תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ ג/ מק/ גבמ/ 55/ 17תוכנית 1/ ג/ מק/ גבמ/ 55/ 1709/12/1999
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מע/ מק/ במ/ 55/ 20תוכנית 1/ מע/ מק/ במ/ 55/ 2004/12/2000
צפוןיקנעם עיליתתוכנית1/ מק/ מע/ ג/ במ/ 55/ 16תוכנית 1/ מק/ מע/ ג/ במ/ 55/ 1611/03/1999
דרוםתוכנית10/ במ/ 138מרכז אזורי ספיר12/06/1994
דרוםתוכנית10/ במ/ 138/ 1הרחבת מרכז ספיר
דרוםעומרתוכנית14/ במ/ 148בניה למגורים-(צפון מזרח)04/08/1994
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 15תכנית מיתאר- אזור תעשיה14/10/1993
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 33הרחבת אזור תעשיה עומר }מנחת למטוסים{
דרוםעומרתוכנית14/ בת/ 61פארק תעשיה - עומר15/03/1996
ירושליםירושליםתוכנית1423/ דשכונת תלפיות, השטח הידוע כמלון דיפלומט.11/04/1991
דרוםמיתרתוכנית15/ במ/ 67בנית מגורים מיתר
דרוםמיתרתוכנית15/ במ/ 96שכונה דרום מערבית -שלב ב'
ירושליםירושליםתוכנית1726/ אשינוי יעודי קרקע וקביעת הוראות בינוי - גבעת שאול
ירושליםירושליםתוכנית1726/ גהכרזה על הכנת תכנית ע"פ סעיף 77 לחוק וקביעת תנאים ע"פ סעיף 78 לחוק - שטח תכנית
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ במ/ 163שכונה צפונית01/05/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ במ/ 22/ 1שכונה דרומית10/08/1995
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ במ/ 22/ 2גדלת זכויות בניה והסדרת מצב קיים בשטח - קרית מלאכי28/03/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ במ/ 55שכונת ג-ן קרית מלאכי
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ בת/ 37הרחבת אזור תעשיה02/03/1995
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ בת/ 48אזור תעשיה מגרש מס' 50 ו49- - קרית מלאכי21/04/1996
דרוםקרית מלאכיתוכנית18/ בת/ 49אזור תעשיה מגרש מס' 3 - קרית מלאכי27/08/1995
ירושליםירושליםתוכנית1973/ אקביעת יעודי קרקע והוראות בניה - רכס שועפט25/04/1991
ירושליםירושליםתוכנית1998/ אתכנית מתאר לשכונת מנחת החדשה.14/03/1991
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 136רובע 701/09/1994
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 151ר שחמון-פלח 430/10/1994
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 18מערב 6 -אילת27/12/1990
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 211רובע 8 - שחמון - אילת26/10/1995
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 212רובע 5 - שחמון - אילת26/10/1995
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 23מערב 7
דרוםאילתתוכנית2/ במ/ 23/ 1מערב 717/06/1993
דרוםאילתתוכנית2/ בת/ 45מפעל אצות
דרוםאילתתוכנית2/ בת/ 7אזור תעשיה אילת18/03/1993
דרוםלהביםתוכנית20/ במ/ 187ישוב כמהין20/06/1996
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 10הרחבת אזור תעשיה שדרות25/11/1993
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 110סגירת קומת עמודים ותוספת יח"ד בקומות
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 147שינוי בהנחיות בניה06/01/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 15שכונה צפונית16/01/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 15/ 1שכונה צפונית
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 161/ 1שכונת בן גוריון-מגרשים מס' 905 ו922-02/06/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 161/ 2שינויים בייעודי קרקע - שכ' בן גוריון- שדרות31/12/1995
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 177שינוי הנחיות בניה במגרש מ1-01/06/1995
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 195שכונת בן גוריון ב' - שדרות צפון
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 58שכונה צפונית
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 58/ אשכונה צפונית
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 59שכונה מ3-19/09/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ במ/ 59/ 1שדרות-שינוי באחוזי בניה06/05/1993
דרוםשדרותתוכנית21/ בת/ 29אזור תעשיה20/04/1995
דרוםשדרותתוכנית21/ בת/ 29/ 1אזור תעשיה - שדרות16/06/1996
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 3שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 4אתר חירום נתיבות09/01/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 5אתר חירום04/08/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 6שינוי הנחיות בניה במגרשים 900 ו901-03/02/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 7שינוי הנחיות בניה במגרשים מסחריים מס' 900 ו901-16/03/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 8שכונת נוה נוי-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'05/11/1996
