תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1044הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1047הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1048הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1049הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכיש, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1051הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1052הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמיםבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1053בקשה להיתר בניה להקמת תחנת גז לפידות הגפה והפחתה
דרוםשקמיםבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1054הקמת תחנת גז סגולה להגפה במערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמיםבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1055הקמת תחנת גז צפית להגפה והתפצלות במערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1056הקמת תחנת גז שקמה להגפה במערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1057הקמת תחנת גז קרית גת להגפה הפחתה וחלוקה במערכת הולכה לגז טבעי
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1082הקמת צנרת להולכת גז טבעי, הקמת סככות, שוחות ותעלות לכבלי חשמל
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1087הקמת תחנת PRMS - חדר בקרה, חדר דוודים, סככה לתחנה, מתקני גז עבודות הנדסה אזרחי
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומיתדר/ 9/ רשגז/ 1046הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, לכיש, נהורהנושאמחוז דרום (7)הודעות היו"ר - ו.מקצועית לביוב
דרוםשקמים, לכישתוכניתמשד/ 22חצרים - אדמות חקלאיות בלכיש04/12/2003
דרוםשקמים, שפירתוכניתמשד/ 29נתיב הל"ה - אדום חקלאיות ליד צומת פלוגות
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכניתמשד/ 35בית קמה והסביבה
דרוםשקמיםנושאמת/ שקמיםמרחב תכנון מקומי שקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתע/ 12מושב עובדים - בית שקמה29/11/1951
דרוםשקמים, שפירתוכניתע/ 24מושב עובדים29/11/1951
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכניתע/ 51מושב עובדים29/05/1952
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתע/ 56ישוב תלמי-יפה10/11/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכניתע/ 7מושב קיבוצי10/11/1955
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכניתע/ 84תכנית מפורטת למושב עובדים27/12/1951
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכניתע/ 85תכנית מפורטת למושב עובדים29/11/1951
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכניתעג/ 158תכנית מפורטת למושב עובדים03/02/1955
דרוםשקמים, יואבישות כלליתקד/ 1003פצלי שמן גלאון ת. 3
דרוםשקמים, לכישישות כלליתקד/ 1004פצלי שמן זוהרים ת. 6
דרוםשקמים, לכישישות כלליתקד/ 1005פצלי שמן לכיש ת. 10
דרוםשקמים, חוף אשקלוןישות כלליתש/ דר/ 6/ 02/ 234/ 38שמורת טבע יער כרמיה הרחבה
דרוםשקמים, לכישישות כלליתש/ דר/ 6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גד
דרוםשקמים, לכישישות כלליתש/ דר/ 6/ 02/ 286שמורת טבע פורה הרחבה
דרוםשקמים, יואב, סגולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6022היתר לבנית מרתף לבית
דרוםשקמים, לכיש, אחזםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6025בקשה להיתר לשימוש חורג משטח חקלאי למסחרי.
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6063תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6080בקשה לשימור מבנה הסטורי ה"ארמון" (שיקום).
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6081התנגדות להיתר לשימוש חורג לתחנת מוניות
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 03/ 6044התנגדות לשימוש חורג לאנטנות לוויניות.
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6008התנגדות להקמת לולים ללא מילוי תנאי ועדת ערר בהחלטה קודמת.
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6009התנגדות להקמת לולים ללא מילוי הוראות ועדת ערר.
דרוםשקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 04/ 6059התנגדות להצבת אנטנה לתקשורת סלולארית
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6050בקשה להיתר למתקן קשר אלחוטי
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6076ערר על החלטה לחשב את שטחי הגג שגובהם 1.8 מ'
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6085תוכנית לאיחוד וחלוקה מחדש של 2 חלקות
דרוםשקמים, שפיר, שלוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6007בקשה להקמת מתקן קשר אלחוטי
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6013אישור בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למשרד עו"ד בתנאי לתוספת מקלט
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 06/ 6056התנגדות לתכנית להקמת מבנה שנאים בשצ"פ
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6083התנגדות להקמת לול להודים
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6018בקשה לתוספת מדרגות חיצוניות
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6045התנגדות להקמת לולים במושב זרחיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6069בקשה לבניית בית מגורים בתוספת חצר אנגלית
דרוםשקמים, שפירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6084בקשה לתוספת בניה לבית מגורים חד משפחתי
דרוםשקמים, יואב, נחלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6098בקשה (אי מתן החלטה) להקמת מתקן שידור קטן במשותף עם חברות סלולאריות אחרות
דרוםשקמים, חוף אשקלוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6099בקשה (אי מתן החלטה) להקמת מתקן שידור
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6100בקשה להצבת גדר בטיחותית לתיחום קרקע בניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 07/ 6106התנגדות לתכנית לשינוי בחלוקת שטחים ע"י איחוד וחלוקה ושינוי בקוי בנין 6/ מק/ 20
דרוםשקמים, יואב, סגולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6108בקשה לאישור שימוש חורג למסעדה בשטח חקלאי
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6112התנגדות לבקשת הגשת דוח פיזור ריחות לפני דיון ומתן החלטה בבקשה להקמת לולים
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6047בקשה להטלת מגבלות להיתר שניתן ע"י הועדה המקומית להקמת לולים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 08/ 6051התנגדות לאיחוד וחלוקה
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6052בקשה להיתר לש.חורג להצבת צלחות לווין בצומת ראם
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6053בקשה להצבת צלחות לויין באתר גלאון
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6084סירוב מתן היתר לתוספת מבנים למרכז מזון ללא חתימת ממ"י
דרוםשקמים, לכיש, נהורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6004התניית מתן היתר למתקן סלולארי בחתימת מע"צ
דרוםשקמים, לכיש, נהורהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6005סרוב לדון בבקשה היתר להוספת אנטנות לתורן קיים ללא חתימת ממ"י על הבקשה להיתר
דרוםשקמים, שפיר, נעםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6032סירוב מתן היתר לשינוי בלולים ללא חתימת משרד החקלאות
דרוםשקמים, יואב, נגבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6074בקשה להקלה בחומרי גמר בבית פרטי
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6075בקשה להתקנת שרותים במרתף בית פרטי
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6099בקשה להקמת מבנה מעבדה לבדיקת מזון לבעלי חיים
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6109ערר על דרישת הועדה למנות אדריכל כעורך בקשה בבקשה למבני ציבור
דרוםשקמים, יואב, נגבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6110ערר על דרישת הועדה למנות אדריכל כעורך בקשה בבקשה למבני ציבור
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6038בקשה להצבת אנטנות על עמוד חשמל קיים ומבנה יביל בסמוך
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6041בקשה לשימוש חורג ל-5 שנים להרחבת בית העלמין בקרית גת
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6057בקשה להריסת מבנה תחנת דלק ובניית תחנה חדשה הכוללת מיכל תת קרקעי לבנזין
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6074התנגדות להקמת תחנת תדלוק בחניון דרך צוק "החושה"
דרוםשקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6093סירוב הועדה לדון במתן היתר ללול במושב לכיש
דרוםשקמים, לכיש, עצםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86024ערר על היטל השבחה להקמת מתקן שידור בסמוך למושב עוצם
דרוםשקמים, יואב, רבדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86036ערעור על גובה היטל השבחה עבור שימוש חורג למטבח בקיבוץ
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86040ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג ממני משק לגן ארועים
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6026בקשה להיתר לשימוש חורג למשך 5 שנים לחדרי בקרה ואנטנות שידור וקליטת לוויינים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6033הריסת מבנה תחנת תדלוק ובנייתו מחדש
דרוםשקמים, שפיר, איתןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6035בקשה להיתר לשימוש חורג לבניית ומכירת מבנים יבילים בשטח חקלאי
דרוםשקמים, לכישערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6038בקשה להיתר ללולים במושב לכיש (בדיעבד)
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6047דרישה להכליל חלל גג מעל 1.80 מ' גובה , בחישוב שטחים כחלק מזכויות הבנייה
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6080בקשה להצבת אנטנה ומתקן תקשורת בשטח חקלאי
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20050070הקמת מתקן תקשורת קטן כהגדרתו בתמ"א 36
דרוםשקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20060064שימוש חורג להקמת מתקנים זמניים
דרוםשקמיםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20060245הצבת אנטנות תקשורת של חברת פרטנר על גבי תורן עפ"י תמא/ 36/ א. גובה 54 מ'.
דרוםשקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20070106שימוש חורג להקמת מתקניים זמניים לפסטיבל לארוע "בומבמבלה"
דרוםשקמים, יואב, נחלהבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20070250הקמת מתקן לתקשורת סלולארית סמוך לאתר קיים במושב.
דרוםשקמיםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20070370שימוש חורג להקמת מתקנים זמניים לארוע כפר המוזיקה של קוקה קולה.
דרוםשקמיםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20070705הצבת אתר סלולרי במתחם מקורות באחוזם.
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080112בקשה לשימוש חורג למתקנים זמניים לפסטיבל בומבמלה.
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080561הקמת מתקן עמוד חשמל קיים.
דרוםשקמים, לכישבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080943הקמת מתקן שידור קטן.
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080979בקשה להקמת אתר פלאפון לצידי כביש 3 מול מרכז שפירא (תורן מע"צ)
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20090233שימוש חורג בומבמלה בחוף ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20100014שימוש חורג לארועי בומבמלה 2010.
דרוםשקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 6/ 06/ 109שימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר