תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתתמא/ 10/ א/ 1תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - אתר השרון19/04/1973
תוכניתתמא/ 10/ א/ 1/ 1תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - אתר השרון (שינוי)17/01/1980
תוכניתתמא/ 10/ א/ 1/ 10תכנית מתאר ארצית למניעת מפגעים סביבתיים עקב הפעלת תח"כ אורות רבין (אתר השרון)17/11/2005
חיפהחדרהתוכניתתמא/ 10/ א/ 1/ 11תכנית מתאר ארצית הסבת יחידות להפעלה בגז טבעי בתחנת הכח אורות רבין
תוכניתתמא/ 10/ א/ 1/ 2תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל-פריקה זמנית במימי החופין של חיפה או אשדוד-אתר ה07/03/1982
תוכניתתמא/ 10/ א/ 1/ 5תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל-שתי יח' יצור נוספות - אתר השרון.29/10/1989
תוכניתתמא/ 10/ א/ 1/ 9תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל -מניעת מפגעים סביבתיים עקב הפעלת תח"כ א. השרון17/03/1996
חיפהחדרהתוכניתתמא/ 10/ א/ 1/ 9/ 1ביטול תכנית מתאר ארצית למניעת מפגעים סביבתיים עקב הפעלת תחנת הכח "אורות רבין"
תוכניתתמא/ 10/ א/ 2תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - אתר דרום.
תוכניתתמא/ 10/ א/ 2/ 2תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - אתר רוטנברג - תוספת שתי יחידות ייצור06/06/1996
תוכניתתמא/ 10/ א/ 2/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - מסילת ברזל באתר רוטנברג19/01/2003
תוכניתתמא/ 10/ א/ 3תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תחנת הכח ת"א.
תוכניתתמא/ 10/ א/ 3/ 1תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל-מרכז רבין לחקר ישראל באתר רידינג28/11/2000
חיפהחיפהתוכניתתמא/ 10/ א/ 4תכנית מתאר ארצית (חלקית) - תחנת הכח חיפה12/10/2008
תוכניתתמא/ 10/ א/ 5תחנת הכח "אשכול" צ תוספת יחידות ייצור במחזור משולב07/05/2009
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתמא/ 10/ ב/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנת כח סולארית
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 10תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-תוספת שתי יחי' ייצור במחזור משולב בתחנת כח צפית.17/11/2005
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 2תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תחנת כח אויר דחוס בסדום.
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 3תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל-תח"כ הידרו אלקטרית בחןף ים המלח-מפעל אגירה שאוב
דרוםדימונהתוכניתתמא/ 10/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - מישור רותם04/01/2011
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 1תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-חגית שינוי מס' 1-תוספת 2 יח' ייצור קיטוריות במחז17/07/2001
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 2תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל-תח"כ חגית- שינוי מס' 2 שינוי תוואי רצועת הדלק29/08/2002
חיפהחוף הכרמלתוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 3תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח פנים ארצית חגית - שינוי מס' 3: תוספת מחז"מ28/10/2004
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 4תחנת כח "חגית" - הפעלת יחידת הייצור החדשה בגז טבעי כדלק ראשי ובסולר כגיבוי21/07/2008
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 5תחנת הכח "חגית" - תוספת יחידות ייצור14/09/2009
דרוםאילתתוכניתתמא/ 10/ ב/ 6תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - טורבינת גז לייצור חשמל ותחנת משנה אילת.19/12/1995
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 6/ 1תחנת כח אילת - תוספת יחידת ייצור
מרכזגזרתוכניתתמא/ 10/ ב/ 7תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תחנת כח פנים ארצית גזר17/03/1996
מרכזתוכניתתמא/ 10/ ב/ 7/ 1תמ"א חלקית לתח' כח ורשת חשמל -תח' כח פנים ארצית גזר תוספת יח' במחזור משולב29/08/2002
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 8תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל -תח"כ פנים ארצית רמת חובב-תוספת יח' יצור קיטורי25/05/1997
דרוםתמרתוכניתתמא/ 10/ ב/ 8/ 1תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תח"כ פנים ארצית רמת חובב-שינוי מס' 129/08/2002
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 8/ 2תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל- תחנת כח רמת חובב - שינוי מס' 2: תוספת יחידות12/10/2008
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - טורבינת גז אלון תבור.10/02/2003
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 9/ 1תחנת הכח "אלון תבור" - תוספת יחידת ייצור במחזור משולב
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 3תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-תחמ"ג זבולון ומעבר קווי חשמל ראשיים חגית-זבולון17/03/1996
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 4תמא חלקית לרצועת מעבר קווי חשמל ראשיים זמורות-גן שורק-גנות ולתחנת מיתוג גנות23/01/2000
תל-אביבתל אביב-יפותוכניתתמא/ 10/ ג/ 5תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-תחמ"ג צפון ת"א ורצועות לקווי 400 אליה וממנה.
חיפה, צפוןתוכניתתמא/ 10/ ג/ 6רצועת קווי חשמל 400 ק"ו מהשרון לגליל המזרחי ותחמ"ג באזור הגליל המזרחי
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 8רצועת קווי חשמל ראשיים להוצאת אנרגיה מדרום אשקלון אל קו צפית-רמת חובב
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 9תחמ"ג רותם ורצועת קווי חשמל ראשיים מאזור התעשיה רותם לאזור תחמ"ג צפית
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 1תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - אתר לסילוק פסולת פחם.
דרום, חיפה, ירושלים, מרכז, צפון, תל-אביבתוכניתתמא/ 10/ ד/ 10תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאים17/01/2011
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 2תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - תחנות כח קטנות.15/10/1998
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 3תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת חשמל - ניצול גז טיבעי ביח' לייצור חשמל.
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית - תחנת כח ייעודית למתקני התפלת מי ים באשקלון18/05/2004
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 5תמא חלקית לתחנת כח במפעל נשר-רמלה18/12/2006
מרכזרמלהתוכניתתמא/ 10/ ד/ 5/ 1תחנת הכוח נשר-רמלה - הגדלת הספק יחידות הייצור17/10/2012
דרוםאשדודתוכניתתמא/ 10/ ד/ 6הרחבת תחנת הכח אתגל (אשקוגן) באשדוד וחיבורה לצנרת הגז הטבעי
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 7תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תחנת כח בנתב"ג
תוכניתתמא/ 10/ ד/ 8תחנות כח עד 250 מגוואט12/10/2008
דרוםתמרתוכניתתמא/ 10/ ד/ 9תכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לתחנת כח למפעלי ים המלח בסדום
דרוםחבל אילות, קטורהתוכניתתמא/ 10/ ה/ 2תחנת כח סולארית בקיבוץ קטורה17/10/2012
תוכניתתמא/ 10/ ה/ 3תחנת כח סולארית בתמנע
תוכניתתמא/ 10/ ה/ 3/ 1תכנית מתאר ארצית תחנת כוח סולארית תמנע צפון
תוכניתתמא/ 10/ ה/ 3/ 2תכנית מתאר ארצית - תחנת כוח סולארית תמנע דרום
דרום, חיפה, מרכז, צפוןתוכניתתמא/ 11תכנית מתאר ארצית לאיגום , להחדרה ולניצול מים עיליים22/03/1984
דרום, חיפה, ירושלים, מרכז, צפון, תל-אביבתוכניתתמא/ 12תכנית מתאר ארצית למפעלי תיירות ונופש
תל-אביבאור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתמא/ 12/ 1תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 121/09/2010
תוכניתתמא/ 12/ 2תכנית מתאר ארצית לתיירות - שינוי מס' 2 - תיירות כפרית
תוכניתתמא/ 13 חופי מפרץ אילתתכנית מתאר ארצית - חופי מפרץ אילת07/07/2005
תוכניתתמא/ 13/ 1 חופי מפרץ אילתתכנית מתאר ארצית לחופי מפרץ אילת - חוף אלמוג17/03/2011
תוכניתתמא/ 13/ 1 כנרתתמ"א חלקית לחופים-מרחב הכנרת וחופיה-שינוי מס' 1-תוספת מקטעים "כורסי" ו"בטיחה"28/03/1994
תוכניתתמא/ 13/ 10 כנרתתכנית מתאר ארצית לחופי ים כנרת - "שביל סובב כנרת"28/03/2007
תוכניתתמא/ 13/ 11 כנרתמרחב הכינרת וחופיה, שינוי מס' 1117/11/2005
תוכניתתמא/ 13/ 12 כנרתתכנית מתאר ארצית - תמא 13 - הוספת הוראת גמישות לסעיפים הנוגעים לאופי האכסון26/04/2007
תוכניתתמא/ 13/ 13 כנרתעדכון לתמא 13 כנרת
תוכניתתמא/ 13/ 2/ נמל - יפותכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 2- נמל יפו15/07/2003
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתמא/ 13/ 3 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיה-שינוי מס' 3- "מצפה16/05/2000
תוכניתתמא/ 13/ 3/ אתכנית מתאר ארצית ברמה מפורטת לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה
תוכניתתמא/ 13/ 3/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 3- חופי חיפה וטירת כרמל16/08/2007
