תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2107קיבוץ נגבה - הצרחת ששטחי שפ''פ ושב''צ16/04/2008
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ מק/ 2108מגרש 55 - מושב זוהר27/05/2009
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ מק/ 2110יצירת מסגרת תכנונית לצורך הסדרת מצב קיים שינוי בקווי בניין בצדדים ואחוריים
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ מק/ 2111שינוי יעוד ממגורים בישוב חקלאי ומקרקע חקלאית למגורים.
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ מק/ 2113קיבוץ זיקים09/09/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מק/ 2116חלקות 85, 2007 בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מק/ 2117הרחבת מחסנים מושב גיאה11/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ מק/ 2119משק 49 מושב הודיה
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2120כפר מנחם - חילופי שטחים מגורים וש.ב.צ.
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ מק/ 2121זיקים
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ מק/ 2123מרכז יואב - צומת ראם - אזור תעשיה - קביעת גבולות מגרשים והרחבת כביש
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2127כפר מנחם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מק/ 2128תחנת תדלוק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ מק/ 2131קיבוץ יד מרדכי
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ מק/ 2132שינוי מיקום השטח לבניית מגורים ללא שינוי בסה"כ השטח המותר לבניה.
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2134החלפת שטחים בין שטח למבני ציבור ומגורים א' במושב שחר
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ מק/ 2136מתקנים פוטו-וולטאיים בשטח לתשתיות
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2137ישוב מרשם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2139כפר מנחם - החלפת שטחים מגורים ושב''צ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ מק/ 2142קיבוץ כרמיה - מגורים
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ מק/ 2143גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ מק/ 2144איחוד וחלוקת מגרשים באבן שמואל ללא שינוי גודל מגרשים וזכויות בניה
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2145שינוי בקווי בנין למבנים וישנוי בתחום חצר מגורים משפח' לויתן כפר ריף
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2146הרחבת דרך - מושב ניר חן
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ מק/ 2149תחנת תדלוק מושב שדה משה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2154נתיב השערה - מגרש 152
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ מק/ 2156שינוי קו בניין תחנת טרפו ישוב קהילתי חרוב
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2157מגרש 332 מושב שחר
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ מק/ 2161שינוי הוראות בינוי - קיבוץ כרמיה
דרוםשקמים, לכיש, שחרתוכנית6/ מק/ 2162שינוי קו בניין בהתאמה למצב הקיים בפועל
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2163מבני משק צפוניים - כפר מנחם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2165מגרש 124 נתיב העשרה
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ מק/ 2168מושב אחוזם - מגרש 400, תעשיה קלה ומלאכה
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 43יער אור הנר ויער ניר עם21/07/2011
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכנית7/ 02/ 305/ 76יערות להב שומריה
דרוםשמעונים, שקמיםתוכנית7/ 03/ 456פארק יער ארז
דרוםשמעונים, שקמיםתוכנית7/ 03/ 533יער רוחמה14/06/2012
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית8/ 03/ 135מושב ינון
דרוםשקמים, יואבתוכנית9/ 02/ 101/ 46הרחבת בית עלמין קיים של קרית גת ובתחום מונציפאלי של מועצה אזורית יואב21/07/2011
דרוםשקמים, יואבישות כלליתג/ דר/ 6/ 03/ 225/ 1גן לאומי תל צפית
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 09/ 96025תביעת פיצויים בגין הולכת צינור גז טיבעי במקרקעין
דרוםשקמיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 96072תביעה לפיצויים בגין נזקים שנגרמו בעקבות הקמת מערכת הולכה ארצית לגז טבעי
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםגז/ 10/ 96082תביעת פיצויים בגין נזקים שנגרמון למשק בשל הנחת צינור גז הולכה ארצי
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 176תכנית מס' ד/17627/01/1955
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכניתד/ 185תכנית מפורטת למושב עובדים18/08/1955
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכניתד/ 191תכנית מפורטת למושב עובדים11/08/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתד/ 197ישוב תלמי-יפה10/11/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתד/ 216קו נפט חלץ-בית שקמה22/08/1957
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכניתד/ 233/ אמרכז כפרי אזורי25/07/1963
