חלקות27/07/1980
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 2תכנית מפורטת למקלטים - מושב קוממיות
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 3מושב קוממיות09/09/1999
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 4מושב קוממיות - מרכז ללימוד והדרכה "זרעים"
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158תכנית מפורטת מושב גיאה30/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 1תכנית מפורטת למקלטים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 2מרכז מושב גיאה09/09/1985
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 3שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים לבעלי מקצוע מושב גיאה01/10/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 4מושב גיאה - הסדרת מצב קיים והקמת אזור מגורים א'30/07/1998
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 5חלוקת מגרש 34 - מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 6פיצול נחלה 18 ושינויים בגבלולות נחלה 20 - מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 7שימושים לא חקלאיים במושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 8מושב גיאה19/09/2007
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 9חלקות 18, 20 מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160תכנית מפורטת כפר הנוער - ניצנים.27/04/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160/ 1תיקון לתכנית מפורטת כפר נוער ניצנים09/06/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 160/ 2שינוי לתבע כפר נוער01/05/1980
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 160/ 3/ אתיקון לתכנית מפורטת - כביש כניסה לניצנים - דרך כניסה לכפר נוער30/07/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160/ 5בית ספר שדה שקמים08/02/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162תכנית מפורטת מרכז מועצה אזורית - חוף אשקלון24/09/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 1שינוי לתכנית מפורטת מרכז אזורי חוף אשקלון26/07/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 2הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים19/03/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 162/ 3תוספת זכויות בניה למחסנים - בת הדר26/06/2008
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 163תכנית מפורטת מושב סגולה11/08/1955
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 163/ 1תכנית מפורטת מושב סגולה05/10/1979
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 2ביטול קטע ואדי לאחר הסדרתו24/10/1991
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 3מושב סגולה30/12/1993
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 4הסדרת דרך מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 5הוספת מגרש לאזור מגורים א' משק מס' 40 חלקה 8 מושב סגולה12/06/2001
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 6הרחבה ב' - מושב סגולה - 29 יח"ד
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 7פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 8מושב סגולה - חלקות 13, 34
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 164מנחת למטוסי ריסוס
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כפר סילברתוכנית6/ 03/ 165כפר סילבר23/03/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כפר סילברתוכנית6/ 03/ 165/ 1הגדלת אזור מגורים מיוחד - כפר סילבר12/09/1991
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166תכנית מפורטת למושב כוכב מיכאל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 1תכנית מפורטת למקלטים מושב כוכב
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 166/ 2תיקון לתכנית מפורטת מושב כוכב ושטחי חוות מרים.23/06/1985
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 3הרחבת מושב כוכב מיכאל - 118 יח"ד01/08/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 4מגרש 41 - כוכב מיכאל04/01/2011
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168מרכז אלומה28/10/1976
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 1שינוי משטח ספורט לאזור מוסדות ציבור - מרכז כפרי אלומה
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 3מרכז אלומה - הרחבה - שקמים08/02/2010
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 169חרסיות נשר09/06/1983
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 169/ 1כריית חרסית ליד קדמה "קדמה מזרח"23/09/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170מושב ברכיה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 1שינוי מאזור חקלאי לציבורי - מקלטים17/05/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 2/ אאיתור מגרש מיוחד לתחנת דלק17/02/1983
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 3שינוי במספר יח"ד - מושב ברכיה13/06/1991
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 4מגרש 176 - מושב ברכיה09/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 5ישיבת חכמת רחמים - מושב ברכיה - שקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 6מגרשים 167, 173 מושב ברכיה05/08/2010
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 171תכנית מפורטת למרכז אזורי "שלי"23/03/1978
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 171/ 1תיקון לתכנית מפורטת מרכז אזורי "שלי"16/03/1978
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 171/ 2מרכז אזורי של"י06/04/1990
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 1תיקון לתכנית מפורטת מושב אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 2תכנית מפורטת למקלטים מושב אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 3מרכז אחוזם07/01/1982
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 7הקצאת יעוד חקלאי קיים להחזקת בעלי חיים בשטח האגודה של מושב אחוזם
דרוםשקמים, שפיר, שלוהתוכנית6/ 03/ 173תכנית מפורטת מושב שלוה21/04/1955
דרוםשקמים, שפיר, שלוהתוכנית6/ 03/ 173/ 2מרכז ישוב שלוה30/03/1999
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176יישוב עין צורים30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 1תעשיה01/07/1982
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 2שינוי יעוד חלקה 14 מדרל למגורים07/07/1983
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 3ישיבה תיכונית30/11/1984
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 4קיבוץ עין צורים25/03/1990
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 5שינוי משטח חקלאי לאזור מגורים בישוב חקלאי עין צורים28/01/1993
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 6עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''ד13/03/2007
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 7עין צורים 2010
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 177מרכז אזורי לחקלאות לכיש06/12/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 179מטעי רסקו ליד קיבוץ ניצנים13/02/1969
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180מרכז אזורי מנוחה, נחלה, סגולה25/03/1965
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 1מרכז מנס - ורדון15/04/1990
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 2מרכז מנ"ס11/12/1994
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 180/ 3אזור תעשיה ורדון - שימושים מסחריים
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 4מגרש 63 א' - ורדון
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 181איתור שטח לבית עלמין תלמים14/04/1966
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 182מושב מסמיה24/12/1959
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183מושב עובדים מנוחה17/01/1957
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 1תכנית מפורטת למקלטים מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 2הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקר18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 3הרחבת מושב מנוחה31/10/1999
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 4מושב מנוחה - תוספת 54 מגרשים
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 5חלקה 9 - שינוי בגבולות - מושב מנוחה29/02/2004
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184שינוי תוכנית מתאר ביטול ואיחוד חלקות22/11/1979
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 1בית עלמין22/08/1985
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 10גן ארועים - חמי יואב09/03/2000
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 11קיבוץ שדה יואב - הרחבת וחלוקת אזור המגורים הקיים01/06/2010
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 2שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מבני משק ומקרקע חקלאית לאזור תעשיה.
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 3שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי07/10/1987
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 5יעוד קרקע חקלאית להקמת פארק ציבורי ושרותים למטיילים (מרחצאות יואב) - שד24/10/1991
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 6שירותי דרך -קיבוץ שדה יואב12/01/1995
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 8איתור שטח לפארק בחמי יואב03/12/1995
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 9קיבוץ שדה יואב19/02/1998
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186תכנית מפורטת - אמציה19/12/1957