תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמיםתוכניתת/ משד/ 42נחושה - אדמות חקלאיות
דרוםשקמים, יואבתוכניתתמא/ 16/ דתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה -שינוי מס' ד- אתר סילוק פסולת מרכזי "כלנית"30/10/2003
דרוםרהט, שמעונים, שקמיםתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 1תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 1 דרך מס' 6 ממאחז ועד להבים15/02/2012
דרוםקרית גת, שקמים, שפירתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 6תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת הגז הטבעי- חיבור אזור תעשיה קרית גת10/03/2010
דרוםשקמים, יואבתוכניתתממ/ 4/ 10תמ"מ-מחוז דרום-שינוי מס' 10 - תחנת מיתוג צפית ומעברים לקווי חשמל ראשיים25/12/1989
דרוםאבו בסמה, אופקים, באר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, מיתר, עומר, ערד, רהט, רמת חובב, רמת נגב, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע08/08/2012
דרוםשקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 41תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 41 ישוב כפרי מוצע חרוב23/05/2005
דרוםשדרות, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 43תכנית מתאר מחוזית חלקית שינוי מס' 43 פארק שקמה16/07/2012
דרוםשקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 46תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - שינוי מס' 46 - ישוב כפרי אגוז
דרוםקרית גת, שקמים, יואבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 48תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום -שינוי מס' 48 -קרית גת - הגדלת אזור הבינוי העירוני24/10/2007
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכניתתממ/ 4/ 14/ 50תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 50 אזור תעשיה מקומי גת21/11/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכניתתממ/ 4/ 14/ 62תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 62 ישוב כפרי בת הדר12/01/2006
דרוםשקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 67תכנית מתאר מחוזית- מחוז דרום- שינוי מס' 67- ישוב כפרי חזן18/08/2008
דרוםשקמים, לכישתוכניתתממ/ 4/ 14/ 75תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום - תממ/ 4/ 14 שינוי מס' 75 ישוב כפרי כרמי- קטיף27/10/2011
דרוםשקמיםתוכניתתממ/ 4/ 2תמ"מ-מחוז דרום-שינוי מס' 2- תחנת מיתוג צפית ומעברים לקווי חשמל ראשיים.30/05/1985
דרוםשקמיםתוכניתתממ/ 4/ 7תכנית מתאר מחוזית - מחוז דרום - שינוי מס' 7 -פארק נופש ניצנים.
דרוםשקמיםתוכניתתתל/ 28/ 156/ אהפרדה מפלסית ניצנים06/04/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכניתתתל/ 28/ 288הפרדה מפלסית מושב זוהר - דרך לחלץ26/04/2007
דרוםשקמים, יואבתוכניתתתל/ 29תחנת כח דליה
דרוםשקמים, יואבתוכניתתתל/ 29/ אתחנת כח דליה אנרגיות12/09/2011
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתתתל/ 34תחנת כוח תהל ישראל פאואר באר טוביה
דרוםאשקלון, שקמיםתוכניתתתל/ 4/ 14/ אמסילת ברזל מאשקלון ועד באר שבע (מבואה צפונית) בקטע : אשקלון-יד מרדכי27/12/2005
דרוםנתיבות, שמעונים, שקמיםתוכניתתתל/ 4/ 14/ במסילת אשקלון - ב"ש בקטע: יד מרדכי אופקים18/12/2006