תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםנושא"נקודת תיירותית בארמון הנתחרות אדריכלית "נקודה תיירותית בארמון הנציב"
נושא/קידוח נפט
נושא00תכנית אב למתקני קצה לפסולת
נושא0025עדכון בנוגע לכביש 9
נושא015תכנית הכניסה לעיר
נושא1.הפסקה
תל-אביבהרצליהנושא10/ 32/ 3/ 56הסכם עם יעקב חי ואח' בעלי המקרקעין גוש: 6668 חלקה 500
נושא100מתחם הולילינד
חיפהחיפהנושא105/ 1/ 2420הטיית תווי מאסף הביוב מהאוניברסיטה
תל-אביברמת גןנושא108/ 34/ 51בקשה לאישור חוזה בין עיריית ר"ג לבין מרכז ר"ג לחקר וסיעוד נפגעי אלצהיימר
תל-אביבאור יהודה-אזור, אור יהודהנושא11/ 34/ 62אישור הסכם בין עיריית אור יהודה לבין יונייטד ישראל אפיל אוף קנדה אינק'
נושא11ההפסקה
תל-אביבאור יהודה-אזורנושא12/ 34/ 62אישור הסכם בין עיריית אור יהודה לבין יורשי אנואר מאיר ז''ל
נושא122המשך קידום התכניות
ירושליםירושליםנושא122236תכית אב - גוננים
נושא1222366בקשה להיתר לאנדרטת להנצחת מחנות המעצר בלטרון
נושא123גוש 50 - הארכה
נושא1230הפסקה
תל-אביברמת גןנושא126/ 26/ 51בקשה לאשור הסכם מיום 13.09.05 בין עיירית רמת גן לבין ניציבים נכסים וציוד בע"מ
נושא13הארכת צווי התכנון והבניה של הועדות המשותפות לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית
תל-אביברמת גןנושא133/ 26/ 51אישור חוזה בין עיריית רמת גן לבין מרכז יום לקשיש באזור המרכז
נושא135הפסקה
נושא14הסמכת מפקח
תל-אביבהרצליהנושא14/ 32/ 56אישור חוזה בין עיריית הרצליה לבין אמונה הקצאת קרקע ללא תמורה
תל-אביברמת גןנושא143/ 26/ 51אישור הסכם בין עיריית רמת גן לבין המוזיאון לאומנות ישראלית
תל-אביברמת גןנושא145/ 26/ 51הסכם שכירות בין עיריית רמת גן לבין קקאו סנטר
תל-אביבהרצליהנושא15/ 32/ 56אישור חוזה בין עיריית הרצליה לבין ל.א לחימה באלימות נגד נשים
תל-אביבתל אביב-יפונושא155/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין הסוכנות היהודית לא"י
תל-אביבתל אביב-יפונושא169/ 34/ 50אישור 2 חוזים בין עיריית תל-אביב לבין הסוכנות היהודית לא"י
תל-אביבתל אביב-יפונושא171/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית תל אביב-יפו לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבתל אביב-יפונושא190/ 32/ 50אישור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין יוסף ויהודית כלב
תל-אביבתל אביב-יפונושא194/ 32/ 50אישור חוזה בין עיריית ת"א-יפו לבין מר דימור אבי
נושא2 - מחוז ירושליםהפקעה עפ"י תב"ע 933 - שכ' בית הכרם.
נושא20תכנית שלד לדרום בית שמש
תל-אביבהרצליהנושא20/ 34/ 56אישור חוזה בין עיריית הרצליה לבין המרכז הבינחומי
תל-אביבתל אביב-יפונושא208/ 34/ 50חוזה חכירה בין עיריית תל אביב לבין יונטייד ישראל אפיל אינק'
נושא216הפעלת סעיף 28 בדבר ביטול תכנית
נושא2192183ה פ ס ק ה
נושא221תת"ל 13 ב', תכנית משלימה למסילת העמק בעפולה
נושא222דברי פתיחה: אדר' דורון דרוקמן - מינהל התכנון
תל-אביבתל אביב-יפונושא223/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית ת''א לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבקרית אונונושא23/ 26/ 61אישור הסכם מכר בין עיריית קרית אונו לבין מינהל מקרקעי ישראל-מרכז מסחרי קיראון
נושא235ה פ ס ק ה
תל-אביבתל אביב-יפונושא237/ 34/ 3/ 50אישור הפקעה למטרה ציבורית לפי סעיף 189 לחוק
דרוםערדנושא24/ 1001תכנית אב לביוב ערד
תל-אביבבת יםנושא24/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת תהילת משה
תל-אביבבת יםנושא26/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין אמונה
תל-אביבבת יםנושא28/ 34/ 55בקשה לאישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת ויצ"ו
תל-אביבחולוןנושא29/ 34/ 52בקשה לאישור הסכם בין עיריית חולון לבין קרן ידע לאקדמיים במדעי החברה והרוח
תל-אביבתל אביב-יפונושא301/ 34/ 50התייעצות עפ"י סעיף 195 לחניה תת קרקעית בתחום שצ"פ
תל-אביבתל אביב-יפונושא305/ 34/ 50הסכם בין עיריית תל אביב לבין חברת דנקנר השקעות בע"מ
תל-אביבחולוןנושא31/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין אש"ל ולבין העמותה למען הקשיש
תל-אביבבת יםנושא31/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת-ים לבין עמותת אורות התורה
תל-אביבתל אביב-יפונושא319/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית תל אביב לבין אלו"ט
