תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, עין מאה'לתוכנית/ 7/ מע/ מק/ 7609/ 02חלוקת חלקה 159 , עין מאהל29/04/2004
דרוםאשדודתוכנית03/ 102/ 62/ אתכנון מחדש15/09/1985
דרוםאשקלוןתוכנית04/ 02/ 101/ 63שינוי לתכנית מתאר אזור נשות ברנע - אשקלון31/07/1990
דרוםאשקלוןתוכנית1/ 1/ 45/ 5שינוי מס' 1 לתכנית מס' 5/45/111/02/1971
ירושליםירושליםתוכנית1/ 43תיקון מס' 1 לתכינת מס' 4305/03/1953
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ ג/ מק/ 297/ 0013תוכנית 1/ ג/ מק/ 297/ 001330/06/1998
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ ג/ מק/ בת/ 245/ 10תוכנית 1/ ג/ מק/ בת/ 245/ 1015/06/1999
דרוםבאר שבעתוכנית1/ ד/ 637דרך מצדה ;24/06/1971
דרוםבאר שבעתוכנית1/ ד/ 710מס' חדש:1/131/03/519/04/1971
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 1027/ 32הגדלת שטח למבנה ציבור על חשבון דרך, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 10272/ 62שינוי קו בניין ומספ' יחידות דיור , יוקנעם עלית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 10572/ 34שינוי תכנית בינוי והוספת שטחים, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 11796/ 42שינוי קו בנין, יוקנעם עילית28/02/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 14201/ 80הגדלת מס' יח"ד ושינוי בהוראות הבניה, יוקהעם עילית13/01/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 16219/ 84איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בינוי, יוקנעם עילית12/04/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 16219/ 87איחוד וחלוקה ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 163/ 53שינוי קו בנין, יוקנעם עילית09/11/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 2326/ 33שינוי קו בנין, יוקנעם עילית29/04/2004
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 2326/ 75שינוי בקווי בנין ותכסית, יוקנעם עילית14/10/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 2352/ 79שינוי הוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 245/ 21שינוי חלוקת שטחי בניה והגדלת מס' קומות, יוקנעם עילית30/08/2001
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 290/ 22איחוד וחלוקה ושינוי הוראות בניה, יוקנעם עילית13/12/2001
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 297/ 57שינוי קו בנין, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 297/ 73הרחבת בית עלמין
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 3128/ 50שינוי קו בנין חלוקה והגדלת מס' קומות, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 4340/ 43שינוי קו בנין , יוקנעם עילית26/04/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 4340/ 47שינוי קו בניין , יקנעם עלית
צפוןמבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכנית1/ מע/ מק/ 6265/ 31שינוי קו בנין, בסמת טבעון17/11/2011
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 018תוכנית 1/ מע/ מק/ 6539/ 01809/09/1999
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 1שינוי קו בנין, יוקנעם עילית05/12/1996
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 40שינוי קו בנין, יוקנעם עילית03/03/2008
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 62החלפת שטח מגורים בשטח למבני ציבור13/09/2012
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 66תוכנית 1/ מע/ מק/ 6539/ 66
צפוןיקנעם עילית, מבוא העמקיםתוכנית1/ מע/ מק/ 6539/ 83איחוד וחלוקה ללא הסכמה, ושיניוי קווי בנין, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 7744/ 19תוכנית 1/ מע/ מק/ 7744/ 1909/03/2000
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 7744/ 23שינוי קו בנין, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 7744/ 36שינוי קו בנין, יוקנעם עילית22/03/2005
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 7871/ 60שינוי קו בנין, כתר פלסטיק , יוקנעם עילית18/03/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9027/ 32שינוי קו בנין, גובה ומס' קומות, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9027/ 45שינוי קו בנין, יוקנעם עילית09/01/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9027/ 65שינוי קו בנין, יוקנעם עילית25/11/2008
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9027/ 66שינוי קו בנין,(מנסורה) יוקנעם עילית15/10/2009
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9190/ 24שינוי בהוראות שלביות ביצוע, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9190/ 56איחוד וחלוקה ושינוי בינוי, יוקנעם עילית13/02/2007
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9887/ 45איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית07/06/2006
