תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 136שימוש חורג להקמת מבנים ניידים להתארגנות בזמן ההקמה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 137בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים לשיפוץ משטחי עץ
דרוםשקמים, שפיר, נעםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 138בקשה לשימוש חורג מחממות לאולם אירועים וחניה לכלי רכב - מושב נועם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 139שימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מגרש כדורגל - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 140בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי להרחבת בית עלמין קיים והריסת סככה
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 141בקשה לשימוש חורג למגורי עובדים זרים בקרקע שיעודה חקלאי - מושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, נגהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 142בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לאחסון חומרי בניין
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 143בקשה לשימוש חורג להצבת 4 קרוואנים לעובדים זרים במושב לכיש.
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 144שימוש חורג לאיחסון ציוד לקידוחי מים במבנה חדש
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 145בקשה לשימוש חורג להקמת חממה למכירת צמחים מושב סגולה
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 75הקמת תחנת תדלוק פנימית במושב שפיר
דרוםשקמים, יואב, ורדוןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 85בית אריזה לתוצרת חקלאית
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 90שימוש חורג במבנה חקלאי למסחר ובית קפה
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 95שימוש חורג במבנה חקלאי למזנון
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 96הקמת בית מלאכהלעבודות קרמיקה במבנה חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 97שימוש חורג בקרקע חקלאית הקמת 2 מבנים לנופש וספורט
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 98שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן לחומרי בנין - פרופילים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 99שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניית רכב לאכסון וחלוקת גז
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ במ/ 165הרוחבת מרכז שפירא- עין צורים-"אחוזת אתרוג"07/07/1994
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ במ/ 35מרכז נהורה21/01/1993
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גברעם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב ברכיה25/03/2012
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ מפ/ 1003מתקן פוטו וולטאי מושב סגולה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי - בית שיקמה19/07/2012
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי כפר מנחם
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מפ/ 1006מתקן פוטו-וולטאי מושב שחר
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מפ/ 1007מתקן פוטו-וולטאי - גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מפ/ 1008מתקן פוטו- וולטאי תלמי יפה26/11/2012
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי בשטחי משבצת מושב שורש (ליד כפר מנחם)
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי גלאון
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ מפ/ 1011מתקן פוטו-וולטאי נחלה
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2001שינוי הוראות בהרחבה30/06/1999
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ מק/ 2003הרחבת אזור בניין ציבורי20/09/1998
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ מק/ 2006תחנת דלק שינוי וחלוקה30/03/1999
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2007תחנת דלק-שערי אשקלון15/07/1999
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ מק/ 2008שינוי הוראות לגגות במגורים א'20/07/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2010שינוי בהנחיות אדריכלות לבתי מגורים27/07/2000
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2011איחוד וחלוקת מגרשים09/11/1999
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2013שינוי יעוד ש.פ.פ.13/12/2001
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2014שינוי בהוראות אדריכליות13/02/2000
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2015שינוי עיצוב גידור חזית המגרש13/02/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ מק/ 2016תכנית לחלוקה מחדש06/05/2001
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ מק/ 2021תוכנית 6/ מק/ 202104/12/2000
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2023בניני ציבור(שיקום)06/09/2001
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ מק/ 2024חשמל תת קרקעי21/11/2000
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ מק/ 2025חמי יואב - הרחבה15/03/2001
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2026נחלה 17 - מושב לכיש23/04/2002
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ מק/ 2027שינוי גבול בין מגרשים 3534 ,, שינוי בקוי בניה14/10/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ מק/ 2028הקטנת גודל מגרש מינימלית10/07/2001
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2029מרכז שפירא06/11/2001
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ מק/ 2030שינוי קווי בנין - נהורה05/09/2002
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ מק/ 2032ייעוד שטח לתחנת תדלוק דרגה ג'06/09/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מק/ 2034מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ מק/ 2037מרכז אזורי חוף אשקלון05/09/2002
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2038מרכז שפירא05/09/2002
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2039מגרש 40 - מושב לכיש
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2040מול אשקלון - שקמים08/08/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2041מושב גוגב מיכאל21/05/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2042מושב נתיב העשרה25/12/2003
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ מק/ 2043שירותי דרל (תחנת תדלוק) - מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ מק/ 2043/ אמושב איתן- שרותי דרך (תחנת דלק) שינוי לתכנית 6/ 02/ 224 - תכנית מתאר מ. א. שפי
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2045מושב זרחיה04/12/2002
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ מק/ 2046מרכז נהורה25/12/2003
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ מק/ 2047תחנת תדלוק - מושב מנוחה09/01/2005
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2048מושב ניר חן16/06/2004
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ מק/ 2050מושב נחלה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ מק/ 2051תחנת תדלוק - קיבוץ ניצנים13/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2052ניר ישראל 92 - שקמים19/08/2004
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ מק/ 2053אזור תעשיה - משואות יצחק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2054כוכב מיכאל
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2056כפר מנחם - שקמים14/02/2008
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ מק/ 2057מושב יד נתן - שקמים05/08/2008
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2058מושב אבן שמואל - משפחת ליטוב - שקמים15/06/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ מק/ 2060מול אשקלון - אשקלון
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ מק/ 2061מושב הודיה13/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2062בית הדר
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ מק/ 2063מושב זרחיה
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2064מושב כפר הרי"ף
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2065בית מגורים - מושב ניר ישראל23/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2068מושב ניר ישראל13/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מק/ 2069מושב ברכיה מספר 122 כהן דב ושולה20/07/2006
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2070משפחת חצרוני - כפר הריף16/04/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2071מושב כוכב מיכאל13/08/2006
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ מק/ 2074מגרש 85 א' - מושב עוזה22/06/2006
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2078קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ מק/ 2079מרכז יואב - צומת מסמיה
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2080מושב ניר חן מספר 48
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2081מגרש 31 - מושב לכיש
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ מק/ 2082מרכז שפירא - אחוזת אתרוג - שקמים
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2084ניר חן
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ מק/ 2085מושב נוגה30/06/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מק/ 2086מושב תלמי יפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ מק/ 2087גבר עם
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ מק/ 2088בית ניר
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ מק/ 2089מושב אמציה
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ מק/ 2090קיבוץ גת - איחוד וחלוקת מגרשים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מק/ 2096תלמי יפה
דרוםשקמיםתוכנית6/ מק/ 2100נגבה- החלפת שטח תעשיה16/06/2008
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ מק/ 2101בית גוברין14/02/2008
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ מק/ 2106קיבוץ רבדים03/03/2008