תל-אביבחולוןנושא32/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל אפיל אינק.- בית לזרוס
תל-אביבתל אביב-יפונושא320/ 34/ 50בקשה לאשור חוזה לפי סעיף 195 (1) לחוק
תל-אביבחולוןנושא33/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין נעמ"ת - מעון ילדים
תל-אביבבת יםנושא33/ 34/ 55בקשה הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת מוסדות באבוב קדושת ציון
תל-אביבתל אביב-יפונושא332/ 34/ 50אישור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין חברת טארה יסודות נדל"ן בע"מ וחב' סולומו
תל-אביבתל אביב-יפונושא339/ 34/ 50אישור חוזה בין עיריית ת"א יפו לבין קרדן נדל"ן וייזום ופיתוח בע"מ
תל-אביבחולוןנושא34/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין החברה לבידור ובילוי חולון בע"מ
תל-אביבבת יםנושא34/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת ישיבת כולל אברכים בית יעקב
תל-אביבתל אביב-יפונושא342/ 34/ 50אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אקי"ם
תל-אביבתל אביב-יפונושא344/ 34/ 50אישור הסכם הקצאת מקרקעין ללא תמורה בין עיריית ת"א לבין מנשר לאומניות בע"מ
תל-אביבבת יםנושא35/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת מוסדות באבוב קדושת ציון
תל-אביבבת יםנושא36/ 34/ 55אישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת אנוש רח' בלפור 97 בבת ים
תל-אביבחולוןנושא364/ 26/ 52: אישור הסכםאישור הסכם בין עיריית חולון לבין מכבי שירותי בריאות מרכז אבחון להתפתחות הילד ח
נושא3663מתחם הולילנד
נושא366663תכנית אב לקריית הממשלה
נושא3666633תכנית אב תלפיות
תל-אביבחולוןנושא37/ 34/ 52בקשה לאישור הסכם בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבחולוןנושא38/ 34/ 52בקשה לאישור חוזה חכירה עירית חולון - יונייטד ישראל
תל-אביבחולוןנושא384/ 26/ 52אישור 2 חוזים בין עיריית חולון לבין החברה הכלכלית לפיתוח חולון בעמ להשכרת גגות
תל-אביבחולוןנושא39/ 34/ 52בקשה לאישור חוזה חכירה עיריית חולון - הסוכנות היהודית
תל-אביבבת יםנושא39/ 34/ 55בקשה לאישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת נעמ"ת
נושא4 - מחוז ירושליםהצגת מודל מוזיאון הסובלנות.
נושא4/ 8/ 2440הסדרת נחל מאור
תל-אביבחולוןנושא40/ 34/ 52אישור הסכם בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל אפיל אינק'
תל-אביבבת יםנושא40/ 34/ 55בקשה לאישור הסכם בין עיריית בת ים לבין המועצה הדתית
תל-אביבחולוןנושא41/ 34/ 52אישור חוזה בין עיריית חולון לבין ויצ"ו הקצאת קרקע ללא תמורה
תל-אביבחולוןנושא42/ 34/ 52אישור חוזה בין עיריית חולון לבין יונייטד ישראל- בי"ס מקיף מיטראני
תל-אביבבת יםנושא42/ 34/ 55בקשה לאישור הסכם בין עיריית בת ים לבין עמותת היכל המצוות
תל-אביבתל אביב-יפונושא450/ 26/ 50בקשה לאישור הסכם בין עיריית תל-אביב לבין חב' שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ
תל-אביבתל אביב-יפונושא452/ 26/ 3/ 50בקשה לאישור שר הפנים - מבנה שלישי לשימור במתחם נחושתן
תל-אביבתל אביב-יפונושא452/ 26/ 50אישור הסכם בין עת"א לבין נחושתן נכסים ויזום בע"מ
תל-אביבתל אביב-יפונושא457/ 26/ 50אישור חוזה בין עיריית תל-אביב יפו לבין בנק דיסקונט-השבת זכויות
תל-אביבתל אביב-יפונושא460/ 26/ 50אישור הסכם בין עיריית ת"א-יפו לבין אופטיקנה האופטיסטור הראשון בע"מ
תל-אביברמת השרוןנושא5/ 34/ 57אישור חוזה בין עיריית רמת השרון לבין הסוכנות היהודית לא"י- קרית הצעירים
נושא55655תכנית בינוי למתחם "ארזה" בהתאם לתכנית מי/ 876
נושא588תכניות לה"ב - ישיבת "התנעה"
תל-אביברמת השרוןנושא6/ 34/ 57אישור חוזה בין עיריית רמת השרון לבין הסוכנות היהודית לא"י
נושא636995הקמת ועדת מעקב מחוזית לעניין הטיפול הכולל בפסולת
נושא66002מלון ארבע עונות - מתחם עומריה - עמק רפאים
נושא666333אישור היתר לחניה מתחת לשדרות שזר בהתאם לסעיף 5166511
נושא666999הצגת נושא הפיקוח במטה יהודה
תל-אביבהרצליהנושא695/ 83/ 7קביעת שימושים נוספים לבניין ציבור- תכנית הר/ 253/ א
נושא699963הצגת תוואים חלופיים למערכת הגז הטבעי בתחום מחוז ירושלים
תל-אביברמת השרוןנושא7/ 34/ 57אישור חוזה פיתוח והסכם הקצאת מקרקעין בין עיריית רמת השרון לבין עמותת בית הכנסת
נושא8הפסקה
תל-אביבהרצליהנושא85/ 26/ 56אישור הסכם בין עיריית הרצליה לבין תיאטראות ישראל