תל-אביבבת ים, הרצליה, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 13/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי הים התיכון, שינוי במחוז תל-אביב
צפוןעמק הירדןתוכניתתמא/ 13/ 4 כנרתתכנית מתאר ארצית לחופים-מרחב הכנרת וחופיה--שינוי מס' 4 -"אלומות"16/05/2000
תוכניתתמא/ 13/ 5 כנרתתכנית מתאר ארצית למרחב כנרת וחופיה, שינוי במושב אמנון30/10/2003
תוכניתתמא/ 13/ 5/ א/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים -חוף הים התיכון-שינוי מס' 5/א העברת צנרת26/08/2004
תוכניתתמא/ 13/ 5/ ים - תיכוןתמ"א, חלקית, לחופים -שינוי מס' 5- העברת צנרת למתקני התפלה וצנרת תמלחות10/02/2003
צפוןעמק הירדן, דגניה ב'תוכניתתמא/ 13/ 6 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים מס' ת/מ/א/ 13 כינרת, שינוי מס' 6 - דגניה ב'26/08/2004
תוכניתתמא/ 13/ 6/ ים - תיכוןתמא/ 13 חוף הים התיכון, שינוי מס' 6 - חופי נתניה
תוכניתתמא/ 13/ 7תכנית מתאר ארצית לחופי הים התיכון - הוספת סעיף גמישות להוראות התכנית12/10/2008
תוכניתתמא/ 13/ 7 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים תמ"א/ 13 מרחב הכינרת וחופיה, שינוי מס' 707/09/2005
תוכניתתמא/ 13/ 8 כנרתתמ"א חלקית לחופים תמ"א/ 13 מרחב הכינרת וחופיה, שינוי מס' 8 -מלון חוף גינוסר07/09/2005
תוכניתתמא/ 13/ 8/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית לחופים - תמא/ 13 שינוי מס' 8 - הוספת סעיף גמישות10/03/2010
דרום, חיפה, מרכז, צפון, תל-אביבתוכניתתמא/ 13/ 9תכנית מתאר ארצית - שינוי מס' 9 לתמ"א 13 (חופי ים תיכון) - העברת סמכויות בתמ"א
תוכניתתמא/ 13/ 9 כינרתתמא/ 13 הכינרת וחופיה, שינוי מס' 9 הוספת ישובים26/04/2007
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1תכנית מתאר ארצית לנמל חיפה
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ 1מבנים ימיים במפרץ חיפה עם הוראות של תכנית מפורטת להקמת מסוף מכולות חדש
חיפהחיפהתוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ אתכנית מתאר ארצית מפורטת ליבוש נמל הכרמל - שלב א'30/10/2003
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ א/ 1שינוי לתמ"א מפורטת לנמל חיפה-פרוייקט הכרמל שלב א: תנאים לכריית חול להקמת המסוף17/07/2006
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ בתכנית מתאר ארצית לנמל חיפה - אזור הכניסה הימית לנמל חיפה ב"צל" שובר הגלים16/08/2007
חיפהחיפהתוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ גתמ"א מפורטת- העמקת תעלת הכניסה הימית לנמל חיפה (מעבר לשובר הגלים)15/02/2012
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ דתכנית מתאר ארצית מפורטת להארכת שובר הגלים הראשי של נמל חיפה
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 2תכנית תאר ארצית חלקית לחופים - נמל אשדוד27/08/2000
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 2/ 1נמל אשדוד - הרחבת הנמל צפונה19/05/2011
דרוםאשדודתוכניתתמא/ 13/ ב/ 2/ 1/ אהקמת מסוף מכולות חדש והארכת שובר הגלים בנמל אשדוד
דרוםאשדודתוכניתתמא/ 13/ ב/ 2/ 1/ בתכנית מתאר ארצית - דרך גישה לנמל אשדוד
תוכניתתמא/ 13/ ים - המלחתכנית מתאר ארצית לים המלח
תוכניתתמא/ 13/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - חוף הים התיכון25/08/1983
תוכניתתמא/ 13/ כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיה05/11/1981
צפוןתוכניתתמא/ 14תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוראות התכנית + אתרי מחוז צפון.17/05/1998
תוכניתתמא/ 14/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לשטחי כריה וחציבה - מחוז דרום.15/07/1999
תוכניתתמא/ 14/ 2תמא חלקית לשטחי כריה וחציבה - הוספת אתרים לכרית חול במישור החוף הדרומי.23/01/2000