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכניתד/ 233/ במרכז בין כפרי "אבן שמואל"22/05/1977
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכניתד/ 234/ גתכנון מרכז גושי נהורה26/05/1975
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 239/ אמוסד נוער22/10/1964
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכניתד/ 244/ בתכנית מפורטת לבית עלמין ברכיה - הודיה11/11/1965
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכניתד/ 249בי"ס חקלאי חזון יחזקאל26/12/1957
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכניתד/ 249/ במרכז בין כפרי15/01/1970
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכניתד/ 256תכנית מפורטת למושב עובדים03/10/1958
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכניתד/ 376אכסנית נוער08/03/1962
דרוםשקמים, לכישתוכניתד/ 389שינוי יעוד מציבורי פתוח למוסדות ציבור21/06/1973
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכניתד/ 446/ אזיתא - תחנת קליטה09/09/1965
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכניתד/ 528/ אמרכז מועצה אזורית.24/09/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכניתד/ 581שמורת טבע01/02/1968
דרוםשקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 104/ 3/ אתוואי דרך 35
דרוםשקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 104/ 4דרך 35 קטע מזרחי
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 1שינוי תוואי דרך מס' 3 צומת נגבה - שפיר03/07/2003
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 12מחלפון אבן שמואל01/10/2003
דרוםשקמים, לכיש, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 14דרך 35530/04/2007
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 20דרך מס' 3 - שינוי תוואי הדרך בקטע צומת מרכז שפירא
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכניתד/ 6/ 02/ 234/ 17הסדרת צומת ברכיה - משען, כביש 35
דרוםאשקלון, שקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 234/ 24דרך מס' 4 - מחלף עם דרך מס' 303/05/2005
דרוםשקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 234/ 24/ גמחלף כפר סילבר חיבור זמני דרך מס' 3 עם דרך מס' 4
דרוםשקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 251/ 1דרך גישה "זוהרים"
דרוםקרית גת, שקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 268מחלף פלוגות דרכים מס' 35/4022/05/2003
דרוםשקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
דרוםשקמים, לכישתוכניתד/ 6/ 02/ 279דרך מספר 358 - קטע שומריה - שקף25/09/2006
דרוםשקמים, לכישתוכניתד/ 6/ 02/ 279/ בדרך 358 קטע צפוני (צפונה לחתך 660)13/03/2007
דרוםאשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמיםתוכניתד/ 6/ 02/ 282רכבת אשדוד - אשקלון29/03/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכניתד/ 6/ 03/ 311חיבור מסילת חלץ לתחנת כח רוטנברג
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 6/ 03/ 314כביש גישה לאחוזם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכניתד/ 70/ 1קיבוץ כרמיה08/05/1977
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכניתד/ 73/ אתכנית למושב עובדים22/08/1957
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 775כפר נוער ניצנים27/04/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 775/ 1שינוי לתבע ד/75509/06/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכניתד/ 777ישוב הודיה02/09/1971
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכניתד/ 804תכנית מפורטת לישוב משואות יצחק30/11/1972
דרוםשקמים, שפירתוכניתד/ 805ישוב שפיר30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכניתד/ 806ישוב זרחיה30/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתד/ 818תלמי יפה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתד/ 819ישוב בית שקמה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכניתד/ 820ישוב ניר ישראל23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכניתד/ 822ישוב גיאה30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכניתד/ 824קוממיות14/12/1972
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכניתד/ 825בטול ואחוד חלקות וקביעת יעודי קרקע16/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכניתד/ 847תכנית מפורטת למושב05/05/1974
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכניתד/ 906מצפה מגנטי04/03/1976
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכניתדג/ 209תכנית מפורטת למושב עובדים24/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכניתדג/ 232מושב עובדים17/01/1957
דרוםשקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1041הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1042הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1043הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1