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ 9940/ 49שינוי גודל מגרש מינימלי וקווי בנין, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ במ/ 55/ 26שינוי קו בנין , שכונה מערבית, יקנעם עילית21/01/2003
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ במ55/ 28איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית19/06/2003
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ ג/ במ/ 55/ 29שינוי קו בנין, יוקנעם עילית10/02/2003
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גב55/ 70שינוי בהוראות ומגבלות בניה, יוקנעם עילית30/09/2009
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55 / 25איחוד וחלוקה בהסכמה, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 25איחוד וחלוקה בהסכמה, יוקנעם עילית07/07/2003
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 27שינוי קו בנין, יוקנעם עילית21/11/2002
תוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 37שינוי קו בנין, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 38איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית27/05/2004
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 39שינוי קו בנין למחסנים, יוקנעם עילית28/02/2005
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 44שינוי קו בנין, יוקנעם עילית30/11/2005
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 51שינוי הוראות בינוי ועיצוב וחלוקה מחדש, יוקנעם עילית31/08/2006
תוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 71שינוי קו בנין, יוקנעם עילית
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 76שינוי קו בנין והוראות בינוי, יוקנעם עילית29/07/2009
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 82הגדלת שטחי ציבור ושינוי גודל מגרש מינימלי, יוקנעם עילית26/07/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 85שינוי קו בנין, יוקנעם עילית26/07/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ גבמ55/ 86שינוי קו בנין, יוקנעם עילית26/07/2010
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מק/ יע/ 0002תכנית מס' 1/מק/יע/000210/11/1996
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 20הכנת תכנית מתאר לפי סעיף 77 לחוק - מישור רותם
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 25גשר בנחל צין
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 55בריכות אידוי מפעלי ים המלח
דרוםתמרתוכנית10/ 02/ 100/ 57דרך גישה לכריית פוספטים שדה בריר
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 59אזור מלונאות וופש - עין בוקק דרום
דרוםתוכנית10/ 02/ 100/ 63כביש גישה פרטי למפעל גיר סיד בגבעת סילון
דרוםתוכנית10/ 02/ 112/ 8תכנית מתאר לישוב נווה זוהר15/04/2004
דרוםלהביםתוכנית10/ 02/ 120/ 3שכונת נוה צין, מדרשת שדה בוקר24/03/1988
דרוםתוכנית10/ 03/ 102/ 11נאות עין גדי חוף מס' 2 (תיק קודם 10/ מק/ 1020)
דרוםתוכנית10/ 03/ 102/ 4נאות עין גדי חוף מס' 229/06/1989
דרוםתוכנית10/ 03/ 102/ 5תכנית מפורטת - משמורת טבע לבי"ס שדה עין גדי - תמר19/09/1990
דרוםתוכנית10/ 03/ 102/ 7אזור עין גדי - חוף מס' 220/01/1994
דרוםתוכנית10/ 03/ 102/ 9חניון עין גדי
דרוםתוכנית10/ 03/ 107/ 4מחצבות מיצד תמר24/03/2010
דרוםתוכנית10/ 03/ 107/ 5מחצבת תמר מזרח (ק"מ 19)
דרוםתוכנית10/ 03/ 108/ 3קיבוץ עין גדי01/05/1987
דרוםתוכנית10/ 03/ 108/ 4קיבוץ עין גדי -הגדלת אזור מלאכה זעירה ויעוד שטח לאזור ספורט ושפ"פ15/12/1994
דרוםתוכנית10/ 03/ 108/ 5הסדרת שימושי קרקע לתיירות מלונאות ונופש בקיבוץ עין גדי01/05/1996
דרוםתוכנית10/ 03/ 108/ 7קיבוץ עין גדי - הרחבה - תמר
דרוםתוכנית10/ 03/ 109נאות הככר - פתוח המושב05/05/1983
דרוםתוכנית10/ 03/ 109/ 1מושב נאות הכיכר09/02/1981
דרוםתוכנית10/ 03/ 109/ 2נאות הכיכר ב' - זמני11/08/1983
דרוםתוכנית10/ 03/ 109/ 3עין תמר01/03/1988
דרוםתוכנית10/ 03/ 109/ 4עין תמר30/07/1989
דרוםתוכנית10/ 03/ 111/ 4עין יהב
דרוםתוכנית10/ 03/ 115/ 8מפעל פמ"א במישור ותם23/05/2006
דרוםלהביםתוכנית10/ 03/ 116/ 1תכנית מבוטלת31/08/1978
דרוםתוכנית10/ 03/ 118/ 4שינוי בגובה במרכז אזור שלהב
דרוםתוכנית10/ 03/ 125/ 1שמורת טבע שפך נחל רחף
דרוםלהביםתוכנית10/ 03/ 130/ 1/ אקיבוץ משאבי שדה-הרחבה03/11/1987
דרוםלהביםתוכנית10/ 03/ 130/ 2קיבוץ משאבי שדה01/05/1980
דרוםלהביםתוכנית10/ 03/ 130/ 3קיבוץ משאבי שדה31/01/1989
דרוםלהביםתוכנית10/ 03/ 133/ 2שדה בוקר, אחוזת הקבר של דוד ופולה בן גוריון13/05/1982
דרוםתוכנית10/ 03/ 139/ 10איזור עין בוקק22/06/1992
דרוםתוכנית10/ 03/ 139/ 11אזור עין בוקק מגרש 3.5.512/06/1994
דרוםתוכנית10/ 03/ 139/ 12חלקה 3.5.3 - עין בוקק13/04/1993