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 2/ 9תוספת קומה וקביעת הנחיות בניה - נווה נוי - נתיבות18/06/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 46/ 1שכונת "קרית מנחם"-שינוי הנחיות בניה29/12/1994
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 1שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 2שכונת נטעים29/07/1993
דרוםנתיבותתוכנית22/ במ/ 56/ 3שכונת נטעים-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'12/10/1995
דרוםנתיבותתוכנית22/ בת/ 53פארק תעשיה - נתיבות.09/10/1997
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 1שכונת מישור הגפן13/11/1990
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 119סגירות קומות עמודים
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 146אתר חירום-(מישור הגפן)12/08/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 146/ 1שינוי הנחיות בניה-שכונת מישור הגפן26/05/1994
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 154שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 181שכונת מישור הגפן01/06/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 53המשך דרומי לשכונת מישור הגפן16/05/1991
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60/ 1שינוי בהנחיות בניה11/02/1993
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60/ 2שכונת שפירא-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.16/03/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60/ 3שינוי בהנחיות בניה באיזור מגורים א'. שכונת שפירא -אופקים.30/06/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 60/ 4מגרשים מסחריים מס' 901 ו- 90320/07/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ במ/ 71שכונת בן גוריון05/04/1992
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 30אזור תעשיה צפוני (בא"י)23/02/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 45אזור תעשיה צפון - אופקים.08/09/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 47אזור תעשיה צפון - אופקים.15/03/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 58הגדלת מפעל קיים "שניב" - אופקים05/01/1997
דרוםאופקיםתוכנית23/ בת/ 59אזור תעשיה - אופקים15/03/1996
דרוםתוכנית24/ במ/ 106רובע חלמיש19/12/1991
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 197שכונת מבוא שקד - ערד01/02/1996
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 216שכונת יהושפט - ערד29/06/1997
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 31שכונת חלמיש ערד28/02/1991
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 5רובע 1016/11/1990
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 5/ 3שינוי בהנחיות בניה25/11/1993
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 5/ 4שכונת מעוף-שינוי הנחיות בניה במגרש בית הספר19/04/1996
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 5/ 5שינוי במגבלות בניה והוספת מחסנים-שכונת מעוף- ערד.27/08/1995
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 76שכונה 11
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 76/ 1שכונה 1103/06/1993
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 76/ 3הוספת מחסנים ושינוי במבלות בניה-שכונת גבים - ערד.30/06/1996
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 81שכונת יהושפט
דרוםערדתוכנית24/ במ/ 94מלון מצדה ערד11/06/1992
דרוםערדתוכנית24/ בת/ 12הרחבת אזור תעשיה
דרוםערדתוכנית24/ בת/ 19אזור תעשיה ערד12/06/1994
דרוםדימונהתוכנית25/ במ/ 162שכונה צפון מזרחית05/08/1993
דרוםדימונהתוכנית25/ במ/ 40שכונה צפון מזרחית15/09/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ במ/ 40/ 1אתר חירום-שינוי
דרוםדימונהתוכנית25/ במ/ 44שכונת צפון מרכז -נווה דוד25/04/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ במ/ 44/ 1שכונת נווה דוד-שינוי20/08/1992
דרוםדימונהתוכנית25/ במ/ 44/ 2שכונת נווה אביב02/03/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ במ/ 61שכונה צפון מזרחית15/09/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ במ/ 61/ 1שכונת נווה חורש מזרחי - דימונה10/08/1995