תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 1בית עלמין09/07/1989
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציה22/07/2003
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 187/ 2שטח אחסנה במחנה חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 188/ 1איחוד וחלוקת מגרשים - הדריה עוזי בר צור29/06/1997
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 1שינוי יעוד מאזור מגורים(נחלות) לשטח לבניני ציבור מושב תלמים - שיקמים13/04/1993
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 3קריית חינוך תלמים
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים21/07/1983
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 2מושב שדה משה - תוספת יחידות דיור22/01/1998
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 3הקמת אזור מגורים א' - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 3/ אמושב שדה משה12/08/2004
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 4תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 5בית עלמין - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 6שדה משה - משק 6717/03/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 193תיקון לתכנית מפורטת - פרדסי אבטח25/08/1983
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 193/ 1שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשירותי דרך - תחנת דלק פז30/01/1986
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 194תכנית מפורטת לקיבוץ שאנן19/12/1957
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195תכנית מפורטת - מושה נגה17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 1תכנית למקלטים - מושב נוגה
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 2שינוי מאזור חקלאי לאזור מסחרי תחנת דלק ואזור מגורים במשק חקלאי מושב נוגה
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 3אזור מגורים - מושב נוגה26/04/1998
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 4מושב נוגה - הרחבה שניה
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196תכנית מפורטת למושב עוצם24/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 1תכנית מפורטת למקלטים עוצם.
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 2תכנית מפורטת למושב "עוצם"18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 3תחנת תדלוק עוצם
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 4הרחבת מושב עוצם -13/11/1997
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 5מגרש 82 - מושב עוצם08/02/2000
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 7הרחבה ב' - 200 יח"ד מושב עוצם - מזרח לכיש
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 1יעוד שטח לקיבוץ וחלוקת אזורים27/07/1980
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 2תעשיה21/08/1986
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 3בית עלמין26/03/1989
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 4קיבוץ בית ג'וברין07/11/1991
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 5קיבוץ בית גוברין
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198תכנית מפורטת למושב שדה דוד17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 2תכנית מפורטת למקלטים - שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 3תכנית מפורטת למושב עובדים07/01/1982
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 4הרחבת מושב שדה דוד22/05/1998
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 5שינוי חלוקה בין המגרשים בהתאם למצב קיים - מושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 6הרחבת נחלה במושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199מושב זוהר09/02/1980
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 1תכנית מפורטת למקלטים זהר
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 2מרכז המושב18/08/1981
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 4שטח לתעשיה מושב זוהר02/06/1994
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 5מושב זוהר01/02/1998
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 6חלקות 14, 15 מושב זהר
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 200תכנית מפורטת למושב חלץ07/05/1954
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 200/ 1הרחבת מושב חלץ.29/07/1997
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201תכנית מפורטת מושב לכיש19/12/1957
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 1שינוי יעוד מאזור פתוח לאזור ספורט.
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 10מושב לכיש16/11/2003
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 12מגרש 61 מושב לכיש24/03/2010
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 13מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''07/11/2011
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 14חלוקת שטח ושינוי יעוד למגרש מגורים א' - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 15משק מס' 1 מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 2תיקון לתכנית מפורטת- מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 3ישוב לכיש12/01/1988
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 4תוספת 46 יחידות דיור26/03/1989
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 5שינוי בהנחיות בניה - מושב לכיש25/05/1995
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 6מושב לכיש - שינויים והסדרת יעודי קרקע09/07/1998
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 7חלוקת משנה של חלקה 46 - מושב לכיש12/07/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 8הרחבת מושב לכיש03/02/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 9מושב לכיש - חלקה 46 מגרש 6917/01/2000
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 202/ 1מתקני תקשורת באתר גלאון
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203ביטול ואיחוד חלקות קיימות וקביעת יעודים אזורי11/12/1980
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 1שינוי יעוד מחקלאי לשטח צבורי פתוח25/11/1982
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 2שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לבניני ציבור ואזור מגורים א' - מושב כפר ה27/02/1994
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 3דרך גישה לתחנת רכבת - כפר מנחם21/07/2011
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 4שינוי בקוי בניין למבנים ושינוי בתחום חלקה א ' כפר הי''ף מס' קודם 6/ מק/ 214511/09/2012
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204תכנית מפורטת למושב שחר.17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב שחר
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 2תכנית מפורטת של הישוב והסביבה18/03/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 204/ 3מתקני טיהור קרית גת30/03/1999
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 4שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב שחר15/02/1996
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 5הרחבת מושב שחר08/03/1998
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 204/ 6חלוקת חלקה 102 למגורים - מושב שחר24/05/2001
דרוםשקמיםתוכנית6/ 03/ 204/ 7מתקני טיהור שלב ב' קרית גת05/01/2004
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ 03/ 204/ 8מגרש 135 מושב שחר
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 205קו איתן מפעל לכיש24/05/1956
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206חלוקת אזור חקלאי24/05/1956
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 1מקלט12/11/1981
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 2מרכז מושב איתן01/07/1982
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 3מושב איתן24/05/1999
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 4הרחבת מושב איתן17/06/2009
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 5מבנה ציבור שטח למגורים - מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 6אתר רוחני לציון רבני ג'רבה - מושב איתן
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207ביטול ואיחוד חלקות, קביעת יעדים ואזורים08/01/1981
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 10חלקה 20 מושב נחלה
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 2הרחבת מושב נחלה08/03/1998
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 3מושב נחלה18/11/1999
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 4שינוי ביעוד קרקע וחלוקת מגרשים - מושב נחלה31/05/2000
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 6הגדלת זכויות בניה באזור מגורים א' - מושב נחלה16/01/2003
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 76 מגרשי מגורים (47, 48, 49) - מושב נחלה23/07/2007
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 8בית כנסת - מושב נחלה07/10/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 210תל נגילה10/05/1973
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214קביעת יעדים חדשים,הרחבת אזורים קיימים07/08/1980
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 1קביעת יעודים לרישום בספרי מקרקעין17/02/1983
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 2לקבוע תנאי לקווי ביוב להולכת קולחי אזור תעשיה29/07/1986
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 214/ 4אתר לסילוק פסולת "אלה"
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 5כפר הנוער קדמה30/03/2000