תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 214/ 7הרחבת מתקן הנדסי - מאגר בית גוברין
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 215שיפורים בכביש צומת הודיה- צומת ראם.04/09/1980
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 219תחנת מיתוג ''קדמה'' עם דרך גישהב ומעבר לקוי החשמל
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 220יעוד שטח לדרך וסלילית כביש26/03/1981
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222מושב שקף22/08/1985
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 1שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מגורים מושב שקף10/01/1991
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 3הרחבת מושב שקף06/07/2009
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 222/ 4בתי מגורים ומבני ציבור זמניים - שקף26/03/2009
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 223תכנית מפורטת יואב - אזור 426/03/1981
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 225יואב אזור 3 (תל א - ספי)12/08/1981
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 225/ 1גן לאומי תל צפית12/12/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228תיחום שטח פיתוח, קביעת יעודים, התווית דרכים10/02/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228/ 1נתיב העשרה - תוספת 70 יחידות דיור22/06/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228/ 2מושב נתיב העשרה - הרחבת חלקות קיימות04/11/2009
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 229תחנת דלק16/04/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 230תכנית מפורטת למ. ק 419,867,880
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 230/ 1פונדק ג'וליס11/01/1998
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 231מסמיה בית קמה
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 232גן לאומי-מערות בית גוברין09/07/1987
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 232/ 1גן לאומי בית גוברין
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 235אתרי תיירות01/03/1988
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 237/ 2שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח ואתר מפסולת בנין וגרוטאות - חוף אשקלו
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 237/ 3תחנת דלק - גוש 255830/07/1989
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 242תחנת דלק24/05/1988
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 243מסילת ברזל13/11/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 244תכנית מפורטת לתחנת תדלוק - ברכיה01/07/1990
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 245פארק ניצנים (קטע מחצבה)25/10/1990
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 246גן לאומי לכיש14/11/1991
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 247בית עלמין - נתיב העשרה23/06/1994
דרוםשקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 248פרוזדור הנדסי (קו דלק) "12 - צומת גבעתי07/06/1998
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 254מושב אחוזם06/01/1998
דרוםשקמים, יואב, נגבה, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 255קיבוצים נגבה ושדה יואב- התחברות לדרך מס' 3513/11/1997
דרוםשקמיםתוכנית6/ 03/ 259גן לאומי מערות סמך03/10/2002
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 261חוות לולים - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 262סיירי לכיש
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 270שלושה מגרשי מגורים - בת הדר - מרכז חוף אשקלון21/08/2002
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 274יער חרובית24/09/2009
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 275מגרש 276 - שינוי בקו בניין ובזכויות הבניה - מושב תלמים10/11/2002
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 277אזור תעסוקה נהורה15/01/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 278קטע מחוף ניצנים
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 280אזור מסחרי לכיש
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 281יערות שחריה12/12/2007
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 281/ 2אקשן פארק
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 284יער גוש אבטח (יער חסה) - שקמים15/02/2005
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 285אל-עזי - הסדרת מתחמים וקביעת מגרשי מגורים
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 288יער בית גוברין24/05/2009
דרוםשקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 290יער שקף
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 291/ 2ניצן
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 292אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 293חלוקה לחלקות חקלאיות באזור מבקיעים - שקמים04/11/2009
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 294אחוזת אתרוג - מגרש 40 - שינוי קו בניין ותוספת זכויות21/09/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 295יער כוכב מיכאל13/03/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 296יער שחר03/06/2009
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300מרשם19/03/2009
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300/ 1בריכת מים מרשם23/02/2011
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 303מיזם תיירותי חינוכי וחקלאי איילים בחבל לכיש
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 304נהורה - הרחבת מגורים 2007
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 308אתר זוהר למתקני אספקת מים
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 309תחנת שאיבת מים ''עוצם''17/03/2011
דרוםשקמיםתוכנית6/ 03/ 310חוות פיליפ
דרוםשקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 312יער נועם31/08/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 313קרית חינוך כרם מבצר יוחנן
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 315מתקני הספקת מים זהר (מאגרים)
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 318מאגר מים ''מי לכיש עציון''
דרוםשקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 03/ 319יער האלה
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, שפירתוכנית6/ 03/ 320יער כרמון
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 100בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסחר (חפצי נוי)
דרוםשקמים, יואב, רבדיםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 101בקשה לשימוש חורג מבנה אריזה תשומות חקלאיות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 102בקשה להקלה לתוספת קומה ושימוש חורג למסחר ובית קפה
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 103שימוש חורג ממחסן חקלאי למשרד הסעות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 104שימוש חורג במבנה שיעודו חקלאי להקמת מחסן למכירת רהיטים
דרוםשקמים, שפיר, איתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 105שימוש חורג למבנה למכירת תוצרת חקלאית
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 106שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 107שימוש חורג במחסן חקלאי למחסן ולמסחר בטרקטורונים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 108בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לנגריה ולמחסן עצים
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 109שימוש חורג במבנה חקלאי בנחלה לבית מלאכה ליצור ואריזת תוצרת חקלאית
דרוםשקמיםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 110שימוש חורג בקרקע חקלאית להכשרת והרחבת מאגר קולחים קיים
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 111בקשה לשימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מאגר מים
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 112בקשה לשימוש חורג להצבת מבנים ניידים למגורי עובדים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 113שימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מרכז תורני " חכמת רחמים"
דרוםשקמים, לכיש, אחזםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 114בקשה לשימוש חורג להקמת מסעדה בשטח שיעודו חקלאי
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 115בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאי למחסן מסחרי להשכרת ציוד קייטרינג
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 117בקשה לשיימוש חורג בקרקע חקלאית לאחסון ציוד לקידוח מים
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 118בקשה לשימוש חורג להקמת מחסן לתיקון ומכירת ציוד חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 119בקשה לשימוש חורג להקמת 3 מבנים לאירוח כפרי
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 122שימוש חורג למשרדים ומחסנים לתפעול חברת הובלה
דרוםשקמים, לכיש, שחרבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 123שימוש חורג למחסן למכירת ציוד חקלאי
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 125בקשה לשימוש חורג למפעל לייצור חדרי בטחון
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 126בקשה לשימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי להקמת אתר קומפוסט
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 127שימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי לחניה עבור גן אירועים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 128בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 129בקשה לשימוש חורג למגורי עובדים זרים - כפר הריף
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 130שימוש חורג להקמת משרד ומחסן להובלות בשטח שיעודו חקלאי - מושב יד נתן
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 131שימוש חורג למסחר - מזנון קל בשטח חקלאי
דרוםשקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 132שימוש חורג בקרקע שיעודה רך לפיזור עודפי עפר
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 133בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסעדה
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 134בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למיון פרחים ובקרקע חקלאית לבנין מסחרי בית קפה
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 135בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים במושב שדה דוד